REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
підписання;

 • найменування товару, його описання і кількість;

 • вид упакування і маркування.

  Безліч документів, які використовуються в міжнародній торгівлі, можна розбити на наступній основі.

  Транспортні документи (коносаменти, авіаційні накладні, комбіновані транспортні коносаменти тощо). Транспортним документом є документ, що свідчить про завантаження вантажу на борт, відправлення або прийняття його під відповідальність. Такі документи призначені для надання посвідчень про укладення контракту на перевезення, про прийняття товарів (перевізником) і, у деяких випадках, для посвідчення права власності, тобто права власника цих документів на володіння відповідними товарами.

  Види транспортних документів:

  а) коносамент - це посвідчення про укладення контракту на перевезення між судноплавною компанією і замовником. Коносаменти, які визначають право власності на товар, є товаророзпорядчим документом. Але тільки повний комплект підписаних екземплярів коносамента дає його власникові право власності на товар. Товари надаються покупцеві після пред'явлення підписаного оригіналу коносамента. Обов'язковими реквізитами коносамента є: назва судна, місце завантаження, найменування відправника вантажу і вантажоодержувача. Коносамент може бути виписаний на визначену особу (іменний коносамент), за його наказом (ордерний коносамент) або на пред'явника (коносамент на пред'явника);

  б) авіаційна транспортна накладна. Використовується при
  перевезеннях товару повітрям. Не є документом, який засвідчує право
  власності на вантаж. Авіа-накладна містить детальну інформацію про
  вантажоодержувача та перевезений товар;

  в) залізнична вантажна накладна. Використовується при
  доставці товару залізницею. Залізнична накладна є посвідченням
  укладеного транспортного контракту із залізницею. Під час
  залізничних перевезень заповнюється залізнична накладна, що містить
  основні дані про вантаж найменування вантажу, вид упакування,
  кількість місць, вагу, станцію відправлення і призначення. Договір
  перевезення вважається укладеним з моменту прийому до перевезення
  станцією вантажу з оформленою накладною;

  г) автодорожня транспортна накладна. Виписується на товари,
  які доставляються дорогами автотранспортом. В ній зазначена адреса
  відправника вантажу і вантажоодержувача, місце і час доставки. Але
  ця накладна не є документом на право власності;

  д) поштова квитанція. Застосовується у разі доставки товару
  поштою.

  КОМЕРЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

  Комерційні документи (рахунок-фактура, проформа-рахунок, рахунок-специфікація) мають містити вартісну, якісну і кількісну характеристики товару.

  Рахунок-фактура, що входить до числа основних документів за контрактом, і є розрахунковим документом.

  Рахунок-специфікація поєднує реквізити рахунку і специфікації.

  Проформа-рахунок виписується при постачанні товарів на безпечній основі і містить відомості щодо ціни товару і загальної вартості, але не є розрахунковим документом, оскільки не містить вимоги щодо сплати зазначеної в ньому суми. Рахунок-фактура є вимогою продавця до покупця щодо сплати зазначеної в ньому суми за товар, що поставляється. Він має містити наступні дані: дата; найменування та адреса продавця і покупця; номер контракту; кількість, скорочений опис товару; ціна за одиницю товару і загальна сума контракту; відомості щодо кількості місць та упаковки; умови платежу; умови доставки; найменування банку, що здійснює платіж та інші необхідні дані.

  Рахунки виписуються в тій валюті, в якій встановлено ціну за контрактом.

  Рахунок-фактура надається: в банк - для отримання належного з покупця платежу; до митних органів - для обкладення митом товару; до торгової палати— для отримання сертифікату походження товару; до адміністративних органів - для отримання ліцензії; до транспортно-експедиторських фірм - для перевезення товару.

  Існують чотири основних типи рахунків-фактур:

  а) попередня фактура. Вона являє собою перелік цін, наданий
  експортером потенційному закордонному покупцеві на етапі, коли ще
  не укладено договір на продаж і покупку товарів і ведуться попередні
  переговори;

  б) комерційний рахунок-фактура. Це вимога оплати за продані
  товари, запропонована експортером імпортеру. Вона містить наступні

  дані: опис товарів; кількість; ціну за одиницю і сумарну ціну продажу; умови доставки; умови платежу;

  в) сертифікований рахунок-фактура. Являє собою комерційний
  рахунок-фактуру, що містить висновок експортера щодо стану
  відправлених товарів або країни їхнього виготовлення;

  г) консульський рахунок-фактура. Це комерційний рахунок
  фактура, складений за формою, встановленою в країні експортера,
  консульством країни покупця, її завіряють консульською печаткою.
  Головне призначення консульського рахунку-фактури - надання
  допомоги уряду країни покупця при контролі над імпортом.

  СТРАХОВІ ДОКУМЕНТИ

  Страхові документи, як і транспортні, займають важливе місце. Вони засвідчують, що товар застраховано від визначених ризиків і що у разі виникнення цих ризиків ціну товару буде відшкодовано власникові або одержувачеві товару. Збитки, понесеш від незазначених ризиків, не підлягають відшкодуванню з боку страхових компаній. В багатьох країнах існує перелік типових ризиків (всі ризики або визначені ризики), від яких обов'язково страхується вантаж. Існує три основних типи страхових документів:

  а) страховий лист. Він оформляється страховим брокером і є
  посвідченням того, що були розпочаті дії щодо оформлення
  страхового полісу чи сертифіката;

  б) страховий сертифікат. В страховому сертифікаті вказується
  вартість товарів, і наводяться докладні відомості про відвантаження, а
  також про ризики, що покриваються. Він підписується експортером і
  страховою компанією;

  в) страховий поліс. Містить докладні відомості про перелік ризиків, що покриваються, і є посвідченням укладення договору про страхування.

  ОФІЦІЙНІ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ

  Деякі документи в міжнародній торгівлі передбачено для задоволення юридичних або процедурних вимог уряду країни експорту, імпорту або транзиту, вони називаються офіційними документами. До них відносять наступні:

  а) сертифікат походження - посвідчення того, в якій країні
  виготовлено товари;

  б) сертифікат "чорного списку" - посвідчення того, що товари
  не виготовлені і не перевозилися через країну, з якою країна-імпортер
  припинила нормальні торгові стосунки;

  в) спеціальні документа в рамках ЄС тощо.
  До інших видів документів відносять:

  а) фінансові документи, наприклад, переказний чи простий
  вексель, чеки тощо;

  б) складські документи. Відбивають взаємовідносини між
  вантажовласником і власником складу. До них відносять посвідчення
  складу про прийом товару, квитанція зі складу тощо;

  в) митні документи. Необхідні для митного оформлення товарів.
  До них відносяться митна декларація, ліцензії, посвідчення про
  походження


 •  
  Загрузка...