REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Мовознавство, Філологія → Методологія викладання української мови в школі

Розроблені уроки по предмету „Методологія викладання української мови в школі"

Тема: Омоніми

Мета: Сформувати уявлення про омоніми. Виробити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів.

Хід уроку:

Перевірка домашнього завдання.

Відновити вивчений матеріал у пам'яті учнів можна за допомогою запитань: Чим пряме значення відрізняється від переносного ? Пригадати, що називається лексичним значенням слова. У чому різниця між лексичним і граматичним значенням ?

Мотивація пізнавальної діяльності.

 • На дошці записані словосполучення: захід сонця; прямувати на захід; шкільний захід.

 • Питання для бесіди:

 • Що спільного у запропонованих словосполученнях ? (У кожному з них вжито слово захід, яке має однакове звучання і написання).

 • Подумайте, яке лексичне значення має це слово у поданих словосполученнях. (У першому – спуск небесного світила за обрій, у другому – одна з чотирьох сторін світу, у третьому – назва подій у школі).

 • Зробіть висновок: спільне чи різне лексичне значення має слово захід у трьох випадках. (Слова мають різне лексичне значення).

  • Прочитайте правило у підручнику на с. 193 і визначте, як називаються такі слова (омонімами).

  • Пригадайте, що називається багатозначними словами.

  • Спробуйте знайти різницю між омонімами і багатозначними словами.

  • На дошці записано вирази:

  Пухнастий хвіст. Коса до пояса.

  У хвіст поїзда. Коса сама косить.

  Учні усно досліджують, що слова у першому і другому стовпчику мають однакове звучання і написання. Лексичні значення слова хвіст різні, але мають певну спільність (кінець, задня частина чогось), а слово коса має різні лексичні значення (заплетене волосся, сільськогосподарське знаряддя). Роблять висновок про те, що слово хвіст – багатозначне, а слово коса – омонім.

  Закріплення нового матеріалу.

  • уявіть ситуацію, що коли учні разом із вчителем вивчали омоніми, Іванко дивився у вікно, мріяв. А коли почав виконувати завдання, в якому потрібно навпроти слів написати, чи багатозначним, чи омонімом є слово, розгубився і написав таке:

  застава – багатозначне (омонім)

  корінь – омонім (багатозначне)

  операція – омонім (багатозначне

  орган – омонім (омонім)

  Перевірте, чи правильно виконав учень завдання, якщо потрібно, відредагуйте і обґрунтуйте правильну відповідь.

  Утворіть з поданими словами словосполучення.

  • Вибірковий диктант. Випишіть омоніми в перший стовпчик, а багатозначні слова – у другий.

  Сіяло сонце – сіяло дощем; листок газети – кленовий листок; коваль кує – зозуля кує; блідий місяць – шостий місяць; треба мати – старенька мати.

  • Прочитайте текст. Знайдіть у ньому омоніми.

  Стоїть клен обабіч дороги. Тяжко стояти, бо вже старий. Та все ж тримається гордо, адже настала осінь і він повинен прикрашати світ своїм чарівним листям. Але найбільше тішиться з того красень – листочок, який примостився на найвищій гілці. Як йому хороше: скрізь видно, можна помилуватися красою золотої осені.

  Зненацька налетів вітер, заскрипів старий клен і посипалося листя додолу. Полинув у останній танок і лист з верхівки. Стрепенувся він від несподіванки. А коли опинився внизу, завмер від страху:

  - Невже це кінець, я більше ніколи не побачу яскравої сонячної блакиті. Не хочу щоб мене вкрив сніг.

  Потім вирішив:

  - Напишу я про цю несправедливість матінці – природі листа.

  Допоможіть кленовому листочку.

  Стилі мовлення. Публіцистичний стиль

  Мета : повторити відомості про розмовно – побутовий, художній, науковий, офіційно-діловий стилі, ознайомити з особливостями публіцистичного стилю.

  Хід уроку

  І.Перевірка домашнього завдання.

