REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Макроекономіка → Макроекономiка

1. Предмет макрекономіки: 2

3.Критерії оптимізації: 2

4.Економічні функції уряду 2

5.Економічна таблиця Кене: 2

6.Баланс валового національного продукту США 3

7.Приклади національних рахунків Росія 1995, млрд.рублів 3

8. Програма MacroSolve 4

9. Моделі попиту і пропозиції 5

10. Модель управління запасами 5

12. Модель оптимізації початку виробництва(модель М.Михалевича) 7

13. Модель Сідравського: 8

14. Модель А. Сотскова: 9

15. Модель податків 10

16. Приклад застосування моделі податків для України (2000-2003 рр.) 12

17. Оптимізація ставки податку. 12

18. Модель лізингових платежів. Схема лізингових операцій 12

13

19. Виробнича функція Коба-Дугласа. Числовий приклад зростання ВВП по факторам 14

20. Модель Холта-Піла-Вінтерса 15

21. Двосекторна модель розширеного відтворення 15

1. Предмет макрекономіки:

 • макроекономіка, як предмет повинна охоплювати найбільш суттєві елементи економічного процесу, щоб знайти спосіб інтеграції основних співвідношень і пропорцій, така інтеграція не повинна допускати протиріч між сисемами, блоками, підсистемами і елементами.

 • відображення основних закономірностей методом балансових, прогнозних задач. Критерієм узагальнення прогнозів діяльності підприємств.

 • (США): предмет, що вивчає явища, що прямо чи опосередковано впливають на добробут (безробіття, інфляція, економічне зростання, рінок ціних паперів, % ставка...). Така орієнтація допомагає виборцям контролювати виконання урядом своїх обов'язків, споживачам в паясненні корисності макроекономіки і урядовцям уникнути кризи (глибоких спадів та гіперінфляції).

  Уильям Петті (1664) розробив перший макроеконий план, продовжений Грегорі Кенгстом (1668). У Франції – Кене (1758), а в Росії – Іван Герман (1788).

  Перепатетика – підхід до наукового аналізу.

  Хремастика – оцінка майна (в основу клали поняття власності).

  Меркантилізм – розглядають господарство країни як об'єкт економічної політики держави.

  3.Критерії оптимізації:

 • Максимальне задоволення потреб населення.

 • Забезпечення мінімального безробіття одночасно з мінімальною інфляцією.

 • Критерій пропорційного розвитку.

 • Критерій справедливої ціни.

 • Забезпечення рівних витрат праці на рівний результат праці.

 • Критерій забезпечення коефіцієнт економічного зростання (відношення приросту випуску продукції до капіталовкладень).

  4.Економічні функції уряду

 • Забезпечити правове і соціальне середовище, яке спияло б ефективному функціонуванню ринку.

 • Оборона і безпека

 • Перерозподіл доходів і прансфертів (вилучення частки доходу прогресивною школою оподаткування більш у багатих ніж у бідних, забезпечення соц. захисту)

 • Функція коригування цін (дотації).

 • Перелив коштів до третіх сторін (екологія, дороги)

 • Охорона здоров'я культура, освіта

 • Пристосування до зовнішньоекономічного середовища

 • Держава формує маральні, етичні, культурні імперативи.

  5.Економічна таблиця Кене:

  Макроекономiка

 • земельна рента - 2 млрд.

 • купівля продукції на 1 млрд.

 • купівля на 1 млрд.

 • купівля сировина на 1 млрд.

 • інвентар на 1 млрд.

 • купівля виробів на 1 млрд.

  6.Баланс валового національного продукту США

  Баланс дохідної частини ВНП США 1988 р.

  Вид надходження

  млрд. $

  %

  Структура використання

  %

  Споживання

  3226

  66,4

  Товари короткостр використання

  Товари довгострокового використання

  Послуги

  32,6

  13,8

  53,6

  Інвестиції (приватні, внутрішні)

  765

  15,7

  Виробничі каіпіталовкладення

  Інвестиції в будівництво житла

  Інвестиції в запаси

  66,0

  30,3

  3,7

  Державні витрати

  964

  19,8

  Федеральні:

  • на оборону

  • інші

  • штати і місцеві органи

  39

  29,3

  9,7

  61

  Чистий експорт (експорт – імпорт)

  -93

  -1,9

  Обсяги експорту, імпорту перевищували 100 млрд. $

  Всього ВНП

  4 862

  100

  Баланс витрат частини ВНП США, 1988р.

  Вид витрат

  млрд. $

  %

  ВНП

 • Обсяги витрат капіталу (амортизація)

 • Побічні податки на бізнес

 • 505

  393

  10,4

  8,1

  Національний дохід 3 964 млрд. $ (81,5% ВНП)

 • З/пл найманих робітників

 • Орендна плата

 • Відсоток

 • доходи від індивідуальних вкладень

 • податки на прибуток корпорацій

 • дивіденти (акціонерам)

 • нерозподілений прибуток корпорацій

 • 2905

  20

  392

  325

  145

  98

  79

  59,7

  0,4

  8,1

  6,7

  3,0

  2,0

  1,6

  Всього ВНП

  4862

  100

  7.Приклади національних рахунків Росія 1995, млрд.рублів

  рахунка, найменування

  Дебет

  Кредит

  1.виробництво сукупного продукту

  мат. витрати (1312)

  витрати на імпорт (363)

  ВВП(1630)

  Всього: (3305)

  реалізація у вітчизні (2824)

  експорт (428)

  зміна запасів (53)

  Всього: (3305)

  2.Створення ВВП (з урахуванням субсидій)

  Знос основного капіталу (амортизація) (414)

  побічні податки (196)

  НД (1080)

  Всього:(1690)

  ВВП(1630)

  Субвенції (субсидії на виробництво) (60)

  Всього: (1690)

  3.Розподіл національного доходу (НД)

  Заробітна плата (708)

  Дохід від підприємства та майна (323)

  нерозподілений прибуток (49)

  Всього: (1080)

  НД (1080)

  Всього: (1080)

  4.Перерозподіл НД (з урахуванням трансфертів)

  прямі податки (166)

  відрахування на соціальне страхування (16)

  пенсійні відрахування (73)

  відрахування у фонд зайнятості (5)

  дохід у розпорядженні (920)

  Всього: (1180)

  НД (1080)

  виплати соціального страхування (13)

  пенсійні виплати (85)

  Виплати з фонду зайнятості (2)

  Всього: (1180)

  5.Використання доходу у розпоряджені (наявного доходу)

  споживання (820)

  накопичення (100)

  Всього: (920)

  дохід у розпоряджені (наявний дохід) (920)

  Всього: (920)

  6.Зміни капіталу

  Валові капіталовкладення (383)

  Фінансове сальдо (131)

  Всього: (514)

  накопичення (100)

  амортизація (414)

  Всього: (514)

  7.


   
  Загрузка...