REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний лідер економіки – США. Глобалізація

екваторіальний і субекваторіальний кліматичні пояси – Бразилію, Екваторіальну Африку, Південно-Східну Азію. Частину найцінніших порід дерев вивозять у різні країни. Решта йде на дрова.

Щодо текстильної галузі, то вона є однією з найстаріших. На першому місці стоїть виробництво бавовняних тканин, де лідерами є Китай, Індія, Росія. Друге місце належить виробництву тканин із хімічних волокон, тут першість належить США, Індії, Японії. На третьому місці – виробництво шовкових тканин. На четвертому – шерстяних тканин: Італія, Росія, КНР, Японія.

3. Глобалізація

3.1 Постіндустріальне суспільство

Весь період з кінця 50-х рр. і до нашого часу політологи та економісти шукали адекватне визначення світу в сьогодненні, який дуже змінювався в ці роки. "Післяіндустріальне суспільство" – найбільш розповсюджена характеристика сучасного світу, яку було введено в 70-х рр. американським соціологом Д.Белом. Однак і це є дуже умовним визначенням з двох причин: по-перше, при величезній зайнятості у сфері послуг (до 75% в США, до 65-70% в основних країнах ЄС), при деіндустріалізації в розвинутих країнах, матеріальне виробництво лишається основою всієї економіки; по-друге, існує величезна частина суспільства, якої майже не сягнула сучасна індустріалізація, де має місце відставання не на період , а на більше.

Провідним процесом сучасного світу і на Заході, і в нас визнається глобалізація. Формально, це лише нове слово для процесу, що проходить вже давно – просторового розповсюдження капіталістичного способу виробництва на країни, що ще не мають такого. Беззаперечним феноменом глобалізації є величезне, "випереджуюче" порівняно з виробництвом зростання світової торгівлі – на 5% на рік у 80-90-х рр. Якщо її частка в ВВП світу сягала в 1970р. 10,5%, то в 2000р. – вже 17,2%. При цьому 2/3 світової торгівлі контролюється ТНК. Але соціальним слідством глобалізації на Заході стало зниження реальної зарплати – в США в 1995р. для 4/5 працюючих за наймом вона виявилася нижчою на 11%, ніж в 1973р., хоча продуктивність праці за ці роки зросла на 3%. Беззаперечно одне: глобалізація пов'язана з експансією західного стилю життя, західною масовою культурою, західним типом накопичення. Так, розповсюдження і авторитет долара величезні – у всій міжнародній оплаті експорта 65% припадає на долар.

3.2 Від "США – Західна Європа – Японія" до "США – Західна Європа – Азійсько-Тихоокеанський регіон"

Геоекономіка сучасного світу, безумовно, поліцентрична – в світі більше немає одного, різко домінуючого полюса, якими були США в 50-60-ті рр. За маштабами ВВП з урахуванням купівельної спроможності національної валюти провідна п'ятірка в 1997р. Виглядала таким чином:

США – 7 075 млрд. дол.;

КНР – 3 670 млрд. дол.;

Японія – 2 645 млрд. дол.;

ФРН – 1 625 млрд. дол.;

Індія – 1 415 млрд. дол.

При цьому східні "нові індустріальні країни" (НІК) разом взяті вже перегнали Японію, маючи ВВП 2 585 млрд. дол. Є й інші оцінки, згідно з якими місце Китая ще вище. Прогнози на початок XXI ст. підтверджують, що вже в 2010 році в першій десятці можуть опинитися не чотири (як зараз) країни, що розвиваються (Китай, Індія, Бразилія, Індонезія), а ще й Південна Корея, Таїланд і Тайвань. Прикладом "обгону" є те, що ВВП на душу населення Сингапура вже зараз набагато вище англійського (30,5 тис. дол.). Азійська фінансова криза наврядчи відміняє ці прогнози; вже в першій половині 1999 року вийшли на приріст ВВП й Таїланд (+ 3%), й Малайзія (+ 0,9%), й Південна Корея (+ 4,6%). Так, існує думка, що Східна Азія вклала у тридцять років величезний шлях розвитку, згрупувавши в ціх межах те, для чого Франції потребувалося 200 років, Сполученим Штатам – 150, а Японії – 80.

