REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Право → Правовий статус митного брокера

1. Правовий статус митного брокера

Інститут митних брокерів існує давно. Понад сто років вони здійснюють свою діяльність в різних країнах світу. З урахуванням значного зростання об'ємів міжнародної торгівлі останнім часом, що викликало підвищення тарифів і укладення торгівельних угод, роль митного брокера значно зросла. В даний час ні один імпортер, крупний або дрібний, не може здійснювати ефективну діяльність без використання послуг кваліфікованого митного брокера. Деякі особливо крупні імпортери утримують штатних фахівців, які працюють виключно на дану компанію. Однак в цілому митні брокери є співробітниками приватних агентств, які діють від імені різних імпортерів.

Діяльність митних брокерів в Україні розпочалась із затвердженням наказу Державного митного комітету України від 4 вересня 1992 року № 173. До речі, цей день треба б увіковічнити указом Президента як День митного брокера України. Поки що він святкується неофіційно людьми, які дещо обізнані з історією митно-брокерського руху, наприклад, Асоціацією митних брокерів України.

Відповідно до цього наказу:

МИТНИЙ БРОКЕР - люба українська чи іноземна особа, зареєстрована як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності на території України, яка мала право самостійно виконувати будь-які операції по митному оформленню товарів та ін. предметів, виконувати посередницькі функції за рахунок і за дорученням особи, яку представляє; при здійсненні митного оформлення виконувала обов'язки і несла відповідальність у повному об'ємі як особа, що самостійно переміщує товари та ін. предмети через митний кордон України.

Згідно із ст.48 [МКУ-1991] та п.2.5. [ДМКУ 040992 № 173] М.б. зобов'язаний: - пред'явити митниці товари та ін. предмети, що переміщуються через митний кордон України; подати митниці документи, що містять дані, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення; сплатити мито та митні збори, якщо товари та ін. предмети підлягають митному обкладенню. М.б. здійснював свою діяльність на підставі Ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, для здійснення безпосередньої діяльності по митному оформленню товарів мав у своєму штаті особу митного брокера, що діє на підставі Кваліфікаційного свідоцтва особи митного брокера.

Для декларування імпорту (експорту) та транзиту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір, митницею визначались М.б., що мали стаж роботи по зазначеній кваліфікації не менше 1 року, не мали порушень митного законодавства при виконанні своїх обов'язків.

На противагу декларанту М.б. має більш широкі повноваження, оскільки може виконувати посередницькі функції та надавати послуги по декларуванню і митному оформленню любому суб'єкту ЗЕД, декларант же здійснює митне оформлення тільки "своїх" товарів.

Свого апогею у розвитку митні брокери України досягли в 1995 році, коли за даними Держмиткому України їх налічувалось понад 5 тис. організацій. Однак загальний спад експортно-імпортних операцій (за 1999 рік, наприклад, об'єм імпорту скоротився на 30-40%) прямо вплинув і на кількість брокерських контор.

Так, за результатами перереєстрації підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, здійсненої на початку 2000 року, всього перереєстровано 1034 організацій. При цьому слід враховувати, що до зазначеного числа входять також 346 митних ліцензійних складів, однією із умов діяльності яких є наявність митної брокерської ліцензії. Таким чином можна констатувати, що митних брокерів в Україні станом на грудень 1999 року – січень 2000 року було перереєстровано всього 688 організацій.

Крім того, на думку фахівців негативну роль відіграла також щорічна перереєстрація брокерських організацій, за яку необхідно сплачувати суму, еквівалентну 1000 доларам США по курсу Національного банку України.

У 1997 році з метою, перш за все, приведення у відповідність з чинним законодавством України, а також у зв'язку зі змінами, які відбулися у митному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, Державною митною службою наказом від 22.07.97 № 340 було затверджено нове "Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору". Приведення у відповідність з чинним законодавством означає, що, як видно і з назви Положення, і з його суті, в ньому вже не фігурують такі поняття і терміни, як "митний брокер" та "особа митного брокера". Вони замінені на терміни "підприємство, що здійснює декларування на підставі договору" та "особа, уповноважена на декларування". Пов'язано це з тим, що такі терміни, перш за все "митний брокер", відсутні у чинному Митному кодексі. Затвердженому у 1991 р. Нове Положення (на відміну від попереднього) було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 1997 року.

Митні брокери знову в законі... з 1 січня 2003 року.

Митні брокери в Україні знову офіційно легалізуються з 1 січня 2003 року, коли набуде чинності новий Митний кодекс України.

До цього часу поки що діятиме стаття Митного кодексу 1991 року

та "Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору", затверджене наказом ДМСУ від 22.07.1997 р. № 340.

Відповідно до положень нового Митного кодексу:

Стаття 176. Митний брокер

Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).

Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера

Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.

Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера

Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера

Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.

Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.

Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом.

Стаття 180. Реєстр митних брокерів

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі


 
Загрузка...