REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

КУРСОВА РОБОТА

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок"

Завдання

1. Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ "Пролісок "

2. Основні вихідні дані:

2.1.Варіант: прямий експорт

2.2.Об'єкт угоди: лікарські рослини

2.3.Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000): DAF

2.4.Валюта ціни: долар США

2.5.Валюта платежу: долар США

2.6.Умови платежу.

2.6.1. Вид: готівка

2.6.2. Форма: акредитив

2.7.Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: запит, тверда оферта 2.8.Конкурентні матеріали: ЗТК

3. Додаткові вихідні дані

3.1.Стиль проведення переговорів - в залежності від ділової культури країни контрагента

3.2.Форма проведення переговорів - особиста зустріч

Строк виконання курсової роботи_______

Дата отримання завдання_____________

Підпис студента:_________________

Завдання видав: старший викладач Ковальчук А.П.

ЗМІСТ:

ВСТУП........................................................................................................................................................і

Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

ОПЕРАЦІЙ..................................................................................................................................................t

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ „ПРОЛІСОК"............................................................................К

Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ „ПРОЛІСОК".................................................................1:

Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ

4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером..................................................................U

4.2. Підготовка проекту контракту.................................................................................................2(

4.3. Пророка базисних та валютно-фінансових умов поставки.................................................21

4.4. Проведення переговорів та укладання контракту................................................................2(

ВИСНОВОК.............................................................................................................................................Т.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:...................................................................................1

ДОДАТКИ:

Додаток А: Проект контракту

ч

ВСТУП

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.

На думку ряду спеціалістів, поняття „зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).

На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.[1]

Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо).

5 Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть

бути:

1 .Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою

максимізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.

3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.

і 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. [2]

Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.

І Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами

зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт: реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне виробництво на основі спеціалізації - спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін. Мета курсової роботи: оцінити ЗЕД ТзОВ „Пролісок ". Завдання курсової роботи: оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ „Пролісок", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його.

6

Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕО

Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції.

Під зовнішньоекономічною комерційною операцією слід розуміти комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення і виконання


 
Загрузка...