REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок”

поставки вважається дата накладної.

3.5. Продавець повинен повідомити Покупцю по факсу протягом 24 годин з моменту відвантаження наступні дані:

- дату відвантаження;

- номер накладної;

- найменування Товарів;

- номер контракту;

- кількість місць

4. САНКЦІЇ

4.1. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються. Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1%за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.

б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без

будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.

в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.

г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.

4.2. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка. Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом ЗО (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.

4.3. Незважаючи на усі інші положення цього Контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за не поставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.

5. ОПЛАТА

5.1. Для оплати Продавцю поставки Товарів, Покупець відкриває акредитив доларах США на загальну суму Товарів по цьому Контракту, який оплачується по поданню. Отримання Продавцем акредитиву не пізніше ніж за 60 (шістдесят) днів після підписання цього Контракту. З цього Контракту такий акредитив має знаходитися у повній відповідності з вимогами, викладеними в Додатку №2. Оплата за поставлені Товари повинна провадитись в повному обсязі на рахунок Продавця в наступну адресу: м. Хуст, вул. Шевченка, 13 ,з зазначенням номера рахунку - фактури Продавця, як підстави для оплати.

5.2. Продавець має право зводити баланс між будь - якою сумою, що належить Покупцю та будь - якою сумою, що належить Продавцю від Покупця.

6. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, схоронність Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження товарів від атмосферного впливу

6.2. Усі мішки повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:

Адреса кінцевого отримувача:

Верх

Обережно

Не кантувати

Контракт №

Продавець

Наряд №

Транс №

Мішок №

Вага брутто, кг.

Вага нетто, кг.

6.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися Покупцем.

7. СТРАХУВАННЯ

Товар по цьому Контракту від заводу Продавця до кордону застрахований Продавцем за свій рахунок.

8. ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ

Отримання експортних ліцензій, якщо такі потрібні, є обов'язком Продавця. Всі витрати, пов'язані з їх отриманням, також несе Продавець.

9. ФОРС-МАЖОР

Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.

10. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН

10.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між Сторонами.

10.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.

10.4. Арбітраж має складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде виконувати обов'язки голови арбітражного суду.

10.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.

10.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і

з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.

10.7. Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.

11.ІНШІ УМОВИ

11.1. Всі збори, податки та митні витрати на території країни Продавця оплачуються Продавцем, на території країни Покупця - Покупцем.

11.2. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.

11.3. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.

11.4. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та німецькою мовами, причому обидва тексти автентичні і мають однакову юридичну силу.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН Продавець: Покупець:

Україна, 90400, Німеччина,54278

Закарпатська обл., м. Гановер,

м. Хуст вул. Десталь 34

вул. Карпатська 68 тел./факс+440563374652

тел./факс+38(03142)688-85-01 РР№649887623503781 в

РР№3 57841268945217 Національному банку

в АКБ „Аваль" Німеччини, МФО 733409 МФО № 58796

За Продавця За Покупця

(Сідун О.І.) (Д. Штрунц)

м. п. м. п.


 
Загрузка...