REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Необхідність, суть і органи валютного регулювання. Механізм регулю-вання валютного курсу

валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через ці банки. До сфери валютного контролю належить усе те, що підлягає валютному контролю відповідно до чинного валютного законодавства, а саме: валютні операції, які здійснюються резидентами України і нерезидентами на її території, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, що перебувають за межами України.

Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень, а також про майно, котре підлягає декларуванню.

Обов'язки щодо здійснення контролю за валютними операціями резидентів України НБУ виконує на основі:

1) здійснення власних, силами працівників центрального апарату та обласних управлінь НБУ, перевірок уповноважених банків стосовно дотримання ними норм і правил валютного законодавства;

2) тісної взаємодії з державними органами, уповноваженими контролювати дотримання резидентами України чинного валютного

законодавства;

3) надання інформації державним органам України, що є одним із напрямів співробітництва з метою посилення валютного контролю через узагальнення та аналіз інформації про стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про заходи щодо забезпечення валютного контролю" від 26 лютого 1995 р., Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України для інформування Кабінету Міністрів України та Головної державної податкової адміністрації;

4) адміністративних заходів, спрямованих на посилення валютного контролю через надання пропозицій, розроблення та прийняття нових нормативних актів Національного банку України та допов нень до існуючих, а також через участь у розробленні законодавчих актів з питань валютного регулювання і контролю;

5) аналізу звітності за валютними операціями, форми якої встановлено Національним банком України.

Ступінь відповідальності (фінансові санкції) за порушення валютного законодавства встановлені Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" та положенням НБУ від 20 липня 1998 р. "Про порядок застосування ст. 16 Декрету

Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"" від 19 лютого 1993 р. Підставами для застосування стягнень є:

1. Здійснення комерційними банками або кредитно-фінансовими установами операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф у сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення.

2. Здійснення резидентами та нерезидентами валютних операцій без отримання індивідуальної ліцензії тягне за собою штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в п. 1, за винятком операцій з:

— вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка раніше була ввезена ними в Україну на законних підставах, або ті самі операції, здійснені фізичними особами-резидентами на суму, що визначається відповідною інструкцією Національного банку України;

— платежів в іноземній валюті, за винятком оплати валютних цінностей, що здійснюються резидентами за межі України на вико нання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами, якщо такі зобов'язання оформлені відповідно до діючого законодавства, а також платежів за межі України у вигляді процентів за кредити та доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

— вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

— відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їхнього перебування за кордоном;

— відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України;

— відкриття рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

3. Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії Національного бан

ку України та (або) з порушенням порядку і умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківсько-валютному ринку України тягне за собою штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в п. 1, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення.

4. Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку Украї

ни за дорученням і за рахунок резидентів або ухилення від здійснення функцій органу валютного контролю щодо операцій своїх

клієнтів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф. Штраф визначається у розмірі 25 % від суми іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента, чи у розмірі 25 % від суми валютних операцій, здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства.

Штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.

5. Порушення порядку організації розрахунків в іноземній валюті між резидентами та нерезидентами, тобто використання в межах торговельного обороту іноземної валюти як засобу платежу без участі уповноважених банків та отримання індивідуальної ліцензії НБУ, тягне за собою штраф, що обчислюється в порядку, зазначеному у п. 1.

6. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітно сті про валютні операції тягне за собою штраф у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян України.

7. Ухилення резидентів від установленого порядку декларування валютних цінностей та іншого майна, які перебувають за межами України, тягне за собою штраф:

— за порушення термінів декларування — у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення;

— за порушення порядку декларування — у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкції застосовуються Національним банком України або його регіональними управліннями на місцях.

Література:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА"

За редакцією доктора економічних наук, професора А.М. Мороза

та кандидата економічних наук, доцента М.Ф. Пуховкіної


 
Загрузка...