REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

кожної із сторін та штраф у розмірі 10% від суми контракту за односторонню відмову від виконання умов контракту.

В результаті переговорів Сторонами укладався спільний проект контракту, в якому була врахована фактична домовленість, досягнута Сторонами. Друкує текст контракту та оформляє додатки і копії Сторона, що приймає, тобто Продавець („SAMSUNG ELECTRONICS"). Провелася робота з уточнення окремих статей контракту, що веде до укладення контракту загалом.

Після узгодження проекту контракту сторони приступили до його підписання.

У додатку Л підтверджено фотознімком, що в магазині „Ренесанс" виставлена на продаж продукція фірми „SAMSUNG ELECTRONICS".

Вище наведено процедуру першого виходу ПП „Малярчук" на міжнародні економічні зв'язки. З кінця 2004 року між українським та німецьким, чеським та іншими закордонними підприємствами було укладено 5 експортно-імпортних контрактів.

Застосування функції планування проявляється насамперед у формулюванні цілей діяльності підприємства як на найближчі терміни: зараз це захоплення більшої частки внутрішнього ринку, переоснащення обладнання; так і на майбутнє – розширення асортименту та номенклатури продукції, нарощення темпів та обсягів продаж.

Для досягнення поставлених цілей ПП „Малярчук" активно використовується маркетингова стратегія та стратегія зростання, які полягають у проведенні ефективної маркетингової політики та зміцнення позицій відповідно.

Найбільшою перешкодою для реалізації поставлених цілей та використання запланованих стратегій є фактори зовнішнього середовища.

Зважаючи на значні обсяги зовнішньоекономічної діяльності, дуже відчутний вплив на роботу підприємства мають і міжнародні події та міжнародне оточення, а це, зокрема, суперечки, що точаться навколо Європейського Союзу та ЄЕП, ставки мит.

На рисунку 2.1.1 наведена організаційна структура ПП „Малярчук".

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис.2.1.1. Організаційна структура ПП „Малярчук"

До бухгалтерії підприємства входить один чоловік: головний бухгалтер, до компетенції якого входить функції бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу підприємства, податкового планування, планування економічної та фінансово-кредитної діяльності.

Торгово-посередницький відділ – 2 працівники. Займаються пошуком потенційних клієнтів для реалізацією продукції.

Спеціаліст із зовнішньоекономічної діяльності займається плануванням та здійсненням усіх видів ЗЕД ПП „Малярчук".

Магазин „Ренесанс", в якому працює 3 продавці, надає наступні послуги: продаж комп'ютерів, комплектуючих, оргтехніки; модернізація та обслуговування.

Також у своєму асортименті „Ренесанс" пропонує електронний записник українського виробництва „Бізнесмен". На рисунку 2.1.2 відображена рекламка „Бізнесмена".

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук

Рис.2.1.2. Рекламка електронного записника „Бізнесмен"

Отже, проаналізувавши наведену вище структуру, можна відмітити багато позитивних моментів її формування: по-перше, це простота, чіткість і зрозумілість взаємовідносин ланок і працівників управління, по-друге, нерозривність, логічність процесу.

ПП „Малярчук" функціонує і діє завдяки роботі персоналу з різним ступенем кваліфікації та, прагнучи до вдосконалення, розуміє, що це можливо лише при максимальному використанні розумового і робочого потенціалу працівників. Спонукання людей на хорошу діяльність та повну віддачу проводиться завдяки чітко продуманому мотиваційному процесу.

Керівник ПП „Малярчук" намагається однаково ставитись до всіх підлеглих і забезпечувати їм одинакові права, задовольняти їхні потреби. А це і створення кращих умов праці та відпочинку, і висококваліфіковане медичне обслуговування.

На ПП „Малярчук" мають місце поряд із матеріальним стимулюванням (премії, надбавки, доплати, безоплатні подарунки на День матері, 8 березня, Миколая) і методи морального впливу на працівників – відзнака особистих якостей робітника, об'єктивна оцінка його праці, наголос на його сумлінності, а особливо трудовому ентузіазмі – орденами чи грамотами – навіть такі незначні заходи додають стимулу до праці, забезпечують добросовісне виконання поставлених завдань, створюють сприятливий психологічний клімат у колективі.

Функція контролю у ПП „Малярчук" є всеохоплюючою, вона діє від найменших ділянок до цілого підприємства в цілому і визначає потрібні шляхи для вдосконалення його діяльності, забезпечує досягнення необхідної якості продукції, належного виконання замовлень, а, отже, відповідно і підтримання його іміджу.

Контроль на підприємстві класифікується на виробничий та фінансовий:

- попередній (перевірка якості та кількості отриманих матеріальних ресурсів, опис і характеристика всіх матеріалів та обладнання, що будуть використовуватися у ході діяльності ПП „Малярчук");

- поточний (реалізується безпосередньо у процесі здійснення виробничої та зовнішньоекономічної діяльності, передбачає перевірку поточної роботи усіх структур, ефективності використання ресурсів, норм використання ресурсів, виявляє відхилення і встановлює їх причини; контроль здійснюється безперервно та реалізується шляхом прийняття відповідних рішень керівників у формі положень, статутів);

- заключний (перевіряється продуктивність праці персоналу, повнота, достовірність та об'єктивність інформації, фактичні фінансові результати порівнюються із запланованими, перевіряється вихід і якість роботи; такий контроль здійснюється шляхом співставлення звітів, аналізу балансу).

Кожен вид контролю на підприємстві відзначається простотою та результативністю, він повністю виправдовує себе: витрати на його здійснення є мінімальними у порівнянні з результатами, які вони дають.

ПП „Малярчук" здійснює:

  • торгово-посередницьку діяльність на Україні;

  • імпортні операції;

ПП „Малярчук" імпортує комп'ютерні товари, комплектуючі до них та оргтехніку.2.2. Оцінка фінансового стану ПП „Малярчук" у період 2004-2005 років

ПП „Малярчук" при здійсненні господарської та іншої діяльності вправі по власній ініціативі приймати будь-які рішення, що не протирічать діючому законодавству.

Втручання в господарську діяльність та іншу діяльність ПП „Малярчук" зі сторони будь-яких органів не допускається, якщо це не торкається прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємств, передбачених законодавством.

Основною формою організації діяльності ПП „Малярчук" є самостійно сформований план економічного та соціального розвитку, який базується на замовленні державних органів управління та інших замовників.

ПП „Малярчук" самостійно вибирає напрями своєї діяльності, розпоряджається своєю продукцією і доходами.

Відносини ПП „Малярчук" з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності будуються на основі


 
Загрузка...