REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Курсова робота

Митний перевізник

ПЛАН:

 • Вступ

 • Визначення митного перевізника

 • Транспортерні документи

 • Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника

 • Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них

 • Висновок

  ВСТУП

  В даній курсові роботі розглянемо таке питання: митні перевізники. Дане питання є вкрай актуальне для сьогодення оскільки набранням чинності нового МК від 01.10.05 р. одержали широке поширення у світовій практиці і воно досить суттєво впливає на світову торгову систему. Це питання впливає на внутрішню та зовнішню сторону нашої країни і потребує вивчення та вдосконалення. Так в Конституції України в ст. 33. кожному хто на законних підставах перебуває на території України гарантується свобода пересування вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України. Громадянин України не може бути позбавлений прав в будь-який час повернутися в Україну. А згідно із ст.. 42 конституції кожен має право на підприємницьку діяльність яка не суперечить законам. Також згідно даної статті держава здійснює контроль за усіма видами послуг і робіт

  МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК

  Особливо зацікавленість перевізників викличе запровадження митним кодексом нової категорії "митний перевізник", отримання статусу якого надасть певні переваги при здійсненні транзитних перевезень товарів митною територією України.

  Кодексом визначено, що „митний перевізник – це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають пі митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення..., і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника...". Заходи гарантування доставки товарів, що перевозять під митним контролем між митними органами розглянуто у попередньому розділі.

  Митні органи України мають право надавати перевізнику статус митного перевізника виключено підприємством – резидентам.

  Ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника має право видавити виключно центральний апарат Держмитслужби України (згідно з Кодексом – це спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі митної справи). Ліцензування діяльності митного перевізника має здійснюватися відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Ведення реєстру митних перевізників також покладено на центральний апарат Держмитслужби.

  Разом з тим питання щодо ліцензуванням залишатиметься відкритим до того часу, доки не буде визначено порядок подання документів підприємств - перевізників до Держмитслужби з митою отримання статусу митного перевізника.

  Митний перевізник – особа, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки вантажів до митного органу, передбачених статтями 196 -199 цього Кодексу, та отримала ліцензію Державної митної служби України на право перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами.

  Митний перевізник діє згідно з цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.

  Відносини митного перевізника з власником товарів визначається відповідним договором.

  Стаття 225. ліцензія на провадження діяльності митного перевізника.

  Для отримання ліцензії, що дає право на провадження діяльності митного перевізника необхідно:

 • мати транспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;

 • укласти договір страхування своєї діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 500 – кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

  Порядок видачі ліцензії на впровадження діяльності митного перевізника та строк її дії визначаються Державною митною службою України.

  Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника може бути скасована чи відкликана або її дія може бути призупинена митними органами.

  Ліцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, які мали істотне значення для прийняття рішень про її видачу. Рішення про скасування дії здати видачі ліцензії.

  Ліцензія може бути відкликана у разі:

 • неодноразового виконання обов'язків митного перевізника, включаючи безпідставні відмови у перевезенні товарів, використання не обладнаних належним чином транспортних засобів та встановлення плати за перевезення, що не відповідає середній вартості наданих послуг;

 • вчинення правопорушення, передбачених цим Кодексом;

 • заподіяння неправомірних істотних збитків відправникові товарів та документів на них, у тому числі шляхом незаконного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію за висновком суду

 • визначення митного перевізника неплатоспроможним або оголошення ним своєї неплатоспроможності.

  Відкликання діє здати прийняття відповідного рішення.

  Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута по закінченні одного року з дня винесення рішення про скасування або відкликання за умови усунення причин, що стали підставою для її скасування або відкликання.

  Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що митний перевізник зловживає своїми правами.

  За видачу ліцензії на провадження діяльності митного перевізника, а також за поновлення її дії стягуються збори в розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  У разі скасування або відкликання ліцензії чи призупинення її дії зробили за видачу ліцензії та поновлення її дії поверненню не підлягають.

  Стаття 226. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них.

  Митний орган реєструє митних перевізників у регіоні діяльності цього органу. Реєстрація проводиться на підставі заяви митного перевізника.

  Зазначений митний орган подає для загального користування перелік зареєстрованих митних перевізників.

  Стаття 227. Інформація, одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи .

  Одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи та на підставі документів, що стосуються цих товарів, інформація є комерційною, банківською або іншою таємницею, що охороняється законом. Ця, а також інша конфіденційна інформація, що стосується товарів, довірених перевізникові, не повинна розголошуватися, використовуватися митним перевізником та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.

  ТРАНСПОРТНІ ДОКУМЕНТИ

  При переміщенні товарів чи інших предметів через кордон України всі транспортні документи повинні містити обов'язкові реквізити, а саме:

  • найменування продавця і покупця, адреса, номери телефонів;

  • назва документа, дата і місце його виписки;

  • номер контракту і дата його


 •  
  Загрузка...