REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Україна у системі світогосподарських зв'язків

мм.........................................................................

Вагони залізничні та трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні..................................................

Частини до залізничних і трамвайних колій; механічні прилади сигналізації, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях і трамвайних коліях, автомобільних шляхах і річкових магістралях......................................

288865,9

369494,2

581750,6

249962,2

642353,3

1684955

479251,3

385130,5

706774,2

299773,7

872128,6

478613,4

2959297,5

2772665,5

433751,6

603415,3

979193,7

375124,9

669283,6

245793,0

574267,8

819479,4

0,9

1,1

1,8

0,8

2,0

5,2

1,5

1,2

2,2

0,9

2,7

1,5

9,1

8,5

1,3

1,8

3,0

1,1

2,0

0,8

1,8

2,5

Архаїчність структури вітчизняного експорту підтверджує і факт надзвичайно низької питомої ваги інноваційної продукції у загальних обсягах продукції, реалізованої за межі України. Так, у 2004 р. підприємствами України продано за кордон інноваційної продукції на 1,5 млрд. дол., що становить лише 4,6% загального експорту товарів. Найбільшими постачальниками інноваційної продукції на світовий ринок ви ступали такі галузі, як виробництво транспортного устаткування (575,7 млн. дол.), хімічна і нафтохімічна промисловість (306,4 млн. дол.), виробництво машин і устаткування (242,7 млн. дол.), металургія і обробка металу (130,8 млн. дол.).

Посилення ролі базових галузей в економіці України, а також наростання диспропорцій між галузями з виробництва кінцевої продукції та галузями проміжного споживання стали закономірними наслідками поспішної, необгрунтованої, не підкріпленої засобами структурної політики лібералізації зовнішньої торгівлі. Дія ринкових сил, які спрямовували свою дію на задоволення зовнішнього попиту, формувала структурні диспропорції в економіці України та сприяла прискореному розвиткові її паливно-сировинних галузей.

Напівсировинна спрямованість вітчизняного експорту породжує не тільки проблему нееквівалентності зовнішньоекономічного обміну, але й проблеми, пов'язані з нестабільністю економічного розвитку. Відомо, що динаміка ВВП, торгового балансу та бюджетних доходів в Україні істотно залежить від коливань світогосподарської кон'юнктури. За визначенням міжнародних експертів, у структурі українського експорту домінують так звані "чутливі товари", ціни на які характеризуються високою нестабільністю.

На сьогодні конкурентні переваги національних виробників зумовлюються наявністю в Україні масштабної транспортної інфраструктури, її вигідним географічним положенням і забезпеченістю деякими природними ресурсами. Конкурентоспроможність українських виробників ґрунтується також на низькому рівні внутрішніх цін на залізну руду, вугілля, електроенергію, природний газ. Факторами, що деформують їх конкурентоспроможність, виступають занижений курс національної валюти, низька вартість робочої сили, пряме і приховане субсидування державою базових галузей економіки.

Крім того, певну роль у справі підтримання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств відіграють низькі витрати на оновлення і модернізацію основних фондів. Знос основних фондів у промисловості України перевищує 50%. Станом на середину 2004 р., відповідний показник в основній експортній галузі національної економіки -гірничо-металургійному комплексі - становив 65%. На підприємствах галузі застосовуються переважно застарілі технології виробництва: 47,9% сталі виплавляється мартенівським способом, тоді як у світовому масштабі цей показник не перевищує 2,5%. Опитування, проведене Світовим банком у 2004 р., вказувало на те, що у найближчі 5-10 років власники підприємств чорної металургії не планували масштабного оновлення основних фондів, а були більше зорієнтовані на використання наявних виробничих фондів до їх повного спрацювання.

На даний час резерви зростання експорту на старій виробничій базі практично вичерпано. Висока енергомісткість базових галузей економіки в умовах постійного зростання цін на енергоносії та використання застарілих технологій у виробничому процесі негативно впливають на рівень виробничих витрат і якість продукції, знижуючи тим самим конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках.

2.Динаміка реальних цін на традиційні товари українського експорту

З кінця 90-х років динаміка цін на традиційну продукцію національного експорту характеризувалася висхідним трендом. Так, у 2004 р. номінальні ціни (у доларах) на добрива в середньому становили 135% від рівня 1997 р., на чавун-відповідно, 165%, на феросплави - 121%, на напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі - 148%, на плоский прокат - 134-160%, на труби і залізничні вагони -123%, на частини до залізничних локомотивів - 440%. Обчислені нами індекси реальних цін на продукцію українського експорту дещо знижують названі цінові показники. Однак у цілому цінова ситуація за досліджуваний період мала для України оптимістичний вигляд. Серед 12 основних товарів українського експорту найнижчим показником зростання реальних цін відзначалася група "Напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі" (7,8%). Найістотніше зросли ціни на частини до залізничних і трамвайних локомотивів або рухомого складу (213,7%) (див. табл. 2).

Таблиця 2*

Індекси реальних цін 1 кг виробів, експортованих з України

Найменування товарів

Індекси реальних цін на продукцію українського експорту з урахуванням дефлятора ВВП США

роки

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Добрива, мінеральні або хімічні, азотні.........

Чавун переробний та дзеркальний у чушках, болванках та інших первинних формах.......

Феросплави..........................................

Відходи та брухт чорних металів; залізні та сталеві відходи у зливках для переплавки (шихтові зливки)....................................

Напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі.

Прокат плоский із заліза та нелегованої сталі завширшки 600 мм і більше, гарячої прокатки, неплакований, без покриття........................

Прокат плоский із заліза та нелегованої сталі завширшки 600 мм і більше, холодної прокатки, неплакований, без покриття..........

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені із заліза та нелегованої сталі............................................................

Інші прутки та бруски із заліза та нелегованої сталі, без подальшої обробки, крім кування, прокатки, гарячого волочіння та пресування....

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні із заліза та сталі (крім чавунного литва).........

Вагони залізничні та трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні.....................

Частини до залізничних і трамвайних


 
Загрузка...