REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Менеджмент → Готель «Князь Олег»

господарстві України вимагають упровадження уніфікованих технологій для створення нової політики "готельної марки": підвищення якості послуг і комфортності підприємств, використання нових технологій та комплексної автоматизації технологічних процесів.

Зростання доходів при загальному зниженні інших показників пов'язане з інфляційними процесами і ринковими умовами ціноутворення. На рівень цін впливає кілька чинників: розмір собівартості й нормативного прибутку, рівень конкуруючих цін, співвідношення попиту і пропозиції [16,с.211].

В своїх рішеннях готель "Князь Олег" використовує продукцію і технології компанії Siemens – одного із світових лідерів в галузі систем управління готелями [21].

Siemens HOTEL SOLUTION - це нова система управління готелем, що замінила систему HOTELGYR NT. Система управління HOTELGYR була представлена на ринку з 1997 року і краще всього довела свою ефективність в сегменті чотирьох - і п'яти - зіркових готелів.

Нова система Siemens HOTEL SOLUTION відповідає сучасним вимогам готельного ринку і пропонує значно краще співвідношення ціни і якості.

Система управління номерами та іншими приміщеннями готелю складається з центральної станції управління на робочому місті реєстрації, звідки проводиться моніторинг та управління всіма номерами готелю, а також з підключених до центральної станції кімнатних контролерів і їх периферійного обладнання (датчики, сервоприводи і т.п.) в кожному номері чи іншому функціональному приміщенні готелю. Всі контролери через комунікаційну шину типу Konnex, що прокладено в будинку, підключені до центральної станції системи управління, на якій можна відслідковувати стан обладнання номеру і присутність в ньому клієнта в будь-який момент часу.

Повідомлення і сигнали тривоги типу: "Прохання не турбувати", "Виклик персоналу", "Потрібна допомога", "Крадіжка" і т.д. негайно з'являються у вікні сигналів тривоги для того аби персонал міг зразу відреагувати і відповісти на виклик.

Менеджер готелю "Князь Олег" має можливість в залежності від сезону управляти створенням різних комбінацій однокімнатних номерів і апартаментів.

Кімнатний контролер з інтегрованими функціями (контроль доступу, регулювання і підтримка необхідної температури в приміщенні, управління енергоспоживанням, освітленням, жалюзі).

Через комунікаційну шину в номері контролер зв'язаний з підключеним до нього периферійним обладнанням, таким як пристрій зчитування картки, тримач картки, пульт управління температурою в номері. Всі основні параметри номеру при вводі в експлуатацію та конфігуруванні системи управління запам'ятовуються безпосередньо в кімнатному контролері з тим, щоб всі необхідні функції могли виконуватися в номері повністю автономно без меревого з'єднання з центральною станцією.

Контроль доступу може здійснюватися магнітними картками чи за допомогою безконтактних карток. Перевага в використанні надається безконтактним карткам через:

можливість оплати цими ж картками інших послуг;

диференційованого контролю доступу в різні приміщення та зони готелю.

Пристрій для зчитування карток обладнано з зовнішньої сторони вхідних дверей номеру РКІ-дисплеєм для повідомлень "Прохання не турбувати", "Виклик персоналу", "Потрібна допомога", який подає відповідний сигнал обслуговуючому персоналу.

В умовах ринкових відносин туризм є однією з динамічних галузей економіки, що розвивається швидкими темпами. Особливе місце в галузі туризму займає, як ми знаємо, готельний бізнес. Досвід країн з розвиненою економікою переконливо доводить, що готельний бізнес є одним з рентабельних видів підприємницької діяльності. Сучасне готельне підприємство – готель "Князь Олег" надає споживачам не тільки послуги проживання й харчування, але й широкий спектр послуг транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги салонів краси тощо. Фактично готельні підприємства в структурі індустрії туризму виконують ключові функції, так як формують і пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у формуванні й просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму.

В останні роки ринок готельного бізнесу України характеризується зростанням пропозиції при одночасному скороченні попиту на послуги розміщення. Такий стан речей посилює конкуренцію. Тому одним з найважливіших напрямків в умовах суворої досконалої конкуренції на ринку готельних послуг є формування стратегічних конкурентних переваг та надання послугам більш високої якості. Ключовим фактором тут є надання таких послуг, які задовольняли б і навіть перевершували очікування цільових клієнтів. Очікування клієнтів формуються на основі вже наявного в них досвіду, а також інформації, одержуваної по різним каналам маркетингових комунікацій (реклами, каталогів, прямих контактів). Виходячи із цього, критерій оцінки якості – це ступінь задоволення клієнта, тобто відповідність отримуваного та очікуваного. Критерій ступеня задоволення клієнта – це бажання повернутися ще раз і порадити це зробити своїм друзям і знайомим.

Споживач завжди прагне до певної відповідності ціни послуги та її якості. Оптимальне співвідношення критерію "ціна/якість" готельних послуг є визначальним у забезпеченні високого іміджу і підвищенні конкурентного статусу на ринку. Незадоволеність послугами призводить до більших витрат у частці ринку. Саме тому виробник послуг повинен як можна точніше виявляти потреби й очікування цільових клієнтів [21].

Постійне підвищення якості - це не витрата, а довготерміновий вклад, заснований на забезпеченні вірності клієнтури шляхом задоволення її потреб. Це твердження засноване на дослідженні, проведеному західними науковцями [2,с.82], яке показало, що витрати на залучення нового клієнта в п'ять разів більші від витрат на те, щоб утримати постійного клієнта за допомогою пропозиції якісного обслуговування.

В умовах ринкової економіки підприємство готельного бізнесу – готель "Князь Олег" не може більше опиратися на традиційні неефективні консервативні форми управління, які часто є джерелом недоліків, а не успіхів готельних підприємств. Пошук кращих управлінських рішень, удосконалення управління якістю змушує керівників готельних підприємств звертатися до проблеми аналізу якості, забезпечувати високий рівень комфорту, щоб задовольняти найрізноманітніші побутові, господарські й культурні запити гостей. При чому з кожним роком запити й вимоги до якості послуг підвищуються. І чим вища культура і якість обслуговування гостей, - тим вищий імідж готелю, тим привабливішим є готельне підприємство для клієнтів, а це, в свою чергу, забезпечує готелю конкурентні переваги, позитивно відбиваючись на результатах фінансово-господарської діяльності й збільшенню показників прибутковості на вкладений капітал [21].

Величезну роль відіграє рекламно-інформаційна робота, що є однією з найважливіших частин сучасного маркетингу.

Реклама у діяльності будь-якого готелює найбільш ефективним засобом інформування покупців про нові товари та послуги. Професійно організована і проведена рекламна компанія - визначальна умова ефективної ринкової стратегії туристської фірми, її обов'язкова складова. Значення реклами визначається насамперед її комунікативною роллю. Без реклами пошук продавцем покупця і, відповідно, покупцями продавця був би надзвичайно ускладнений.


 
Загрузка...