REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Математика, Геометрія → Алгоритм Дейкстра

позначених на кроці (3) ребер (дуг) (можна довести, що він існує й единий); ВИХІД("рішення знайдене");

 • інакше переходимо на крок (1).

  Алгоритм можна модифікувати так, щоб він закінчував роботу після одержання усіма вершинами графа G постійних міток, тобто знаходяться найкоротші шляхи з s в усі вершини графа. Алгоритм визначить основне дерево D найкоротших шляхів з вершини s. Для будь-якої вершини v єдиний (s,v) - шлях у дереві D буде найкоротшим (s,v) - шляхом у графі G.

  Алгоритм Дейкстра не завжди знаходить правильне рішення у випадку довільних ваг ребер (дуг) графа. Наприклад, для орграфа, зображеного на малюнку, алгоритм Дейкстра знайде маршрут s(s,t)t довжини 1 між вершинами s і t, а не мінімальний маршрут довжини 2+(-2)=0, що проходить через третю вершину графа.

  Алгоритм Дейкстра
  Приклад орграфа, для якого не будем застосовувати алгоритм Дейкста.

  Текст програми написаної на основі алгоритму Дейкстра

  /* Алгоритм пошуку дерева найкоротших шляхів у зваженому графі */

  /* Е.Дейкстра 1959 р. */

  #include

  #include

  #include

  int load_matrix(int n, double* weigh); /* Уведення матриці ваг */

  int deik(int n, int s, double* weigh, int* Q, double* L); /* Алгоритм пошуку */

  void print(int n, int* Q, double* L); /* Висновок результату */

  void main(void){

  int n=0,s=0,ret=0;

  double *weigh;

  int* Q; /* Масив міток покажчиків на попередню вершину */

  double* L; /* Масив найдених ваг шляху до вершини */

  printf("nАлгоpитм пошуку дерева найкоротших шляхів у зваженому графі.n");

  printf("Е.Дейкстpа, 1959 р.n");

  printf("nВведіть кількість вершин..");

  scanf("%d",&n);

  if (n <= 1){

  printf("nКількість вершин повинне бути більше одиниці!n");

  exit(1);

  }

  printf("nВведіть початкову вершину..");

  scanf("%d",&s);

  s--;

  if ((s < 0)||(s > (n-1))){

  printf("nПочаткова вершина зазначена неправильно! n");

  exit(1);

  }

  Q=malloc(n*sizeof(int));

  L=malloc(n*sizeof(double));

  weigh=malloc(sizeof(double)*n*n);

  if ((weigh == NULL)||(Q == NULL)||(L == NULL)){

  printf("nHедостатньо пам'яті для завантаження масиву! n");

  exit(2);

  }

  ret=load_matrix(n,weigh);

  if (ret != 0){

  printf("nПомилка введення даних!n");

  exit(5);

  }

  ret=deik(n,s,weigh,Q,L);

  if (ret != 0){

  switch (ret){

  case 1 :

  printf("nГpаф не є зв'язаним!n");

  exit(3);

  case 2 :

  printf("nHедостаточно пам'яті для роботи!n");

  exit(4);

  }

  }

  print(n,Q,L);

  free(weigh);

  free(Q);

  free(L);

  }

  int load_matrix(int n, double* weigh){

  int i,j,k;

  double tmp;

  for (i=0; i < n; i++){

  for (j=0; j < n; j++){

  weigh[n*i+j]=(-1);

  }

  }

  printf("nВведіть послідовно ваги ребер для зазначених чи вершин -1 для несуміжних.");

  for (i=0; i < n; i++){

  for (j=i+1; j < n; j++){

  printf("nВеpшини %d і %d ",i+1,j+1);

  k=scanf("%lf",&tmp);

  if (k != 1){return(1);}

  weigh[i*n+j]=tmp;

  }

  }

  return(0);

  }

  int deik(int n,int s, double* weigh, int* Q, double* L){

  int i,j,k;

  int* QI; /* Масив індикаторів сталості міток покажчиків */

  double tmp;

  QI=calloc(n,sizeof(int));

  if (QI == NULL){return(2);}

  QI[s]=1;

  for (i=0; i < n; i++){

  Q[i]=(-1);

  L[i]=DBL_MAX;

  }

  Q[s]=s;

