REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні проблеми включення України в світове господарство. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні

зовнішній торгівлі товарами та послугами зменшилася у січні - серпні 2002 р. до 40,3% проти 44,1%
у січні - серпні 2001 р., тоді як питома вага інших країн світу збільшилася з 55,9% у січні - серпні 2001 р. до 59,7% у січні - серпні поточного року.

Зростання експорту товарів на 3,2% відбулося за рахунок збільшення поставок до країн Європи на 5,7%, Азії - у 1,3 рази, Африки - у 1,1 рази. У результаті питома вага інших країн світу в експорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. становила
69,3% проти 64,3% у січні - серпні 2001 р. За рахунок зменшення експорту товарів до Російської Федерації на 24,3%, або на 635,8 млн. дол., питома вага країн СНД в експорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. зменшилася до 30,7% проти 35,7% за аналогічний період минулого року.

Щодо імпорту, то у січні - серпні 2002 р. відбулося збільшення питомої ваги інших країн світу в структурі імпорту товарів та послуг внаслідок збільшення поставок із країн Азії в 1,3 рази, із країн Європи - на 12,5%, із країн Америки - у 1,3
рази, Австралії та Океанії - у 1,4 рази. Водночас за рахунок зменшення імпортних поставок товарів з країн СНД на 0,4% їх питома
вага в імпорті товарів та послуг у січні - серпні 2002 р. становила 51,6% проти 54,2% за аналогічний період минулого року.

Товарна структура

У структурі експорту товарів сталися певні зрушення, а саме збільшилася питома вага мінеральних продуктів (головним чином за рахунок збільшення обсягів експорту нафтопродуктів) з 10,2% у січні - серпні минулого року до 12,6% у січні - серпні 2002 року. В експорті товарів простежувалося збільшення питомої ваги продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості з
9,2% у січні - серпні 2001 р. до 11,3% у 2002-му році (за рахунок збільшення експорту зернових культур). Разом з тим зменшилася питома вага продукції машинобудування і металообробки з 14,9 до 13,8% та продукції чорної металургії, яка у січні – серпні 2002-го року в експорті товарів становила 33,8% проти 36,0% у січні - серпні 2001 р.

Експорт товарів у січні - серпні 2002 р. зріс на 3,2%. Зростання експорту здійснювалося переважно за рахунок збільшення експорту зернових культур (у 4,5 рази, або на 369,1 млн. дол.), нафтопродуктів (у 1,4 рази, або на 275,7 млн. дол.), інструментів (у 1,9 рази, або на 209,7 млн. дол.), а також за рахунок
збільшення виробництва продукції харчової промисловості на 11,2%, або на 31,2 млн. дол., виробів із чорних металів - на 0,5%, або на 15,9 млн. дол., локомотивів залізничних - у 2,1 рази, або 88,3 млн. дол., приладів і апаратів - у 2,4 рази, або на 59,9 млн. дол.

Саме завдяки вищезазначеним товарним групам вдалося досягти помірного приросту загального експорту.

Незадовільним у січні - серпні поточного року був експорт виробів з чорних металів, обсяги яких скоротилися на 27,8%, або на 131,8 млн. дол., що викликано скороченням експорту виробів з чорних металів до Російської Федерації більш ніж у 1,6 рази, або на 168,8 млн. дол., передусім через скорочення попиту на сталеві труби на російському ринку.

Останнім часом у зв'язку з пожвавленням Азіатського та Близькосхідного ринків практично відновилася торгівля чорними металами, тобто якщо за січень - червень експорт чорних металів був меншим за аналогічний період минулого року на 2,8%, то за січень - серпень він був більшим на 0,5%.

Скоротився експорт продукції хімічної промисловості на 152,2 млн. дол. (на 12,7%). Тенденція скорочення експорту зазначеної продукції спостерігається протягом останніх двох років, що пов'язано, по-перше, з уведенням потужностей з виробництва аналогічної продукції в країнах - основних імпортерах української продукції (Китай, Росія) та загальним погіршенням світової кон'юнктури на окремі види товарів хімічної промисловості (продукти неорганічної хімії, екстракти дубильні та красильні, аміак, інші хімічні сполуки).

Щодо структури імпорту товарів, то у січні - серпні поточного року збереглася оптимальна структура імпорту, в якій понад 80% займає сировина та продукція промислово-технічного призначення (енергоносії - 39%, технічна сировина - 17%, продукція машинобудування - 22,4% тощо).

Незважаючи на ефективну структуру імпорту, у січні - серпні 2002 р. порівняно з січнем - серпнем 2001 р. зросли обсяги надходжень м'яса та субпродуктів харчових - у 1,5 рази (на 7,2 млн. дол.); фармацевтичних товарів - на 21,7% (на 42,5 млн. дол.);
добрив - у 1,8 рази (на 15,9 млн. дол.); мийних засобів - у 1,3 рази (на 9 млн. дол.); засобів наземного транспорту - у 1,6 рази (на 202,1 млн. дол.) тощо.

Основні показники зовнішньої торгівлі за 2002 р.

З урахуванням тенденцій розвитку торгівлі у січні - серпні, й особливо у липні (зростання експорту товарів до липня минулого року становило 7,9%) та серпні (зростання експорту товарів до серпня минулого року становило 10,5%), обсяг
зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг до кінця поточного року очікується у сумі 38,1 млрд. дол. із зростанням на 3,7%, у тому числі експорт становитиме 20,6 млрд. дол. із зростанням на 3,9%, а імпорт - 17,5 млрд. дол. із зростанням на 3,4%.

За результатами року очікується позитивне сальдо торгівлі товарами та послугами обсягом 3,1 млрд. дол. (однак його досягнення буде пов'язано із підвищенням у II півріччі ставки за транзит по території України природного газу з Росії від 1,09 дол. за 1000 куб. м на 100 км до 1,46 дол.).

У II півріччі 2002 року прогнозувалося збільшення поставок зернових, рапсу, олійної продукції, що повинно забезпечуватися позитивною кон'юнктурою на світових ринках цих товарів та сезонним попитом. У цьому ж півріччі експорт товарів
АПК зріс на 7,5% порівняно з I півріччям 2002 року.

Експорт продукції машинобудівного комплексу (товарні групи 84 та 85) відзначається тенденцією деякої нестабільності, яка у другій половині 2002 р., і його збільшення за рік у цілому становитиме 5 - 5,5%.

Література

 • Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 25, ст.198 )

 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект. //За ред. Г. Климка. К:"Знання", 1997 р., с. 616-625

 • Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. //"Вісник податкової служби", N 42, листопад 2002 р.

 • А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или...// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001

  1 А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или...// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001

  2 Див. там само

  3 Див. там само

  4 А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или...// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001


 •  
  Загрузка...