REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

формулюванні статей зовнішньоекономічного контракту. Розглядає особливості структури контрактів для різних видів ЗЕО.

12.

Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1992

Показує як на основі використання передових технологій якісно та ефективно здійснювати управління контрактною діяльністю, оминати можливі труднощі на шляху реалізації зовнішньоекономічних контрактів

13.

Как заключать международные торговые контракты. - К, 1992

Розглядає особливості укладання зовнішньоекономічних контрактів, виділяє можливі причини невдачі підприємств при їх реалізації

14.

Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.

Розкриває методологію аналізу основних статей контрактів зовнішньоекономічної діяльності, наводить методи такого аналізу

15.

Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Сб. междунар. документов и комментарии. - М., 1996

Докладно аналізує усі можливі труднощі, пов'язані з реалізацією зовнішньоекономічних договорів

16.

Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентации. Внешнеторговый практикум. - М., 2006

Аналізує чинники, які мають найсуттєвіший вплив при розробці та реалізації угод, особливу увагу приділяє національним особливостям різних країн

17.

Экспортно-импортные операции: контракты, формы расчетов. - К., 1992

Виділяє основні проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів

18.

Кореманова Н. А. Составление внешнеторгового контракта / Под ред. Ю. Т. Ермолаева. - М, 1993

Розглядає процес розробки зовнішньоекономічних контрактів як основу успішної реалізації зовнішньоекономічних операцій

19.

Международные документы по внешнеэкономической деятельности. - М., 1993

Розглядають особливості розробки та реалізації контрактів зовнішньоекономічної діяльності, аналізують стандартні міжнародні правила та норми, що регламентують цей процес

20.

Смирнов В. В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила „ИНКОТЕРМС-2000" ,условия договора, риски и переходы их на страховщика. - М., 2006

ДОДАТОК Б

Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази за проблемами реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук"

з/п

Нормативно-правові акти

Характеристика

1.

Конвенція ООН „Про договори міжнародної купівлі продажу товарів" Відень, 1980 р., документ ООН А/СONF. 97/18

Конвенція спрямована на подолання суперечностей між національними системами регулювання реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Є компромісним рішенням між різними правовими та соціально-економічними системами. Застосовується під час укладання договорів купівлі-продажу між сторонами, якщо їх торгівельна діяльність здійснюється в різних державах і ці держави є учасницями Конвенції.

2.

Указ Президента України „Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" №567/94 від 4 лютого 2006 року

Цим Указом встановлюються юридичні норми застосування комерційних термінів при реалізації зовнішньоекономічних контрактів українськими підприємствами

3.

Конвенція ООН „Про позовну давність в міжнародній купівлі продажу товарів" Нью-Йорк, 1974 р., документ ООН А/СONF. 63/15

Конвенція визначає обставини, за яких вимоги покупця і продавця один до одного, що витікають із зовнішньоекономічного контракту чи пов'язані з його порушенням, припиненням чи недійсністю, не можуть бути реалізовані через певний період часу. Важливо враховувати при зростанні обсягів зовнішньоекономічної діяльності.

4.

Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-12 від 16 квітня 1991 р. зі змінами внесеними згідно із Законом № 2157-IV від 04.11.2005 (ВВР, 2005, N 3, ст.78)

Регулює питання про інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, встановлює порядок реєстрації та ліцензування суб'єктів ЗЕД, принципи укладання та реалізації зовнішньоекономічних контрактів, правові основи їх регулювання тощо

5.

Міжнародні правила по тлумаченню термінів „Інкотермс" (редакція 2000 року)

„Інкотермс" – типові умови зовнішньоекономічних контрактів – містить декілька варіантів вирішення таких типових питань, що викликають труднощі при тлумаченні і застосуванні договору: коли переходить право власності на товар; коли переходить ризик випадкової загибелі товару; хто зобов'язаний застрахувати товар і заплатити за страховку; хто зобов'язаний організувати транспортування товару і заплатити за транспортування; хто зобов'язаний сплатити мита, податки, збори

6.

Наказ Міністрів зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995 року №75 „Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)"

Визначаються обов'язкові умови, які повинні наводитися в зовнішньоекономічних контрактах. Регулюється форма контрактів. Важливе значення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

7.

Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від 21 жовтня 2002р. №567

Відповідно до Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на даний час в Україні діє облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Перелік цих товарів, які є предметом таких договорів наводиться у даних законодавчих актах.

Переліки товарів визначає Міністерство економіки України. Реєстрацію й облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюють Міністерство економіки України й уповноважені ним органи.

8.

Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 6 вересня 2001р. № 201 „Про затвердження Положення про форму зовнішньо-економічних договорів (контрактів)"

9.

Указ Президента України „Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №929/2000 від 31.07.2000р. і №45/2001 від 4.03.2006р.)

10.

Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року №566/17

Встановлюються умови


 
Загрузка...