REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
— вид митних платежів, що підлягають сплаті за вантажною митною декларацією громадянами і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за роботу, виконану щодо них митними органами.

Митні збори стягуються за кожною вантажною митною декларацією за митне оформлення товарів, речей і предметів, транспортних засобів (в тому числі індивідуального користування), спадщини, переміщуваних через митний кордон України, за їх перебування під митним контролем і надання послуг в області митної справи.

Платниками митних зборів є юридичні і фізичні особи, які здійснюють митне оформлення.

Згідно з Митним кодексом розміри митних зборів, а також звільнення від сплати митних зборів має право встановлювати Кабінет Міністрів України.

Митні збори (рис. 7.1) нараховуються у відсотках до митної вартості або у вигляді фіксованої ставки збору і сплачуються в національній валюті України. Якщо при нарахуванні митних зборів фіксована ставка вказується в доларах США, то вона перераховується у валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день реєстрації вантажної митної декларації.

Збори за митне оформлення не стягуються у випадках, якщо:

 • до України ввозяться предмети для офіційного використання
  дипломатичними, консульськими представництвами іноземних держав
  в Україні, різними міжнародними організаціями, які користуються на
  території України митними пільгами, відповідно до міжурядових угод;

 • подається загальна вантажна митна декларація в разі постачання комплектного об'єкту;

 • вивозяться товари з митного ліцензійного складу за виробничою відомістю без оформлення вантажної митної декларації.

Термін знаходження під митним контролем з метою нарахування митного збору за перебування під митним контролем при вивезенні (експорті), крім випадків, коли вантажі знаходяться в спеціальних митних зонах, визначається від дня пред'явлення товарів і необхідних для митного оформлення документів до митниці і до завершення митного оформлення.

Митні збори за перебування під митним контролем не стягуються за весь період знаходження під митним контролем у випадках:

 • зберігання товарів на митних ліцензійних складах і знаходження їх в магазинах безмитної торгівлі;

 • тимчасового ввезення до митної території України і тимчасового вивезення за межі митної території України;

 • транзиту товарів через митну територію України;

 • перебування товарів в спеціальних митних зонах.

Наказом ДМСУ від 23.06.1998 р. № 363 визначено Порядок стягнення митних зборів, що нараховуються у вантажній митній декларації. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1999 г. № 1034 встановлено ставки зборів у пунктах пропуску через митний кордон: екологічний, ветеринарний, фітосанітарний, транспортний збори. Митні збори підлягають оплаті до або на момент митного оформлення вантажу.

Ставки митних зборів встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. № 65 "Про ставки митних зборів" з доповненнями і змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 07.03.1998 р. №285, від 13.05.1998 р. №670, від 18.09.1998 р. №1460, від 21.09.1998 р. №1477, від 08.10.1998 р. № 1625, від 19.05.1999 р. № 840.

Найчастіше зустрічаються наступні види митних зборів:

 • за оформлення тимчасового ввезення (вивезення) під зобов'язання щодо його зворотного вивезення (ввезення);

 • за кожною ВМД - ЗО доларів;

 • за кожний додатковий аркуш до неї - 15 доларів;

 • за ввезеній до МЛС (Митний ліцензійний склад):

 • за кожну ВМД - ЗО доларів;

 • за кожний додатковий аркуш до неї -15 доларів;

 • за оформлення ВМД на товари вартістю:

 • до 100 доларів - не стягується;

 • від 100 до 1 000 доларів - 5 доларів;

 • більше за 1 000 доларів - 0,2 % митної вартості товарів та інших предметів;

 • за виклик інспектора (за 1 час роботи одного працівника митниці);

 • в робочий час - 20 доларів;

 • в неробочий час, суботу, неділю - 40 доларів;

 • в святкові дні - 50 доларів;

 • за перебування товарів під митним контролем:

 • за перші 15 днів - не стягується;

 • за кожний наступний календарний день - 0,05 % митної вартості.

Висновок

Кодексом визначено, що „митний перевізник – це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають пі митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення..., і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника...". Заходи гарантування доставки товарів, що перевозять під митним контролем між митними органами розглянуто у попередньому розділі.

Митний перевізник – особа, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки вантажів до митного органу, передбачених статтями 196 -199 цього Кодексу, та отримала ліцензію Державної митної служби України на право перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами.

Митний перевізник діє згідно з цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.

Відносини митного перевізника з власником товарів визначається відповідним договором.

Одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи та на підставі документів, що стосуються цих товарів, інформація є комерційною, банківською або іншою таємницею, що охороняється законом. Ця, а також інша конфіденційна інформація, що стосується товарів, довірених перевізникові, не повинна розголошуватися, використовуватися митним перевізником та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРЕТУРА

 • Конституція України.

 • МКУ – Митний кодекс України від 11.07.20002 р. №92-IV/

 • Закон № 168/97-ВР – Закон України "Про податокна додану вартість " від 03.04.1997 р. №168/97-ВР.

 • Закон №2097 – Закон України "Про єдиний тариф " від 05.02.19992 р. №2097.

 • Закон № 2371 – Закон України "Про митний тарифУкраїни " від 05.04.2001 р. №2371- ІІІ.

 • Лист Держслужби № 11/5-15-4-ЕП – Лист Держслужби митної служби від 06.01.2004 р. № 11/5-15-4-ЕП "Про оподаткування товарів залежно від обраного режиму".

 • Декрет КМУ № 18-92 – декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26.12.1992 р. № 18-92.

 • Наказ Держслужби №609 – Наказ Державної митної служби від 13.09.2003 р. № 609.

 • Наказ №363 – Наказ Державної митної служби від 23.06.1998 р. № 363.


 •  
  Загрузка...