REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Журналістика, ЗМІ → Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti)

Дієприкметник теперішнього часу активного стану утворюється шляхом додавання до іноректної основи дієслів І-ІІ дієвідмін закінчення -hs, а до основи дієслів ІІІ-IV дієвідмін - закінчення -ens

orna-ns (Gen-ornantis) - прикрашаючий, а, е; прикрашаючи

move-ns (Gen-moventis) - рухаючий, а, е; рухаючи

leg-ens (Gen-legentis) - читаючий, а, е; читаючи

audi-ens (Gen-audientis) - слухаючий, а, е; слухаючи

Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються за ІІІ відміною заголосною групою (Abl.-ind. i, Now. plur -n) - ia, Gen. plur. -ium)

N. arnans ornantes (m) ornantia (n)

G. ornatis ornantium

D. ornanti ornantibus

Acc. ornantem (m, f), ornans (n) ornantes (m, f) ornantia

Abl. ornanti (e) ornantibus

V. ornans ornantes (m, f) ornantia (n)

У Abl. - ing дієприкметники мають закінчення -е

якщо вжив-ться як іменники: de absente (про biguy)

в орудному незал-му (Ablatibus absolutus - sole oriente - коли сонце сходить)

Якщо дієприкметник вживається у значенні прикметника, то Abl - ing має закінчення -і і do homine sapientitaУзгодження прикметників 3-ї відміни з прикметниками

Прикметники ІІІ відміни узгоджуються з іменниками в роді, числі, відміннику, н-д: dux fortis - хоробрий воїн, poeta felix, equus celes - швидкий кінь

Sing

N. dux fortis equus celes poeta felix

G. ducis fortis equi celeris poetae felecis

D. duci forti equo celeri poetae felici

Acc. ducem fortem equum celerem poetam felicem

Abl. duce forti equo celeri poeta felici

V. dux fortis eque celes poeta felix

Plus

N. duces fortes equi celeres poetae felices

G. ducum fortium egnorum celerium poetarum felicium

D. ducibus fortibus equis celeribus poetis felecibus

Acc. duces fortes equos celeras poetas felices

Abl. dicibus fortibus equis celeribus poetis felicibus

V. dutes fortes equi celeres poetae felices

Узгодження прикметників з іменниками IV-V відмін.

У латинській мові є прикметники тільки 3-х відмін. Таким чином, означенням до іменників IV-V відмін служать прикметники І-ІІІ відмін.

fructus dulcis

res clara

Sing

N. fructus dulcis res clara

G. fructus dulcis rei clarae

D. fructui dulci rei clarae

Acc. fructum dulcem rem claram

Abl. fructu dulci re clara

V. fructus dulcis res clara

N. fructus dulces res clarae

G. fructuum dulcium rerum clararum

D. fructibus dulcibus rebus claris

Acc. fructus dulces res claras

Abl. fructibus dulcibus rebus claris

V. fructus dulces res claraeТретя відміна іменників

Declinatio tertia

До третьої відміни належать іменники усіх трьох родів, які в Gen. sing. мають закінчення -is, а в Nom. sing. - різні закінчення:

Чоловічого роду: -о, -or, -os, -er, -es, -ex:

scriptor, oris, m - письменник

rex, regis, m - цар

iudex, -icis, m - суддя

homo, inis, m - людина

Жіночого роду: -as, -x, -io, -go, -do, -s, -us, -es, -is.

lex, legis, f - закон

pax, -ais, f - мир

civitas, -atis, f - держава

ars, -tis, f - мистецтво

regio, -onis, f - область

civis, is, m, f - громадянин, -ка

virbs, is, f - місто

Середнього роду: -ar, -us, -t, -e, -c, -men, -ma, -ur, -l.

nomen, -inis, n - ім'я

tempus, temporis, n - час

mare, -is, n - море

caput, is, n - голова

derma, -atis, n - шкіра

os, ossis, n - кістка

animal, -alis, n - тварина

corpus, -oris, n - тіло

Відмінкові закінчення іменників 3-ї відміни

Singularis

m

f

n

N.

різноманітні

G.

-is

-is

-is

D.

-i

-i

-i

Acc.

-em

-em

=Nom

Abl.

-e

-e

-e(i)

V.

=Nom

=Nom

=Nom

pluralis

m

f

n

N.

-es

-e

-(i)(a)

G.

-m

-(i)um

-(i)um

D.

-i bus

-i bus

-i bus

Acc.

-es

-es

-(i)(a)

Abl.

-i bus

-i bus

-i bus

V.

-es

-es

-(i)(a)

Третя відміна іменників має три групи:

classis consinas (приголосна)

classis vocalis (голосна)

classis mixta (мішана)

1) До приголосної групи іменників належать нерівноскладові іменники (нерівноскладовими називаються іменники, які в Nom. і Gen.sing мають кількість складів) усіх 3-х родів основа яких закінчується на один приголосний, наприклад:

iudex, icis, m - суддя

nomen, inis, n - ім'я

lex, legis, f -закон

Особливості відмінювання: ім. середнього роду у Nom, Acc і Voc. Plurali мають закінчення -а, замість -і.

2) До голосної групи належать іменники середнього роду, які в Nom. sing. мають закінчення -е, -al, -ar:

capitale, -alis, n - крим. злочин.

vectigal, alis, n - податок

exemplear, aris, n - приклад

Особливості відмінювання:

в Abl.sing -i замість -a

в Nom.Acc. i Voc.plur -ia замість -a

в Gen.plur. -ium замість -um

3) До змішаної групи належать іменники чоловічого і жіночого роду:

а) нерівності з основою на 2 або більше приголосних:

pars, -artis, f-частина

umb, -is, f - місто

б) рівноскладові із закінченнями: на -es, -is:

civis, is, f - громадянин, нка

sedes, is, f - житло

Особливості відмінювання: в Gen. plur. -ium, зам. -umЧетверта відміна іменників

(Declinatio guarta)

До четвертої відміни іменників належать іменники чоловічого роду із закінченням в Nom. sing. -us, та іменники середнього роду із закінченням в Nom. sing: -u, в Gen. sing. вони мають спільне закінчення -us

Н-д: exercitus, us, m -


 
Загрузка...