  L[s]=0;

  weigh[n*(n-1)+s]=0;

  for (k=0; k < n; k++){ /* Основний цикл по вершинах */

  for (i=0; i < n; i++){ /* Цикл по рядках матриці ваг */

  for (j=i+1; j < n; j++){ /* Цикл по стовпцях матриці ваг */

  if ((QI[i]+QI[j] == 1)&&

  (QI[i]*QI[j] == 0)&&

  (weigh[i*n+j] != (-1.0))&&

  (((QI[i] == 1)&&((L[i]+weigh[i*n+j]) < L[j]))||

  ((QI[j] == 1)&&((L[j]+weigh[i*n+j]) < L[i])))){

  if (QI[i] == 1){

  L[j]=L[i]+weigh[i*n+j];

  Q[j]=i;

  }

  else{

  L[i]=L[j]+weigh[i*n+j];

  Q[i]=j;

  }

  }

  }

  }

  for (tmp=DBL_MAX,i=0; i < n; i++){

  if ((tmp > L[i])&&(QI[i] == 0)){

  tmp=L[i];

  j=i;

  }

  }

  QI[j]=1;

  }

  free(QI);

  return(0);

  }

  void print(int n, int* Q, double* L){

  int i;

  printf("nnДеpево найкоротших шляхів:");

  for (i=0; i < n; i++){

  printf("nВеpшина: %d Предок: %d Вага: %5.2lf",i+1,Q[i]+1,L[i]);

  }

  }

  Результат виконання програми

  Алгоритм пошуку дерева найкоротших шляхів у зваженому графі.

  Е.Дейкстра, 1959 р.

  Уведіть кількість вершин.. 6

  Уведіть початкову вершину.. 6

  Уведіть послідовно ваги ребер для зазначених чи вершин -1 для несуміжних.

  Вершини 1 і 2 2

  Вершини 1 і 3 -1

  Вершини 1 і 4 2

  Вершини 1 і 5 -1

  Вершини 1 і 6 5

  Вершини 2 і 3 2

  Вершини 2 і 4 -1

  Вершини 2 і 5 2

  Вершини 2 і 6 -1

  Вершини 3 і 4 -1

  Вершини 3 і 5 -1

  Вершини 3 і 6 12

  Вершини 4 і 5 1

  Вершини 4 і 6 2

  Вершини 5 і 6 5

  Дерево найкоротших шляхів:

  Вершина: 1 Предок: 4 Вага: 4.00

  Вершина: 2 Предок: 5 Вага: 5.00

  Вершина: 3 Предок: 2 Вага: 7.00

  Вершина: 4 Предок: 6 Вага: 2.00

  Вершина: 5 Предок: 4 Вага: 3.00

  Вершина: 6 Предок: 6 Вага: 0.00

  Графічне зображення початкового графа та дерева мінімальних шляхів після виконання програми

  Тестовий зв'язний зважений для алгоритму пошуку дерева шляхів з вершини 6 (Е. Дейкстра 1959р.)

  Рішення: дерево найкоротших шляхів з вершини 6

  Алгоритм Дейкстра

  4.Висновок

  Ця курсова робота показує що дискретна математика, поряд з такими класичними розділами математики, як математичний аналіз, диференціальні рівняння, у навчальних планах спеціальності "Прикладна математика" і різні розділи по математичній логіці, алгебрі, комбінаториці і теорії графів тісно пов'язані із сучасним програмуванням. Причини цього неважко зрозуміти, просто розглянувши задачу, у цій курсовій роботі, яка за допомогою алгоритму Е. Дейкстра має змогу пошуку найкоротшого шляху в графі .

  5.Література

 • Зыков А.А. Теорія кінцевих графів. - Новосибірськ: Наука, 1969.

 • Харари Ф. Теорія графів. - М.: Світ, 1973.

 • Зыков А.А. Основи теорії графів. - М.: Наука, 1987.

 • Кристофидес Н. Теорія графів. Алгоритмічний підхід. - М.: Світ, 1978.

 • Майника Э. Алгоритми оптимізації на мережах і графах. - М.: Світ, 1981.

 • Ловас Л., Пламмер М. Прикладні задачі теорії графів. Теорія паросочетаний у математику, фізику, хімії. - М.: Світ, 1998.


 •  
  Загрузка...