REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні проблеми включення України в світове господарство. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні проблеми включення України в світове господарство. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні

Зміст

1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 5

2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 7

Ще одним завданням початкового етапу є гармонізація законодавства України, що регулює зовнішньоекономічні, коопераційні відносини та створює для них загальне економічне середовище, з вимогами системи ГАТТ/СОТ і початком пристосування до вимог гармонізованого та уніфікованого законодавства ЄС. 9

Слід опрацювати питання про можливість вибіркового підключення до тих проектів європейського співробітництва та інтеграції, де Україна вже сьогодні здатна дотримуватись жорстких міжнародних вимог і стандартів й використання такого підключення з метою апробації конкретних механізмів взаємодії України з європейськими економічними структурами. 9

3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 9

4. Науково-технічна політика в Україні 11

5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 14

На початку 2002 року прогнозувалося неминуче падіння основних показників зовнішньої торгівлі. Дійсно, ще на старті розвиток зовнішньої торгівлі дещо гальмувався. Однак подальший її розвиток спростував скептичні прогнози. Особливо у липні - серпні 2002 р. ситуація почала поліпшуватися. 14

За січень - вересень зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг збільшився на 4,6% й досяг рівня 25 млрд. дол., у тому числі експорт зріс на 4% та становив 13,6 млрд. дол., а імпорт - на 5,3% і становив 11,4 млрд. дол. Сальдо зовнішньої торгівлі
склалося позитивним у сумі 2,1 млрд. дол. Слід зазначити, що баланс торгівлі товарами склався позитивним у сумі 409,8 млн. дол. проти 642,5 млн. дол. за аналогічний період 2001 року. 14

Геоекономічна структура торгівлі 14

У січні - серпні 2002 р. тривав процес диверсифікації зовнішньої торгівлі України. 14

Питома вага країн СНД у зовнішній торгівлі товарами та послугами зменшилася у січні - серпні 2002 р. до 40,3% проти 44,1%
у січні - серпні 2001 р., тоді як питома вага інших країн світу збільшилася з 55,9% у січні - серпні 2001 р. до 59,7% у січні - серпні поточного року. 14

Зростання експорту товарів на 3,2% відбулося за рахунок збільшення поставок до країн Європи на 5,7%, Азії - у 1,3 рази, Африки - у 1,1 рази. У результаті питома вага інших країн світу в експорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. становила
69,3% проти 64,3% у січні - серпні 2001 р. За рахунок зменшення експорту товарів до Російської Федерації на 24,3%, або на 635,8 млн. дол., питома вага країн СНД в експорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. зменшилася до 30,7% проти 35,7% за аналогічний період минулого року. 14

Щодо імпорту, то у січні - серпні 2002 р. відбулося збільшення питомої ваги інших країн світу в структурі імпорту товарів та послуг внаслідок збільшення поставок із країн Азії в 1,3 рази, із країн Європи - на 12,5%, із країн Америки - у 1,3
рази, Австралії та Океанії - у 1,4 рази. Водночас за рахунок зменшення імпортних поставок товарів з країн СНД на 0,4% їх питома
вага в імпорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. становила 51,6% проти 54,2% за аналогічний період минулого року. 15

Товарна структура 15

У структурі експорту товарів сталися певні зрушення, а саме збільшилася питома вага мінеральних продуктів (головним чином за рахунок збільшення обсягів експорту нафтопродуктів) з 10,2% у січні - серпні минулого року до 12,6% у січні - серпні 2002 року. В експорті товарів простежувалося збільшення питомої ваги продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості з
9,2% у січні - серпні 2001 р. до 11,3% у 2002-му році (за рахунок збільшення експорту зернових культур). Разом з тим зменшилася питома вага продукції машинобудування і металообробки з 14,9 до 13,8% та продукції чорної металургії, яка у січні – серпні 2002-го року в експорті товарів становила 33,8% проти 36,0% у січні - серпні 2001 р. 15

Експорт товарів у січні - серпні 2002 р. зріс на 3,2%. Зростання експорту здійснювалося переважно за рахунок збільшення експорту зернових культур (у 4,5 рази, або на 369,1 млн. дол.), нафтопродуктів (у 1,4 рази, або на 275,7 млн. дол.), інструментів (у 1,9 рази, або на 209,7 млн. дол.), а також за рахунок
збільшення виробництва продукції харчової промисловості на 11,2%, або на 31,2 млн. дол., виробів із чорних металів - на 0,5%, або на 15,9 млн. дол., локомотивів залізничних - у 2,1 рази, або 88,3 млн. дол., приладів і апаратів - у 2,4 рази, або на 59,9 млн. дол. 15

Саме завдяки вищезазначеним товарним групам вдалося досягти помірного приросту загального експорту. 15

Незадовільним у січні - серпні поточного року був експорт виробів з чорних металів, обсяги яких скоротилися на 27,8%, або на 131,8 млн. дол., що викликано скороченням експорту виробів з чорних металів до Російської Федерації більш ніж у 1,6 рази, або на 168,8 млн. дол., передусім через скорочення попиту на сталеві труби на російському ринку. 15

Останнім часом у зв'язку з пожвавленням Азіатського та Близькосхідного ринків практично відновилася торгівля чорними металами, тобто якщо за січень - червень експорт чорних металів був меншим за аналогічний період минулого року на 2,8%, то за січень - серпень він був більшим на 0,5%. 16

Скоротився експорт продукції хімічної промисловості на 152,2 млн. дол. (на 12,7%). Тенденція скорочення експорту зазначеної продукції спостерігається протягом останніх двох років, що пов'язано, по-перше, з уведенням потужностей з виробництва аналогічної продукції в країнах - основних імпортерах української продукції (Китай, Росія) та загальним погіршенням світової кон'юнктури на окремі види товарів хімічної промисловості (продукти неорганічної хімії, екстракти дубильні та красильні, аміак, інші хімічні сполуки). 16

Щодо структури імпорту товарів, то у січні - серпні поточного року збереглася оптимальна структура імпорту, в якій понад 80% займає сировина та продукція промислово-технічного призначення (енергоносії - 39%, технічна сировина - 17%, продукція машинобудування - 22,4% тощо). 16

Незважаючи на ефективну структуру імпорту, у січні - серпні 2002 р. порівняно з січнем - серпнем 2001 р. зросли обсяги надходжень м'яса та субпродуктів харчових - у 1,5 рази (на 7,2 млн. дол.); фармацевтичних товарів - на 21,7% (на 42,5 млн. дол.);
добрив - у 1,8 рази (на 15,9 млн. дол.); мийних засобів - у 1,3 рази (на 9 млн. дол.); засобів наземного транспорту - у 1,6 рази (на 202,1 млн. дол.) тощо. 16

Основні показники зовнішньої торгівлі за 2002 р. 16

З урахуванням тенденцій розвитку торгівлі у січні - серпні, й особливо у липні (зростання експорту товарів до липня минулого року становило 7,9%) та серпні (зростання експорту товарів до серпня минулого року становило 10,5%), обсяг
зовнішньоторговельного


 
Загрузка...