REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

повинна відповідати власним ресурсам компанії. Вважається, що при кредитуванні міжнародних операцій банк не повинен приймати на себе 100% ризику. Частка фінансової участі клієнта в проекті також повинна бути значною (як правило 15-30%). Природно, що прибуток, який передбачається отримати від кредитування, повинен бути виправданий по відношенню до розмірів капіталу, яким банк ризикує.

Таким чином, якщо оцінка бізнес-ризику позичальника була задовільною, доцільно провести фінансово-майновий аналіз його діяльності, який включає:

 • компаративний комплексний аналіз фінансового стану, рентабельності та ділової активності підприємства;

 • аналіз грошового потоку підприємства;

 • визначення якості майна під заставу.

Аналіз руху грошових коштів дозволяє банку оцінити ефективність основної звітності, зробити деякі висновки про обсяги угод клієнта. Банк отримує можливість контролю за банківськими рахунками та касою клієнта.

За допомогою даних звіту про рух грошових коштів можна виділити та проаналізувати основні джерела та напрями використання грошових коштів позичальника.

Згідно західним стандартам кредитування, аналіз грошового потоку показує і межу видачі нових позик. Граничною межею видачі нових позик при цьому виступає розмір перевищення надходжень коштів порівняно з їх відтоком.

В промислово розвинених країнах кредитоспроможність позичальників, що працюють на зовнішньоекономічних ринках, часто була так добре відома, що вони могли отримувати кредити на основі своєї репутації. Іншими словами вони отримували незабезпечений або негарантований кредит. Але в Україні рівень невпевненості в тому, що позичальник сплатить свій борг та проценти за ним настільки високий, що не рекомендується видавати кредити без належного забезпечення. Ось чому найпоширенішим видом кредитування в Україні стали позики під заставу. Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань продавця за кредитною угодою, згідно з якою кредитор має право при невиконанні боржником зобов'язань отримати компенсацію з вартості застави.

Як відомо, позики під заставу - це кредити, які забезпечені з боку позичальника заставою активів. Існують випадки, коли об'єкти застави фізично переходять у власність кредитора, але частіше за все вони залишаються у власності позичальника, який продовжує ними користуватись. В такому випадку, застава активів здійснюється на основі письмового договору застави, який деталізує зв'язок між терміном та умовами позики і закладеним активом. Дуже важливо вірно розробити та дотримуватися вимог щодо заставного забезпечення:

 • застава повинна бути легко оціненою та мати високу ліквідність і стабільну ціну;

 • мінімальні витрати на зберігання та реалізацію застави;

 • банк повинен використовувати професійні оцінки застави;

 • мінімальна маржа по кредиту повинна також забезпечуватись заставою;

 • активи, що є заставою або виступають гарантією, повинні контролюватись банком;

 • фізичне інспектування всієї застави, особливо майна, повинно здійснюватись банком регулярно.

  Згідно з міжнародною практикою, банківський кредит під забезпечення повинен мати пріоритет над іншими кредитами.

  Банк, який кредитує, повинен визначити, які типи активів слід використовувати. Порівняльна характеристика можливих форм забезпечення наведена у таблиці 2.8.

  Оскільки для багатьох банків основна частина портфелю складається із забезпечених кредитів, то юридичні аспекти застави є також дуже важливими. Треба забезпечити підконтрольність застави, повідомлення про місцезнаходження застави, а також проаналізувати та забезпечити механізм вступу у володіння. До надання кредиту перевірити активи, що пропонуються, як застава на предмет того:

 • чи не закладені вони десь раніше, чи не накладений на них арешт, чи не має по них судового позову;

 • зареєструвати права на заставу нотаріально;

 • вести записи обліку застави та проводити періодичні і неочікувані позичальником перевірки місцезнаходження і стану застави.

  Якщо у якості застави виступають дебіторські рахунки, необхідно рекомендувати позичальнику: направляти в банк щомісячно списки дебіторів, імена, адреси, суми заборгованості і термін отримання; в письмовому вигляді проінструктувати своїх клієнтів про те, що вони повинні, сплачувати свої рахунки на рахунок позичальника в кредитую чому банку, надрукувавши свої інструкції на рахунку-фактурі (назва, адреса банку і номер рахунку позичальника); підтвердити письмово, що ніяка інша організація не претендує на дебіторські рахунки.

  Таблиця 2.8

  Порівняльний аналіз форм забезпечення зобов'язань позичальниками [40, с.90]  Форма

  Недоліки

  Переваги

  Гарантії

  2. Важко скористатися на практиці.

  3. Цінність залежить від фінансового стану гаранта. 4. Складно точно оцінити

  2. Легко отримати.

  3. Юридично забезпечено застосування.

  4. Дешево отримати.

  5. Можуть бути підтверджені матеріальними активами.

  6. Створюють додатковий психологічний аргумент для позичальника на користь погашення боргу.

  Переуступка дебіторської заборгованості

  1. Нематеріальна.

  2. Може довго залишатися непогашеною

  3. Постійно змінюється

  2. Легко оцінити (якщо дебітори - добросовісні платники).

  3. Легко продати (якщо погашення заборгованості проводиться регулярно).

  Забезпечення у вигляді товарних запасів

  1. Можуть бути товарами, які швидко стають непридатними або перебувають у поганому стані.

  2. Право власності може бути оскаржено.

  3. Важко контролювати.

  4. Складно оцінити, якщо тільки це не споживчі товари.

  2. Матеріальні.

  3. Можуть бути оцінені.

  4. Можуть бути продані.

  5. Можуть бути передані як застава.

  Нерухоме майно

  2. Рента, якщо вона виплачується, з часом збільшується.

  3. Експлуатаційні витрати, податки, якщо є.

  4. Договори про оренду можуть ускладнювати процедуру банкрутства.

  5. Наявність мешканців.

  6. Можливість труднощів з продажем, якщо споруда дуже велика.

  2. Матеріальні.

  3. Може бути оцінено.

  4. Може бути перевезено в інше місце.

  5. Може використовуватися як застава.

  Рухоме майно

  2. Важко оцінити, вартість сильно залежить від технічного стану.

  3. Може бути легко вкрадено.

  1. Матеріальні. 2. Може бути оцінено. 3. Може бути перевезено в інше місце. 4. Може використовуватися як застава.

  Цінні папери

  2. Ціна коливається.

  3. Ринок може бути обмеженим.

  1. Легко та дешево держати. 2. Легко одержати право власності. 3. Звичайно легко продати. 4. Можна встановити вартість.

  Для позик, що забезпечені запасами необхідно рекомендувати позичальнику щомісячно направляти список


 •  
  Загрузка...