REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Україна у системі світогосподарських зв'язків

інтенсивністю конкурентної боротьби Україна займає вагоме місце на ринках чотирьох з них - прокату із заліза та нелегованої сталі, неплакованого, без покриття (1399,7 млн. дол.), сталі у зливках та інших первинних формах, напівфабрикатів із заліза та нелегованої сталі (1707,3 млн. дол.), чавуну переробного та дзеркального у чушках, болванках, гранулах і порошку з чавуну, заліза і сталі, феросплавів (567,3 млн. дол.), труб і трубок із заліза та сталі (411,6 млн. дол.). Індекси ринкової концентрації для названих груп товарів коливаються від 487 до 635 при мінімальному значенні 441 і середньому значенні для всіх товарів обробної промисловості 957. Згідно з нашими оцінками, більш вигідним, з точки зору концентрації ринкової влади, є експорт такої продукції чорної металургії: прокату плоского із заліза та нелегованої сталі, плакованого, з покриттям; дроту із заліза або сталі; залізних і сталевих прутків і брусків.

Поряд з визначенням конкурентності потенціальних ринків збуту, невід'ємною складовою процесу визначення пріоритетів техніко-економічного розвитку країни має стати оцінка перспектив зростання зовнішнього попиту на продукцію українського виробництва. Розширення експорту продукції, світовий попит на яку стрімко зростає, сприятиме підвищенню доходності зовнішньоекономічних операцій вітчизняних суб'єктів господарювання.

Досить корисним у цьому відношенні є проведене ЮНКТАД дослідження, у рамках якого було визначено показники "ринкового динамізму" для окремих товарних сегментів. Товари, які реалізуються на світовому ринку і світовий попит на які стрімко зростає, характеризуються експертами ЮНКТАД як "динамічні продукти". Постачання їх на світовий ринок надає країнам-експортерам можливості використовувати сприятливі цінові ніші та нарощувати обсяги експорту на вигідних умовах.

У цілому експерти ЮНКТАД виділяють такі групи динамічних продуктів: електронна продукція та електричні прилади (коди СМТК- 75, 76, 77); медичні інструменти і фармацевтична продукція (відповідно, 5, 87); деякі види текстильної продукції та одягу (61, 65, 84); окремі види продовольчих і напівсировинних товарів - шовк, крупи, шоколад, безалкогольні напої (261, 11, 073, 048).

Для оцінки відповідності вітчизняного експорту показникам ринкового динамізму проведено дослідження, результати якого узагальнено у таблиці 3. У ній подано 20 найдинамічніших продуктів з переліку ЮНКТАД, наведено дані про експорт такої продукції з України, а також розраховано відносні показники експорту динамічної продукції у світовій торгівлі та в сумарному експорті товарів з України.

Таблиця 3 *

Зростання обсягів збуту 20 найдинамічніших продуктів

на світових ринках, їх частка у сумарному світовому експорті

та обсяги продажів динамічних продуктів експортерами України

Коди

СМТК

Найменування товару

Середньорічний

приріст

світового

експорту

товару в

1980-1998 рр.

(%)

Частка світового експорту товару в сумарному світовому експорті (%)

Експорт товару з України

у 2002 р.

(млн. дол.)

Частка

товару

в експорті

України

(%)

776

752

759

871

553

261

846

893

771

898

612

111

872

773

764

844

48

655

541

778

Транзистори і напівпровідники.......................

Машини автоматичного опрацювання даних......

Комплектуючі до офісного обладнання та машин автоматичного опрацювання даних.........

Оптичні інструменти....................................

Парфумерія та косметика ..............................

Шовк.......................................................

В'язана нижня білизна..................................

Пластичні вироби........................................

Електричне обладнання та частини до нього......

Музичні інструменти та записи......................

Шкіряні вироби..........................................

Безалкогольні напої.....................................

Медичні інструменти....................................

Устаткування для передачі електроенергії.........

Телекомунікаційне обладнання та частини до нього........................................................

Текстильна нижня білизна.............................

Зернові вироби...........................................

В'язані вироби............................................

Фармацевтичні препарати..............................

Електрообладнання не визначене в інших групах

20 найдинамічніших продуктів (усього)............

16

15

14,6

14,1

13,3

13,2

13,1

13,1

12,9

12,6

12,4

12,2

12,1

12

11,9

11,9

11,9

11,7

11,6

11,5

12,9

4

3,4

2,3

0,3

0,5

0,0

0,6

1,2

0,6

0,7

0,1

0,1

0,4

0,7

3

0,3

0,4

0,3

2

1,7

22,6

19,6

4,1

3,6

15,3

17,4

0,0

4,3

14,6

55,4

1,4

3

2,8

6,1

84,1

71,7

20,8

31,6

1

4,7

80,9

442,4

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,4

0,1

0,2

0,0

0,0

0,5

2,5

Дані таблиці 3 вказують на те, що реакція експортерів України на сплески зовнішнього попиту не задовільна. Помітною є мізерна присутність нашої держави на ринках динамічної продукції з високою часткою доданої вартості. Так, якщо у загальній сумі світового експорту частка експорту 20 найдинамічніших продуктів становила 22,6%, а в експорті країн, які розвиваються, - 28,7%, то в експорті товарів з України -всього 2,5%. В абсолютному вимірі вітчизняний експорт 20 видів такої продукції сягав тільки 442 млн. дол. Серед 20 динамічних продуктів більш-менш помітну роль в українському експорті відіграють лише електричне обладнання та частини до нього (136,3 млн. дол.); устаткування для передачі електроенергії (84,1 млн. дол.); телекомунікаційне обладнання та частини до нього (71,7 млн. дол.).

Серед динамічних продуктів українського експорту, що не увійшли до першої "двадцятки", слід відзначити:

  • шоколад та інші вироби з вмістом какао (33-тє місце в переліку динамічної продукції) (у 2002 р. річний експорт з України становив 120,06 млн. дол.);

  • насоси, компресори, вентилятори (відповідно, 47-ме місце) (відповідно,150,09 млн. дол.);

  • верхній чоловічий одяг з текстилю (50-те місце) (247,22 млн. дол.);

  • мотори неелектричні (52-ге місце) (221,19 млн. дол.);

  • вироби з кольорових металів (63-тє місце) (135,75 млн. дол.);

  • літаки, авіаційне обладнання та його комплектуючі


 
Загрузка...