REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

(12). Імпортер отримавши від банку документи (13) стає власником товару.

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

4.4 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ.

Після того, як ми встановили контакт з фірмою "Херба" нами був складений попередній контракт. Для вирішення всіх питань та усунення можливих розбіжностей була проведена особиста зустріч між представниками ТзОВ'ТІролісок" в особі директора Сідун О.І. та представником фірми "Херба" в особі генерального директора Д. Штрунца, в місті Хуст.

Перед зустріччю кожна із сторін готувалась до неї. Наша сторона виробила тактику проведення переговорів, можливий розподіл ролей учасників, послідовність викладання питань, що цікавлять. Підготували довідкові та інші матеріали, які будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей та претензій, підготували можливі відповіді на питання партнера.

При проведенні переговорів представники фірм розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде написаний, як на українській так і на німецькій мові. Представники обох фірм ретельно вивчали кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли суперечки, які були розв'язані шляхом порозуміння. Особливо була загострена увага на статті "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання контрактних обов'язків. Також були внесені зміни до попереднього контракту, стосовно статті "Маркування".

Було проведено взаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення. В результаті переговорів сторони склали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та німецькій мовах. З оригіналу контракту роблять по три примірники ксерокопій. Контракт підписують у договорі відповідальні особи.

Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства Сідун Т.І. Укладений сторонами контракт ( Додаток А).

висновок

ТзОВ „Пролісок" являється суб'єктом ЗЕД. Підприємство імпортує сировину з закордону і реалізує частину продукції на зовнішній ринок.

Оцінка ефективності ЗЕД ТзОВ „Пролісок" показала, що в аналізованому році ефективність ЗЕД фірми в порівнянні з базовим роком зросла. Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 261%.

Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8006,209 грн. і 133%, а витрати експортно-імпортні знизились на 7010,23 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.

Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 6972,975 грн. і 1847% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 1033,233 грн. та 18%.

Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 4976,43 грн. та 89 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2033,79 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 87%.

Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1996,543 грн. і 3%, а також витрат на експорт, які зменшились на 4976,43 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.

Прибуток від імпорту зріс на 1033,233 грн. та 18%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 1000,56 грн. та 5%. і зниженням витрат на імпорт на 2033,79 грн. та 13% в порівнянні з базовим роком.

Витрати на експорт зменшились на 4976,43 грн., що в порівнянні з базовим роком складає 89%. Витрати зменшились за рахунок зменшення на 4974,62 грн. та 12% виробничої собі вартості і зниження позавиробничих витрат на 1,81684 грн. та 1% в порівнянні з базовим роком.

Витрати на імпорт теж зменшились на 2033,79 грн., що становить в порівнянні з базовим роком 87%.

В поточному році, ТзОВ „Пролісок " уклав угоду з німецькою фірмою „Херба" на поставку своєї продукції.

Встановлення контакту з контрагентом здійснювалось з допомогою запиту та твердої оферти. Для розрахунків між сторонами було використано акредитивну форму розрахунку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І.

Кредісова. - K., 1997 - 448с.

2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.

З.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:"

Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.

4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. -М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.

5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. - Житомир: 1111 "Рута", 2001. - 544с.

6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.

7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній

діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.

8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.:

КНЕУ, 2002. - 392с.

9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник

Верховної Ради України. - 1991. - №29.

Ю.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від

06.09.2001р., №201.

11.Закон України "Про власність".

12.3акон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

13.Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".

14.3акон України "Про господарські товариства".

Додаток А КОНТРАКТ № 57

м. Хуст „14" червня 2004р.

Фірма ТзОВ "ПРОЛІСОК" названа у подальшому "Продавець", в особі директора Сідун Олександри Іванівни з однієї сторони, і фірма "Херба" названа у подальшому "Покупець", в особі генерального директора Дітмара Штрунца з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продає, а Покупець купує на умовах поставки: DAF кордон лікарські рослини (Grataegus ucrainica Pojark) (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 85000 дол. США на умовах, вказаних в Контракті.

2. ЦІНИ ТА СУМА КОНТРАКТУ

2.1 .Загальна сума Контракту складає 85000 дол. США

2.2. Ціни за Товари вказані в Додатку № 1 та розуміються: DAF - кордон м. Рава-Руська, включаючи вартість експортної упаковки, тари та маркування.

2.3. Ціни тверді та не підлягають перегляду.

3. СТРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Вказані в п. 1 цього Контракту Товари будуть поставлені протягом З (трьох) місяців після отримання Продавцем повної суми цього Контракту.

3.2. До зазначеного строку Товари мають бути виготовлені, випробувані, упаковані, замарковані та поставлені.

3.3. Дострокова поставка допускається.

3.4. Датою


 
Загрузка...