REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

аналізованому та базовому році.

Сзт ЕКС = СВИР + Спв (5), Де

СВИР - виробнича собівартість, тис.грн. Спв - позавиробничі витрати, тис.грн.

СзтЕкс2ооз = 39666,03+4958,255 = 44624,29 (тис.грн.) С3ТЕКС2002 = 44640,65+4960,072 - 49600,72 (тис.грн.)

6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.

= ВРІмп - Сзт Імп (6),

де,

ВРшп - виручка від імпорту, тис.грн.

Сзт Імп - витрати на імпорт, тис.грн.

2003 = 20650,25 - 13982,28 = 6667,975 (тис.грн.) 2002 = 21650,81 - 16016,07 = 5634,741 (тис.грн.)

7.Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.

ПЕКС ~ ВРЕКс г - Сзт ЕКС (7), де

ВРвкс г - виручка від експорту за готівку, тис.грн. Сзт ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.

ПЕКС 2003 = 51974,6 - 44624,29 = 7350,316 (тис.грн.) ПЕКС2002 = 49978,06 - 49600,72 = 377,3406 (тис.грн.)

8.Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.

ВЕКС-ІМП = Сзт ЕКС + Сзт Імп (8), Де

Сзт ЕКС - витрати на експорт, тис.грн. Сзт Імп - витрати на імпорт, тис.грн.

ВЕкс-Імп2ооз = 44624,29+13982,28 = 58606,56 (тис.грн.) ВЕКС-ІМП 2002 = 49600,72+16016,07 = 65616,79 (тис.грн.)

9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базове році.

ПЕКС-ІМП = ПЕКС + Пщп (9), Де

ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн. - прибуток від імпорту, тис.грн.

ПЕКс-Імп20оз = 7350,316+6667,975 = 14018,29 (тис.грн.) ПЕКС-ІМП2002 = 377,3406+5634,741 = 6012,082 (тис.грн.)

10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.

ПЕКС-ІМП ЕЗЕД = ------------------- х 100 (10),

ВЕКС-ІМП де

ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис.грн. ВЕКС-ІМП - експортно-імпортні витрати, тис.грн.

14018,29

ЕЗЕД 2003 =-------------------- х 100 = 24%

58606,56

6012,082

ЕЗЕД 2002 =-------------------х 100 - 9 %

65616,79

Отримані результати зводимо в табл 2.

Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 261%.

Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8006,209 грн. і 133%, а витрати експортно-імпортні знизились на 7010,23 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.

Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 6972,975 грн. і 1847% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 1033,233 грн. та 18%.

Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 4976,43 грн. та 89 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2033,79 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 87%.

Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1996,543 грн. і 3%, а також витрат на експорт, які зменшились на 4976,43 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.

Прибуток від імпорту зріс на 1033,233 грн. та 18%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 1000,56 грн. та 5%. і зниженням витрат на імпорт на 2033,79 грн. та 13% в порівнянні з базовим роком.

Витрати на експорт зменшились на 4976,43 грн., що в порівнянні з базовим роком складає 89%. Витрати зменшились за рахунок зменшення на 4974,62 грн. та 12% виробничої собі вартості і зниження позавиробничих витрат на 1,81684 грн. та 1% в порівнянні з базовим роком.

Витрати на імпорт теж зменшились на 2033,79 грн., що становить в порівнянні з базовим роком 87%.

Таблиця 2 Показники для аналізу ефективності ЗЕД ТзОВ „ Пролісок "

Вел^

гчина

Від>

..илення

Показники

Індекс

Одиниця виміру

Аналізована

Базова

Абсолютне

Відносне

%

1

2

3

4

5

6

7

Ефективнісь ЗЕД

ЕЗЕД

%

24

9

15

261

Прибуток від експортно-імпортних операцій

ПЕКС-ІМП

тис.грн.

14018,29

6012,082

8006,209

233,1687

Експортно-імпортні витрати

ВЕКС-ІМП

тис.грн.

58606,56

65616,79

-7010,23

89,31641

Прибуток від експорту

ПЕКС

тис.грн.

7350,316

377,3406

6972,975

1947,926

Прибуток від імпорту

ПІмп

тис.грн.

6667,975

5634,741

1033,233

118,3368

Витрати на експорт

Сзт ЕКС

тис.грн.

44624,29

49600,72

-4976,43

89,96702

Витрати на імпорт

Сзтімп

тис.грн.

13982,28

16016,07

-2033,79

87,30154

Виручка від експорту за готівку

ВРвкс г

тис.грн.

51974,6

49978,06

1996,543

103,9948

Виручка від імпорту

ВРІмп

тис.грн.

20650,25

21650,81

-1000,56

95,37865

Коефіцієнт кредитного впливу

KKB

част. од.

1,014125

1,014448

-0,00032

99,96809

Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту

ВРнкс к

тис.грн.

52708,73

50700,16

2008,566

103,9617

Виробнича собівартість

СВИР

тис.грн.

39666,03

44640,65

-4974,62

88,85631

Позавиробничі витрати

СПБ

тис.грн.

4958,255

4960,072

-1,81684

99,96337

Середня ціна імпорту

ЦІМП

тис.грн.

10,41206

9,9205

0,491559

104,955

Кількість імпорту

NIMH

т.

1983,302

2182,432

-199,13

90,87577

Контрактна вартість


 
Загрузка...