REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
товару, консульська фактура, сертифікат якості,
ветеринарні, санітарні посвідчення тощо;

г) технічна документація. Всі документи, які характеризують
властивості товарів: паспорт, креслення, інструкції тощо.

БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Поняття "базисна умова постачання" визначає обов'язки продавця і покупця щодо доставки товару та встановлює момент переходу ризику від продавця до покупця у разі випадкової загибелі або пошкодження товару. Витрати з доставки товару, які, відповідно до базисних умов, несе продавець, включаються до вартості товару, утворюючи її основу - базис (тому й умови називаються базисними). Крім того, базисні умови постачання визначають обов'язки сторін щодо страхування вантажу, оформлення комерційної документації, отримання ліцензії, виконання та оплати мита, направлення повідомлень та інше.

Найчастіше в практиці зовнішньої торгівлі використовуються базисні умови "Інкотермс", розроблені Міжнародною Торгівельною Палатою, останнє видання здійснено в 1990 році.

Базисні умови "Інкотермс" носять рекомендований характер. Однак в контракті доцільно використовувати їх такими, якими їх прийнято в світовій практиці для єдиного розуміння у контрагентів, що не тільки спрощує укладання контракту, але й служить гарантом успішного виконання угоди.

При використанні "Інкотермс" в контракті має бути зроблене посилання на нього, наприклад "СИФ - місце призначення" за "Інкотермс 1990". Якщо такого посилання немає, але включена та чи інша базисна умова, передбачена в "Інкотермс", на його більш детальне тлумачення можуть впливати звичаї країн контрагентів, специфіка роботи портів. В той же час посилання на "Інкотермс" не виключає можливості передбачити в контракті інше рішення того чи іншого питання. Однак необхідно враховувати особливості законодавства окремих держав та торгівельні звичаї окремих міст. Так, в деяких країнах визнають обов'язковим використання базисних умов в трактуванні "Інкотермс" (зокрема в Іспанії щодо імпортних угод, в Ірані стосовно всіх угод), або, наприклад, ряд портів (серед них Антверпен) мають власні звичаї, обов'язкові для всіх фірм. Тому в ході переговорів при укладанні контракту продавцеві і покупцеві слід повідомити один одного про такі особливості, і в разі необхідності зазначити окремі положення в контракті.

В "Інкотермс 1990" наводяться 13 термінів, які можуть застосовуватися під час доставки будь-яким видом транспорту, в тому числі в мішаних перевезеннях. Термін "франко" застосовується при визначенні базисних умов, походить від слова "вільно", означає, що покупець вільний від усіх витрат з доставки товару від пункту, визначеного за словом "франко". Після скороченого чи повного визначення базисної умови в контракті слід зазначити назву пункту, до якого відноситься ця умова (тобто пункт, де продавець відвантажує продукцію на транспортні засоби або передає її покупцеві або перевізнику).

Розглянемо найбільш розповсюджені при транспортуванні готової продукції базисні умови постачання.

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ РСА ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Франко-перевізник (із зазначенням пункту) РСА - умова таких поставок при перевезенні вантажів будь-яким видом транспорту. Вона передбачає зобов'язання продавця передати товар перевізникові або іншій особі, вказаній покупцем, наприклад, експедитору. Передача товару відбувається в зазначений день або період часу в зазначеному пункті. Якщо покупець не назвав такого пункту, продавець вибирає його сам.

Договір перевезення відповідно до розглянутої умови має укласти покупець за власний рахунок. Однак, у випадку, якщо покупець просить про це продавця або якщо для укладення угоди необхідне сприяння продавця (у разі доставки залізницею або повітряним транспортом), і якщо покупцем заздалегідь не зазначено інших вказівок, продавець має право укласти угоду про перевезення за рахунок та на ризик покупця.

Далі продавець повинен повідомити покупця про передачу товару в розпорядження перевізника і передати покупцеві транспортний документ. У випадку неприйняття перевізником товару в узгоджений час продавець також повинен проінформувати покупця.

Покупець має своєчасно повідомити покупцеві зворотний спосіб перевезення, найменування перевізника, дату або період постачання йому товару, а у випадку необхідності, пункт та місце, де товар повинен бути переданий перевізникові. Якщо вартість перевезення сплачена продавцем, покупець має повністю відшкодувати йому понесені витрати.

Експортна ліцензія та всі митні витрати при вивезенні товару сплачуються продавцем, а імпортна ліцензія та митні витрати при ввезенні, в тому числі пов'язані з транзитом товару через треті країни -покупцем.

Продавець несе відповідальність за всі ризики щодо товару до моменту передачі його в узгодженому порядку перевізникові в пункті відправлення.

В "Інкотермс" наведено пояснення щодо перевезення різними видами транспорту.

Так, у разі доставки товару залізницею, якщо товар складає вагонну або контейнерну партію, продавець зобов'язаний відвантажити товар за свій рахунок на станції відправлення і нести відповідальність за стан вагону, до якого відвантажується товар. Покупець має право вимагати від продавця повного завантаження вагону. Якщо партія недостатня для повного завантаження вагону або контейнера, то обов'язки продавця вважаються виконаними, якщо він в зазначений термін (дату) здав товар залізниці на станції відправлення або експедиторові, призначеному покупцем.

При перевезенні товарів автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами, якщо поставка відбувається з підприємства продавця, він зобов'язаний завантажити товар до транспортного засобу, наданого перевізником, а якщо завантаження здійснюється з підприємства перевізника, продавець повинен передати товар останньому.

При використанні повітряного транспорту продавець виконує свої зобов'язання шляхом передачі товару повітряному перевізникові або особі, яка діє за його дорученням.

При морських перевезеннях дана базисна умова використовується у тому випадку, якщо продавець повинен до приходу судна передати товар на термінал порту і тому не може контролювати вантаж та нести ризики. У випадку повної контейнерної партії товару поставка вважається виконаною з моменту прийняття контейнера морським перевізником або при передачі діючому від імені перевізника оператору контейнерного терміналу з моменту його надходження до приміщення терміналу. Якщо кількість товару менша від контейнерної партії або товар не розміщений в контейнері, продавець зобов'язаний доставити його до транспортного терміналу, і поставка вважається виконаною з моменту передачі товару морському перевізникові або особі, яка діє за його дорученням.

Розглянута умова дуже часто використовується при транспортуванні товару в контейнерах.

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ (РА8, РОВ, СРК, СІР), ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ПРИ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

ФАС - вільно уздовж борту судна (найменування


 
Загрузка...