REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

мікро кредиту у готівковій формі з позичкового рахунку можливе лише для розрахунків із здавальниками сільськогосподарської продукції (п.4.19. постанови Національного банку України від 19.02.2001 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України").

Цей пункт не відноситься до мікро кредитів, які надаються в готівковій формі з оформленням на фізичну особу на споживчі потреби.

Мікро кредити в іноземній валюті надаються Приватним підприємцям та Підприємствам в безготівковій формі, на цільове кредитування конкретного заходу, шляхом оплати з позичкового рахунку зовнішньоекономічних контрактів контрагентів - нерезидентів або на подальшу конвертацію валюти в гривню через міжбанківський валютний ринок України, в відповідності з нормативними актами Національного банку України з питань валютного регулювання та внутрішніх документів АКБ " Райффайзенбанк Аваль".

Мікро кредити в іноземній та національній валюті можуть надаватись мікро позичальникам в готівковій формі, з оформленням на фізичну особу (споживчий кредит) (приватного підприємця або засновника юридичної особи), в відповідності з нормативними актами Національного банку України з питань валютного регулювання, якщо при цьому дотримуються всі параметри мікро кредиту. При цьому моніторинг цільового використання даного виду мікро кредиту, у випадку зазначення мети мікро кредиту - "споживчі потреби" проводити не обов'язково, у всіх інших випадках цільове використання проводиться відповідно до визначеної в договорі мети мікрокредиту.

2.3. Управління кредитним ризиком та обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності

Визначення ступеня ризику, пов'язаного з конкретним позичальником та з видом кредиту, повинно здійснюватись до моменту видачі кредиту та упродовж всього терміну дії кредиту (ступінь ризику часто змінюється з часом). Кредитний ризик або ризик неповернення боргу може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що позичальник буде здатний і матиме бажання виконати свої зобов'язання у відповідності зі строками та умовами кредитної угоди.

Проведений нами аналіз дозволив дійти висновку, що ситуація неповернення боргу може бути викликана:

 • непередбаченими несприятливими змінами в діловому, економічному та політичному середовищі, в якому працює позичальник;

 • нездатністю позичальника створити адекватний майбутній грошовий потік;

 • невпевненістю в майбутній вартості і якості (ліквідності та можливості продажу на ринку) заставити під кредит;

 • недоліками в діловій репутації позичальника тощо.

  Аналіз можливості кредитного ризику вимагає підготовки анкети стандартного формату, яка повинна бути заповнена претендентом на кредит і містити всю інформацію стосовно призначення, суми кредиту та графіка обслуговування боргу (виплати процентів та основної суми боргу), а також інформацію про фінансовий стан позичальника, що є дуже важливим у випадку кредитування нових клієнтів або маленьких та середніх фірм, про які практично немає відкритої інформації.

  З огляду на це виправданою є вимога щодо ведення позичальником детальних та належним чином оформлених фінансових звітів, включаючи баланси, декларацію про доходи, звіт про прибутки і збитки та звіт про рух грошових коштів кредитного ризику підприємства-позичальника передбачає два основні напрями: оцінку бізнес-ризику і фінансово-майновий аналіз позичальника.

  З метою оцінки бізнес-ризику доцільно проаналізувати такі фактори:

 • зовнішнє ринкове середовище фірми;

 • якість управління фірмою;

 • характер взаємовідносин з клієнтами фірми.

  Знання ринку, на якому функціонує клієнт, необхідне не тільки для оцінки результатів минулої діяльності, але й для розуміння усіх припущень, що лежать в основі фінансових прогнозів.

  Існуючи та потенційні ринки компанії повинні бути чітко визначені як клієнтом так і кредитором. Привабливішими галузями є такі, які відрізняють стабільно високим рівнем попиту та відносно невисокою конкуренцією.

  Для оцінки галузі, в який працює клієнт доцільно скористатись такими джерелами інформації, як самостійні дослідження клієнта; пресу та комерційні огляди; економічні огляди; довід інших клієнтів даної галузі; статистичні публікації уряду; банківські класифікації галузей (якщо вони існують).

  Циклічна природа сектору (галузі) та стадія циклу бізнесу повинні бути обов'язково встановлені (з цією метою слід розробляти та використовувати власну банківську класифікацію по кожній галузі промисловості).

  На нашу думку не всі компанії, які діють в слабких, мало перспективних галузях мають високий рівень кредитного ризику, і не всі клієнти, які "відносяться" до прогресивних галузей є надійними з точки зору кредитного ризику.

  Для оцінки частки ринку клієнта необхідно прослідкувати тенденції протягом останніх декількох років, виявити основних конкурентів та оцінити їх вплив на ринок. Треба спів ставити становище на ринку із ринковою стратегією даної компанії. Але слід пам'ятати, що розмір ніші ринку, яку займає клієнт, не завжди є показником його фінансового добробуту.

  Компанія повинна гарантувати, що її продукція не застаріває. Необхідно оцінити частоту випадків повернення продукції і рекламацій, а також політику компанії у відношенні контролю якості.

  Також слід перевірити страхування відповідальності за якість продукції, оцінити ризик, пов'язаний із зміною технології або втратою частини кваліфікованого персоналу. Компанії, пов'язані з високими технологіями є особливо вразливими щодо мінливих потреб ринку.

  Керівництво об'єкту кредитування повинно бути досвідченим та компетентним, особливо у сферах торгівлі, виробництва і фінансів. Якісний підбір складу працівників управління є вирішальним фактором для досягнення успіху, і відповідно, кредитоспроможності компанії.

  Успіхи та прорахунки в минулій діяльності компанії надають інформацію про якість управління та повинно бути ретельно проаналізувати.

  Якщо існує ймовірність того, що компанію залишить провідний спеціаліст, це може вплинути на майбутню діяльність компанії, ось чому необхідно оцінити наявність адекватності заміни даним спеціалістам.

  Керівництво повинно ставити реалістичні фінансові цілі і задачі. Кредиторові необхідно оцінити здатність керівництва швидко реагувати на умови діяльності, що змінюються. Слід зауважити, що гнучкість системи управління є особливо важливою з циклічних секторах ринку.

  Клієнти, що не мають позитивного кредитного досвіду, повинні бути особливо ретельно перевірені. При цьому слід проаналізувати інтенсивність взаємовідносин банку з клієнтом, загальну суму кредитів, виданих спорідненим організаціям клієнта, рівень ризику в операціях з дочірніми компаніями.

  Вид та термін кредиту мають відповідати місті кредитування, можливості погашення боргу та джерелу погашення. Якщо початковий розмір позики є дуже великим, то необхідно реструктурувати його до прийнятної величини. В той же час потрібно звести до мінімуму ймовірність вимушеного звернення компанії за додатковими коштами. Сума кредиту, що надається,


 •  
  Загрузка...