 • Вкажіть орфограми в текстах вправ 31-34, згадайте відповідні правила написання частин мови та їхніх форм.

 • Із текстів вправ випишіть по 3 приклади кожної частини мови.

 • З'ясуйте, в чому полягає різниця між самостійними та службовими словами.

 • Складіть речення, в яких слова край, навколо, були б в одному самостійними, у другому – службовим словом. Обґрунтуйте свою думку.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Які є стилі української мови ?

 • Чим визначається належність тексту до того чи іншого стилю ?

 • Які засоби характерні для розмовно – побутового, художнього, наукового стилів ?

 • Яка особливість текстів офіційно – ділового стилю ви опрацювали в попередніх класах ?

 • Які є типи висловлювань ?

  ІІІ. Опрацювання нового матеріалу.

 • З'ясуйте, до яких стилів належать тексти, наведені у вправі 31. Що допомогло вам зробити висновок ?

 • Прочитайте тексти вправ 32 і 33. У якій ситуації та з якою метою вони створені ? Чим вони суттєво відрізняються від текстів вправи 31 ?

  Для підготовки відповіді скористайтеся таблицями на с.270 – 271 та 271 – 272 (Зверніть увагу на ознаки публіцистичного стилю. Які з них властиві аналізованим текстам ?)

 • З'ясуйте, до якого типу висловлювань належать обидва тексти.

 • Прочитайте міркування на с.14.

  ІV. Усне переказування текстів на основі колективно складених планів.

 • Орієнтовний план тексту „Земля – наш дім".

 • Необхідність відтворення екологічної катастрофи.

 • Кожен може взяти участь у боротьбі за збереження Землі.

 • Конкретні ділянки роботи, доступні всім.

 • Упорядкуйте наш дім !

 • Робота над тестом вправи 33.

  • Кому адресовано текст ?

  • Яка його тема і головна думка ?

  • Складіть план тексту (самостійно або колективно).

 • Усне переказування за складеним планом.

 • Обговорення прослуханих переказів.

  V.Домашнє завдання.

  У газеті знайти чітко побудований тест публіцистичного стилю і підготуватися до його переказування.

  Відмінювання дієприкметників. Вживання їх у мовленні.

  Мета: розглянути словозміну дієприкметників, удосконалити вміння використовувати в мовленні різні їх форми.

  Хід уроку

  І. Перевірка домашнього завдання.

 • Розкажіть про дієприкметник і його граматичні ознаки.

 • Зачитайте і прокоментуйте речення з дієприкметниками – означеннями.

 • Зачитайте і прокоментуйте речення з дієприкметниками – присудками.

  ІІ. Робота з текстом.

 • Із наведеної довідки доберіть і наведіть у текст дієприкметники. Поставте їх у потрібну форму. Обґрунтуйте свій вибір. З'ясуйте, чим зумовлена форма дієприкметника.

  ... круг сонця виникав невідворотно. Жозеф Плато сидів у ... кімнаті зі щільно ... повіками. Але знову і знову перед ним виникало ... сонце, обпалювало ... очі.

 • У кожній з використаних форм позначте закінчення. З'ясуйте в якій частині мови є такі ж відмінкові закінчення.

 • Провідміняйте складне словосполучення перший споруджений висотний будинок. У формах усіх слів виділіть закінчення. Порівняйте закінчення перших трьох слів. Зробіть висновок про відмінювання дієприкметників.

  ІІІ. Робота з підручником.

 • Прочитайте матеріал 5 (с.21-22)

 • Слова із вправи 43 запишіть у дві колонки – прикметники і дієприкметники.

 • Виконайте вправу 53. Утворені дієприкметники введіть у речення.

 • Виконайте вправу 54. Усно вкажіть спочатку прикметники, потім дієприкметники разом із пояснювальними словами.

  ІV. Домашнє завдання.

 • Опрацювати 5.

 • Виконати вправу 57. Підготуватися до аналізу вжитих дієприкметників.


 •  
  Загрузка...