REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

поставки на кордоні в дату або строк, передбачений у договорі купівлі-продажу. А.5. Перехід ризиків.

Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або пошкодження товару до того часу, поки він не буде поставлений відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ витрат.

Відповідно до положень пункту Б.6:

• нести всі витрати по товару до того моменту, коли він поставлений відповідно до пункту А.4, а також на додаток до витрат, викликаних

пунктом А.За, витрати по розвантажувальним операціям (включаючи збори за користування ліхтерами і перевіз у межах порту), якщо необхідно або прийнято розвантажувати товар після прибуття в зазначене місце поставки на кордоні з метою надання його в розпорядження покупця; • сплатити витрати" пов'язані з митними формальностями, потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні збори, виплачувані при вивозі, а в потрібному випадку - для їхнього перевезення через треті країни перед поставкою відповідно до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця.

Завчасно повідомити покупця про відправлення товару в зазначене місце на кордоні, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб дати можливість покупцю вжити заходів, які звичайно потрібні для прийняття товару.

А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне електронне повідомлення.

За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ або інше Свідоцтво поставки товару в зазначене місце на кордоні. На прохання покупця надати останньому на його ризик і за його рахунок наскрізний транспортний документ, звичайно одержуваний в країні відправлення, що охоплює на звичайних умовах перевезення товару від пункту відправлення в цій країні до зазначеного покупцем місця остаточного призначення в країні імпорту.

Якщо продавець і покупець погодилися використовувати електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний транспортний документ може бути замінений еквівалентним повідомленням ЕОІ. А.9. Перевірка, упаковка, маркування.

Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які необхідні для того, щоб поставити товар у відповідності з пунктом А.4.

Забезпечити за свій рахунок упакування (за виключенням випадків, коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар, що є предметом договору, без упаковки), звичайне для поставки товару на кордон і для подальшого перевезення тією мірою, в якій обставини (наприклад, вид перевезення, призначення) були відомі продавцю до укладання договору купівлі-продажу. Упаковка повинна мати відповідне маркування. АЛО. Інші зобов'язання.

На прохання покупця посприяти йому вповні на його ризик і за його рахунок в одержанні будь-яких документів або еквівалентних електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які видаються в країні відправлення або передані в цю країну й(або) в країні походження товару, що можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в окремому випадку - для перевезення через треті країни. Упаковка повинна мати відповідне маркування.

Б. Фірма "ХЕРБА", зобов'язана Б.1. Сплата ціни.

Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності.

Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні формальності в зазначеному пункті поставки на кордоні або в будь-якому іншому місці для ввозу товару, а в окремому випадку для їх подальшого перевезення. Б.З. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки.

Прийняти поставку товару, як тільки він буде наданий в його розпорядження згідно з пунктом А.4. Б.5. Перехід ризиків

Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту, коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до пункту А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до пункту Б. 7, то він повинен нести всі ризики загибелі або пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або закінчення обумовленого строку поставки, але за умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим "чином позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат.

Нести всі витрати по договору з моменту, коли він наданий у розпорядження покупця згідно з пунктом А.4. Якщо покупець не зможе прийняти поставку товару після того, як він наданий в його розпорядження згідно з пунктом А.4, або надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він повинен нести всі викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.

Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі товару, а в окремому випадку - для його подальшого перевезення. Б.7. Повідомлення продавця.

У випадку, якщо покупець має право визначати час у межах застереженого строку і (або) місце прийняття поставки, він повинен завчасно повідомити продавця про це.

Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне електронне повідомлення.

Прийняти транспортний документ і(абб) інше свідоцтво доставки у відповідності з пунктом А.8. Б.9. Перевірка товару.

Нести, якщо не застережене інше, витрати по перед відвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли цього вимагають власті країни експорту.

Б.10. Інші зобов'язання.

Нести всі витрати і збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у пункті А. 10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав продавець при наданні допомоги у відповідності з цим пунктом.

За необхідності, на прохання продавця, надати йому на ризик і за рахунок покупця дозвіл валютного контролю, перепустки, інші документи чи їх засвідчені копії, або адресу остаточного місця призначення товару в країні імпорту з метою одержання наскрізного документа на перевезення або будь-якого іншого документа, передбаченого у пункті А. 8.

Згідно з проекту контракту, валютою ціни і валютою платежу буде долар США.

Форма розрахунку - акредитивна.

Розрахунок між контрагентами здійснюємо в такій послідовності рис 3.

Після укладання контракту (1) ТзОВ "Пролісок" готує товар до відвантаження, про що повідомляє фірму "Херба" (2). Отримавши таке повідомлення покупець направляє своєму банку доручення на відкриття акредитиву (3). Імпортер, який дає доручення на відкриття акредитиву називається наказодавцем, банк який відкриває акредитив називається банк -емітент. Акредитив направляється експортеру через той банк, який його обслуговує (4) , в завдання якого входить повідомлення про відкриття акредитиву експортера. Отримавши від емітента акредитив авізуючий банк перевіряє його достовірність і передає експортеру (5). Отримавши транспортні документи від перевізника (7) експортер передає їх разом з іншими в свій банк (8). Після перевірки банк експортера відсилає документи банку емітенту для оплати (9). Після перевірки документів емітент переказує суму платежу банку експортера (10). Дебатуючий рахунок імпортера (11), авізуючий банк зараховує виручку експортеру


 
Загрузка...