REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Маркетинг → Завдання з курсу ""Основи маркетингу"

ЗАВДАННЯ

для виконання контрольної роботи

по предмету "Основи маркетингу"

(для студентів заочної форми навчання)

Методичні вказівки

по виконанню контрольного завдання.

Матеріал по предмету студенти повинні вивчити послідовно і добросовісно, починаючи вивчення наступних тем тільки після повного освоєння попередніх.

Рекомендується займатися, складаючи конспект і працюючи над практичними прикладами та завданнями. Тільки після освоєння навчального матеріалу по предмету, можна приступати до виконання контрольної роботи, яка складається з двох теоретичних питань і однієї практичної задачі.

Контрольна робота складається із десяти варіантів. Остання цифра особової справи відповідає номеру виконуваного варіанту.

Контрольна робота виконується в звичайному учнівському зошиті. Писати в ньому слід з обидвох боків листка.

При відповіді на теоретичне питання доцільно представляти можливі розрахункові формули чи таблиці.

При розв'язанні задач необхідно робити словесні пояснення і відповідно висновки.

В кінці контрольної роботи повинен бути вказаний перелік використаної літератури при виконанні контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант № 1

 • Сутність маркетингу та його роль у ринковій економіці.

 • Управління цінами та класифікація цін.

 • Методи маркетингових досліджень та їх суть.

 • Ієрархія споживчих потреб А.Маслоу та її використання у мотивації споживачів.

  Варіант № 2

 • Характеристика конкуренції управління маркетингом.

 • Сегментація ринку і позиціонування товару. Для чого застосовують цей маркетинговий прийом?

 • Поняття системи маркетингової інформації.

 • Функції маркетингу та їх суть.

  Варіант № 3

 • Класифікація видів маркетингу відповідно до стану попиту.

 • Поняття цілі та завдання товарної політики маркетингу.

 • Товарні марки та розробка упаковки.

 • Характеристика каналів розподілу товарів.

  Варіант № 4

 • Основні принципи і завдання організації сервісу.

 • Організація маркетингової діяльності.

 • Життєвий цикл товару та характеристика його етапів.

 • Охарактеризуйте сутність збутової логістики.

  Варіант № 5

 • Розробка і впровадження нових товарів.

 • Структура маркетингової інформаційної системи.

 • Класифікація ринків та їх види у ринковій економіці.

 • Методи ціноутворення.

  Варіант № 6

 • Принципи та завдання організації служби маркетингу підприємства.

 • "Публік рілейшинз", персональний продаж, стимулювання збуту.

 • Реклама в системі маркетингу, її суть і значення.

 • Канали розподілу товарів і їх суть.

  Варіант № 7

 • Суть та цілі системи просування?? та комунікаційної політики.

 • Життєвий цикл товару та характеристика його етапів.

 • Методи маркетингових досліджень та їх суть.

 • Суть системи планування маркетингу.

  Варіант № 8

 • Суть збутової політики та фактори, що впливають на рішення при розробці збутової політики.

 • Гуртова та роздрібна торгівля, її завдання та функції в ринковій економіці.

 • Суть та зміст первинної та вторинної маркетингової інформації.

 • Маркетинговий контроль.

  Варіант № 9

 • Принципи маркетингу і яке місце вони посідають в торговельно-виробничій діяльності. Модель маркетингової діяльності.

 • Маркетингове середовище в маркетинговій інформаційній системі, їх суть і види.

 • Методи маркетингових досліджень та вимоги до них.

 • Нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності в Україні.

  Варіант № 10

 • Процедура управління маркетинговою діяльністю підприємства та їх інформаційне забезпечення.

 • Планування маркетингу.

 • Сутність ринкової економіки та умови її функціонування.

 • Цінові стратегії в ціновій політиці маркетингу.

  Список рекомендованої літератури:

  1. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996. – 128 с.

  2. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культ-иформ-пресс, 1991. – 256 с.

  3. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М.: Модино новости пресс, 1989. – 239 с.

  4. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 271 с.

  5. Вачевський М.В., Долішній М.І., Скотний С.Г. Маркетинг для менеджера. – Стрий: Просвіта, 1993. – 139 с.


 •  
  Загрузка...