REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Міжнародна економіка в системі економічних дисциплін, її елементи.

  Ознаки нового етапу розвитку світ. господарства, що зумовили виділення МЕ в окрему дисципліну:

  1.відкритість економіки як провідний принцип взаємовідносин будь-якої країни світу зі світовим співтовариством;

  2.сгвор. системи міжнар. міждержавних організацій (00Н, Світ. банк, МВФ, ЄБРР, Всесвітня торгова організація), метою діяльності яких є забезпечення стабільного і збалансованого розвитку

  З.значне розширення діяльності ТНК, які все більше визначають міжнар. Промислову, торгову та інвестиційну діяльність

  4.воебічний розвиток міжнар. торгівлі, міжнар. міграції роб. сили, капіталу та технологій

  5.функціонування самостійної міжнар. фінансової сфери, не пов'язаної безпосередньо із зовн. торгівлею і міжнар. рухом факторів виробництва.

 • Міжнародна економіка та її структура.

  МЕ — це частина екон. теорії, гир вивчає закономірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, платежів, екон. політику, гир управляє цими потоками, а також її вплив на суспільний добробут Структурні елементи МЕ:

  І.чиста теорія торгівлі — досліджує причини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни

  2.теорії зовнішньо-торгівельної політики — вивчає причини введення торгівепьних обмежень та їх наслідки

  3.аналіз міжнародних валютних ринків — стосуєіьея основних операцій з торговельними валютами, причин коливання валютних курсів та їх регулювання суб'єктами валютних ринків

  4. аналіз платіжного балансу — дає уявлення про залучення країни до міжнар. екон. зв'язків 5-дослідження міжнар. міграції факторів виробництва — види, напрямки міграції, її наслідки та держ. регулювання міжнар. руху факторів виробництва.

  У МЕ можна виділити макро- та мікро- її частини. До макро-відносяться різні моделі відкритих національних економік, міжнар. фінансовокредигні відносини, ефективність фіскальної та грошової політики в умовах відкритої економіки. До мікро-відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослідження міжнар. міграції факторів виробництва, тобто основні суб'єкти МЕ на мікрорівні окремої країни.

 • Поняття міжнародної торгівлі. Світовий експорт та світовий імпорт.

  МТ- це сукупність товарно-грош відносин які відтворюють обмін продуктами праці продавці і покупці різних країн.

  Реаліз МТ через зовнішню торгівлю яка являє собою частину сфери обміну що пов'язана з переходом продук праці нац кордон і в яких беруть участь резиденти різних країн.

  Показники: обсягів(експ імп зовн торг об) структури(тов. Георг структ)динаміки(темпи росту приросту зрост)результатів (сальдо торг балансу)

  Світ експорт- вивз товарів вироб в країні за кордон з метою продажу та отрим прибутку

  Св Імп- ввезення товарів до країни з метою реаліз на внутрішн ринку

  Сальдо торг балансу- експ – імп

  Товарна структура МТ форм під впливом конкур переваг в країні. Конкур переваги мають місце лише тоді коли різниця цін на зовн і внутр ринку на користь країні.

  МТ поділяеться на: традиційну (суб різн країн за схем товар- гроші), торг в рамках кооперації (спосіб реаліз продук між суб міжн кооперацій здійсн за трансфертніми цінами на пільгов умовах) зустрічні операції (бартерні, компенсаційні угоди)

 • Суть та форми міжнародної міграції капіталу.

  МРК, його активна міграція є найважливішою складовою частиною та формою сучасних МЕВ. Вивезення капіталу (зарубіжне інвестування) – це вилучення з національного обігу частини капіталу в даній країні та переміщення його в товарній або грошовій формі у виробничий процес та обіг іншої країни. Основною причиною та передумовою вивезення капіталу є відносний надлишок капіталу в даній країні, його перенакопичення. Основні форми МРК: 1)Прямі інвестиції у торгівельні, промислові та інші підприємства. Основними формами прямих інвестицій є відкриття за кордоном підприємств, у тому числі створення дочірніх компаній або відкриття філій 2)Портфельні інвестиції – акції, облігації, інші форми капіталовкладень, що не дають можливості безпосереднього контролю над діяльністю зарубіжного підприємства. 3) Середньо- та довгострокові міжнародні кредити (або позики) капіталу промисловим та торгівельним корпораціям, банкам та іншим фінансовим закладам. 4)Економічна допомога: безкоштовно й у вигляді пільгових кредитів (безвідсоткових та низьковідсоткових). Вивезення капіталу у формі портфельних інвестицій та кредитів має неоднозначний вплив на світове господарство: з одного боку, забезпечується міжнародне відтворення капіталу. З іншого боку, неконтрольоване переливання капіталу викликає порушення рівноваги виплатних балансів країн та веде до істотних коливань валютних курсів. У свою чергу, значний імпорт іноземного капіталу здатний витіснити національний капітал.

 • Іноземне інвестування в Україні.

  У подоланні гострої економічної кризи в Україні велика надія покладається на іноземні інвестиції. За опублікованими розрахунками загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить понад 40 млрд дол. США Така сума дала б змогу реконструювати пріоритетні галузі промисловості протягом 5 років. Але фактично обсяги іноземних інвестицій в економіку України є значно нижчими, ніж потреба з них. Так загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 01.01.98 становив 2053,8 млн. дол., США, з них:

  США - 18,6 %; Нідерланди - 10.4 %; Німеччина - 9 %; Росія 7,3 %; Великобританія - 7,3 %; Кіпр - 6.1 %; Ліхтенштейн 6 %.

  В галузі промисловості:

  харчова промисловість - 20,6 %; внутрішня торгівля - 16,4 %; фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення - 8,5% ; машинобудування і металообробка - 8,2 % ; хімічна промисловість - 6,9% ; будівництво - 4,4 %.

  Проте треба зазначити, що обсяги іноземних інвестицій, хоча і незначними темпами, але зростають. У 1997 р. на 42,9 % більше, ніж у 1996 р.

  Основними формами отримання інвестицій були внески у вигляді рухомого і нерухомого майна (49,8 %) і грошові внески - 39,4 %.

  Водночас нерезиденти вилучили капіталу на суму 124,9 млн. дол. США (16,5 % від загальної суми інвестицій 1997 р.).

  У 1997 р. Україна вклала в економіку країн світу 49,8 млн. дол. США, що в 2,1 рази більше, ніж у 1996 р.,

  Загальний обсяг інвестицій з України на 01.01.98 становив 133,8 млн. дол. США, зокрема до країн СНД і Балтії 37,8 %, до інших країн світу 62,2 %.

  Найбільші обсяги інвестицій припадають на Російську Федерацію - 35,5 %, Панаму - 32.1 %, Швейцарію - 5,5 %.

  Основними інвесторами України є підприємства транспорту, охорони здоров'я, фізичної культури і соціального забезпечення,будівництва, машинобудування і металообробки.

  В Україні, де більшу частину економіки контролює держава, іноземне інвестування є одночасно і економічною, і політичною проблемою.


 •  
  Загрузка...