REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Логіка → ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

"ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ"

Виконала студентка групи Ю-21

Дудко Олена

Викладач: Ганущак М. В.

КОЛОМИЯ"99

ПЛАН

 • Розподільність термінів в категоричних судженнях.

 • Колові схеми між термінами категоричних суджень.

 • Відношення між судженнями та істинністю. "Логічний квадрат".

  Кожен термін у судженні розподільний або не розподільний. Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі умовиводів.

 • Якщо термін судження повністю включається до обсягу іншого терміну або повністю виключається з нього, то він розподільний.

 • Якщо термін судження частково включається до обсягу іншого терміну або частково виключається з нього, то він не розподільний.

  При розподіленості терміна в судженні говориться про всі предмети, про увесь клас. Якщо ж термін у судженні не розподільний, то це означає, що у судженні йдеться не про всі, а лише про деякі предмети класу, виражені цим терміном, про деяку частину цього класу.

  Існують такі правила розподіленості термінів у судженнях:

 • а) У загальноствердних судженнях, в яких обсяг терміна S повністю включається до обсягу Р (рис. 1), S – розподілене, а Р – не розподілене.

  Розглянемо це правило на такому прикладі: "Усі метали є провідниками електрики" ("Всі S є Р"). Оскільки обсяг субєкта цього судження (поняття "метал") цілком включається до обсягу предиката (поняття "провідник електрики"), то S тут розподілене, а Р – не розподілене. У цьому судженні йдеться про всі метали, але не про всі провідники електрики. Обсяг предиката у таких судженнях (рис. 1) не вичерпується обсягом себєкта.

  б) У тих же загальноствердних судженнях, у яких обсяг субєкта є обним і тим же (рис. 2) розподілений не тільки субєкт, а й предикат. До загальноствердних суджень, у яких розподілені S і Р, відносяться судження- означення і судження із виділяючим субєктом.

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

 • У загальнозаперечних судженнях субєкт і предикат розподілені. Наприклад, у судженні "Жоден із доказів не повинен братися на віру" ("Жодне S не є Р") обсяг субєкта (поняття "доказ") повністю виключається із обсягу предиката ("братися на віру"), тому обидва терміни (S і Р) тут розподілені.

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

 • У частковоствердних судженнях ми маємо два випадки:

  а) У частковоствердних судженнях, у яких обсяг субєкта частково включається до обсягу предиката, S і Р не розподілені

  б) У частковоствердному судженні, в якому обсяг предиката повністю включається до обсягу субєкта, S – розподілене, а Р – не розподілене.

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

  б)

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

  а)

  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

  S


 • У частковозаперечних судженнях субєкт не розподілений, предикат розподілений або в цих судженнях обсяг S частково виключається з обсягу Р.

  Між судженнями А, Е, І, О існують такі відношення:

 • відношення противності (контрастності), 2) відношенняпідпротивності 3) відношення суперечності (контрадикторності) та 4) відношення підпорядкування.

  В

  Е

  ідношення між судженнями А, Е, І, О прийнято відображати в логіці у вигляді "логічного квадрата".

  А

  Контрастність


  ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИВІДНОШЕННЯ МІЖ СУДЖЕННЯМИ

  І

  О

  Підконтрастність


  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 • Перелічіть правила розподіленості термінів у судженнях.

 • Які два випадки є у частковоствердних судженнях?

 • Що таке "логічний квадрат"?

  ЛІТЕРАТУРА

 • Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

 • Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

 • Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

 • Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

 • Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

 • Формальная логика. Л., 1977

 • Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95


 •  
  Загрузка...