REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Макроекономіка → Макроекономiка (тест)

Тестовий модуль №1

1.1. Чистий прибуток від інвестування - це:

А. Валовий прибуток мінус відсотки

Б. Валовий прибуток мінус податок на прибуток

В. Валовий прибуток мінус амортизація

Г. Всі відповіді помилкові

1.2. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:

А. МО + поточні рахунки

Б. МО + розрахункові рахунки

В. МО + строкові депозити

Г. М2 - строкові депозити

1.3. Яка із наведених формул є правильною?

Макроекономiка (тест)

1.4. Якщо в умовах відкритої економіки S > I

А. СА< 0

Б. СА> 0

В. КА< 0

Г. КА > 0

1.5. Стійкий рівень капіталоозброєності забезпечується на умовах:

Макроекономiка (тест)

1.6. Якщо S > I, то має місце наступне:

А. І'< 0

Б. І' > 0

В. І'= 0

Г. Фактичний Y > рівноважногоY

1.7. В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання приймає такий вигляд:

Макроекономiка (тест)

1.8. Із кривої Філіпса у короткостроковому періоді випливає висновок:

А. Безробіття та інфляція змінюються в однакових напрямах

Б. Безробіття та інфляція змінюються в протилежних напрямах

В. Зростання інфляції є ціною за зниження безробіття

1.9. Крива IS відображає:

А. Обернену залежність між Y та r

Б. Пряму залежнысть між Y та r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.10. Якщо інфляція збільшиться від 10 до 15%, а номінальна відсоткова ставка зросте від 20 до 22%, то попит інвестицій:

А. Збільшиться

Б. Не зміниться

В. Зменшиться

1.11. Прихильники теорії економіки пропозиції пропонують:

А. Впливати податками на попит

Б. Знизити податки на прибуток

В. Впливати податками на пропозицію

Г. Підвищити податки на прибуток

1.12. В процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

А. Постачають ресурси

Б. Отримують податки

В. Купують ресурси

Г. Отримують субсидії

1.13. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за формулою:

Макроекономiка (тест)

1.14. З метою забезпечення цільового приросту доходу найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:

А. Зменшення Т

Б. Збільшення G

В. Збільшення Т

Г. Зменшення G

1.15. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вліво внаслідок:

А. Підвищення податку на прибуток

Б. Зниження відсоткової ставки

В. Зниження податку на прибуток

Г. Зростання відсоткової ставки.

1.16. В умовах рецесійного розриву:

А. Yp < Y

Б. Виникає дефіцит сукупних видатків

В. Yp >Y

Г. Виникає надлишок сукупних видатків

1.17. Монетариській теорії відповідає наступне положення:

А. Швидкість обертання грошей є нестабільною

Б. Фіскальна політика є ефективною

В. Швидкість обертання грошей є стабільною

1.18. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:

А. Підвищення податків

Б. Державного запозичення

В. Зменшення державних закупівель

Г. Зменшення трансфертів.

1.19. Крива LМ відображає:

А. Обернену залежність між Y i r

Б. Пряму залежність між Y i r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.20. Чисті податки визначаються за формулою:

А. T = TR - TA

Б. T = TR + TA

В. T = Y. t' - TR

Тестовий модуль №2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:

А. Чисті поточні трансферти

Б. Чисті доходи

В. Чистий імпорт капіталу

Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне::

А. Зросте відсоткова ставка

Б. Зростуть ціни на облігації

В. Знизиться відсоткова ставка

Г. Знизяться ціни на облігації

2.3. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:

А. Надмірна зарплата

Б. Негнучкість ринку праці

В. Надмірна пропозиція

Г. Недостатність сукупного попиту

2.4. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, то:

А. Структурне безробіття більше фактичного

Б. Фактичне безробіття більше природнього

В. Циклічне безробіття дорівнює нулю

Г. Циклічне безробіття більше нуля

2.5. Рівноважний ВВП визначається наступним методом:

А. Виробничим

Б. Методом видатків

В. Методом "видатки-випуск"

Г. Розподільчим методом

2.6. В умовах повної зайнятості збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді супроводжується:

А. Збільшенням реального Y

Б. Зростанням цін

В. Зменшенням безробіття

Г. Збільшенням номінального Y

2.7. Нерівність в доходах домогосподарств обумовлюється наступною причиною:

А. Економічною нестабільністю

Б. Порушенням економічної рівноваги

В. Здібностями до праці

Г. Спадщиною від попередніх поколінь.

2.8. До грошового агрегату М1 входять:

А. Поточні рахунки

Б. Строкові депозити

В. Розрахункові рахунки

2.9. В основі моделі Солоу лежить наступна передумова:

А. Амортизація = нулю

Б. Норми заощаджень є стабільною

В. Інвестиції < заощаджень

Г. Інвестиції = заощадженням

2.10. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:

А. Продати державні облігації

Б. Підвищити резервну норму

В. Зменшити резервну норму

Г. Купити державні облігації

2.11. Із перелічених величин до складу ВВП входить:

А. Змішаний дохід

Б. Чисті неприбуткові податки

В. Чисті податки

Г. Трансферти

2.12.


 
Загрузка...