REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Журналістика, ЗМІ → Дієслово. ДієвідмінаДієслово. Дієвідміна

(Verbum)

Дієслівні категорії (спосіб, час, стан, число, особа) такі, як у рідній мові.

ЧАС (Tempus)

У латинській мові є такі часи:

Praesens - теперішній час;

Imperfectum - минулий час недоконаного виду;

Perfectum - минулий час доконаного виду

Plusquamperfectum - давноминулий час (звичайно означає дію, яка відбулася раніше іншої минулої дії);

Futurum primum (I) - майбутній перший або недоконаного виду;

Futurum secundum (II) - майбутній другий (означає дію, попередню щодо іншої майбутньої дії).

СПОСІБ (Modus)

Modus indicativus - дійсний спосіб

Modus coniunctivus - кон'юнктив (умовний спосіб)

Modus imperativus - наказовий спосіб

СТАН (Genus)

Activum - активний стан

Passivum - пасивний стан

ЧИСЛО (Numerus)

Singularis - однина

Pluralis - множина

ОСОБА (Persona)

Prima ( persona) - перша особа

Secunda - друга особа

Tertia - третя особа

ДІЄВІДМІНА (Coniugatio)

У латинській мові є чотири дієвідміни. Вихідною формою є неозначена форма дієслова (infinitivus). Інфінітиви теперішнього часу закінчуються на -re

Ornare - прикрашати

Movere - рухати

Legere - читати

Capere - брати

Statuere - постановляти

Audire - слухати

Визначаємо приналежність дієслова до дієвідміни за голосним, який стоїть перед -re. Отже, для дієслів І дієвідміни характенре "а" (довге), для ІІ дієвідміни - "е" (довге), для ІІІ дієвідміни - "е" (коротке) і для IV дієвідміни - "і" (довге)

Основи дієслів теперішнього часу визначаємо, відкинувши в І, ІІ та ІV дієвідмінах -re, а в ІІІ дієвідміні - -еre. Таким чином основи дієслів:

І Ornare - основа orna-

ІІ Movere - основа move-

ІІІ Legere - основа leg-

ІІІ Capere - основа capi-

ІІІ Statuere -основа statu-

( У ІІІ дієвідміні основи закінчуються на приголосні, а також на голосні "u" та"i")

IV Audire - основа audi-

Основних форм дієслова чотири, але на першому етапі рекомендується записувати і вивчати дієслова в двох формах: 1) перша особа однини теперішнього часу дійсного способу активного стану; 2) неозначена форма дієслова теперішнього часу активного стану.

Наприклад: orno (інфінітив записується скорочено) - прикрашати.

Moveo, -ere - рухати

Lego, -ere - читати

Capio, -ere - брати

Statuo, -ere - постановляти

Audio, -ere - слухати

Визначте, до яких дієвідмін належать дієслова

Laboro, -are - працювати

Mitto, -ere - посилати

Finio, -ire - закінчувати

Laudo, -are - хвалити

Habeo, -ere - мати

Scribo, -ere - писати

Nutrio, -ire - годувати

SUM, ESSE, FUI - БУТИ

Tempus

Indicativus

Coniunctivus

Imperativus

Formae infinitae

Prae- sens

Sing

sum es est

sim sis sit

es

Infinitivus: Esse

Plur

1. sumus estis sunt

simus sitis sint

este

Imper fec- tum

Sing

eram eras erat

essem esses esset

Plur

eramus eratis erant

essemus essetis essent

Futu- rum I

Sing

ero eris erit

esto

Participium: futurus, -a, -um Infinitivus futurus, -a, -um esse (fore)

Plur

erimus eritis erunt

estote

Per- fec- tum

Sing

fui fuisti fuit

fuerim fueris fuerit

Infinitivus: fuisse

Plur

fuimus fuitis fuerunt

fuerimus fueritis fuerint

Plus- quam- perfec tum

Sing

fueram fueras fuerat

fuissem fuisses fuisset

Plur

fueramus fueratis fuerant

fuissemus fuissetis fuissent

Futu- rum II

Sing

fuero fueris fuerit

Plur

fuerimus fueritis fuerint


 
Загрузка...