Потенціал Китаю наприкінці 90-х рр. ще більше зріс, і якщо весь період 80-90-х рр. КНР домінувала в світі за темпами розвитку (+10%, у середньому), то за ці ж роки відбувався механічний приріст його сили: в 1997 р. Частиною країни став Гонконг, що займав 9-те місце за вартістю експорту, а в1999 р. – Макао. Слід приймати до уваги й наявність "великої економіки Китаю" разом з тими країнами Південно-Східної Азії, де особливо великі китайські капіталовкладення і діаспора. Існує думка, що нове сторіччя буде "сторіччям Азії". Так, наразі переходять від старої трьохчленної системи порівнянь основних центрів сили (США – Західна Європа – Японія до США – Західна Європа – Азійсько Тихоокеанський регіон (АТР).

Один з підрахунків за такою схемою порівнював ситуацію 1950 й 1991 рр. у світовій торгівлі. В 1950 р. на Західну Європу припадало 33% світової торгівлі, на Північну Америку – 22%, АТР – 17%. На початку 90-х рр. при збільшенні частки Європи (45%), різко зросла частка АТР (25%), до 16% знизилася частка Північної Америки. Щодо частки ВВП в світі наприкінці 90-х рр. "вага" США і Західної Європи приблизно однакова (відповідно 20,6 і 21,0%), а Японії – 7,7%, за часткою ж у світовому промисловому виробництві Західна Європа домінує – 20,3%, США дають 16,6%, Японія – 6,9%.

Висновки

Отже, повертаючись до співвідношення "центрів сили", а саме місця США слід зазначити наступне. Сьогодення показує, що й американські вчені (П.Дракер та ін.) визнають, що події кінця XX ст. покінчили з тим, що (нехай і з суттєвим перебільшенням) називалось "американським сторіччям." Все це не значить якогось чіткого зменшення ролі США у сучасному світі:

  • США є лідерами за всіма напрямками фундаментальної науки, притягуючи в країну й закордонну еліту;

- вони за часткою втират на НІОКР по ВВП поступаються лише Японії (2,5% у 1997 р. проти 2,9 – 3%), але різко перевершують усіх конкурентів за асигнуваннями на НІОКР в абсолютних маштабах і за чисельністю вчених та інженерів, що задіяні в науці (962,7 на 10 тис. працездатного населення проти 526,5 в Японії та 240,8 у ФРН);

- вони залишаються найбільш конкурентноздатними серед усіх країн світу (згідно даних Міжнародного економічного форуму);

- вони є лідерами на ринку озброєнь, маючи найбільш розвинутий і сучасний ВПК – на їхню частку в 1996 р. припадало 44% світового експорту зброї з тенденцією до зростання цієї частки (період після розпаду СРСР);

- протягом останнього часу країна знаходилася на стадії економічного підйому – в 90-х рр. було створено 14 млрд. нових робочих місць.

Але разом з тим, факти повертають до вищенаведеної ситуації про стрімкий розвиток Азійського регіону: Європа – 24,6% світового ВВП, Північна і Південна Америка – 29,2%, Азія – 34,2%.

Література

1. Арин О.А. Азиатско-Тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. – М., 2000.

2. Вішнікіна Л.П., Федій О.А. Соціально-економічна географія світу в стуктурно-логічних схемах, - Полтава, 1998.

3. Дронов В.П., Максаковский В.П., Ром В.Я. Экономическая и социальная география: Справоч.материал. – М.: Просвещение, 1999.

4. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник з економічної і соціальної географії світу – К.: 1998.

5. Мировая экономика и международные отношения. – 1998. - №№ 10,11; 1999 - №5.

6. Размещение производительных сил: учебник для ВУЗов. – М.: Экономика, 1999.

7. Тихонравов Ю.В. Геополитика. – М., 1998.


 
Загрузка...