REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Мікроекономіка → НЕСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУ. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ

ТЕМА : Неспроможність ринку. Зовнішні ефекти

 • Неефективність ринків.

 • Зовнішні ефекти.

 • Наслідки негативних зовнішніх ефектів.

 • Наслідки позитивних зовнішніх ефектів.

 • Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів.

  1. На конкурентних ринках можуть виникати обставини, які ведуть до відхилення обсягів випуску від рівноважних та ефективних. Внаслідок існування цих обставин ринковий механізм нездатний без зовнішнього втручання з боку держави подолати перешкоди на шляху до ефективного випуску, і в таких випадках ідеться про неспроможність ринку.

  Неспроможність ринку пов'язана з наявністю позитивних та негативних зовнішніх ефектів (екстерналій) та існуванням суспільних благ (проблеми існування суспільних благ розглядатимуться далі).

  Ідеальний ринок, тобто повністю конкурентний, характеризується тим, що кожний його учасник має свої витрати, а також отримує винагороду за свої дії. Досі ми припускали, що стосунки покупця і продавця на ринку не впливають ні на кого, окрім учасників угоди. В деяких випадках наслідки угоди можуть заторкувати інтереси третіх осіб, і тоді обмін на регульованих ринках не завжди досягає ефективності. Невиконання умов моделі досконалої конкуренції призводить до існування так званих зовнішніх ефектів. У сучасній економічній теорії концепція зовнішніх ефектів (екстерналій), розроблена англійським економістом А.Пігу, займає важливе місце.

  2. Зовнішніефекти мають місце у тих випадках, коли на економічний стан суб'єктів здійснюється позитивний або негативний вплив у результаті дій інших економічних суб'єктів (без сплати за позитивний вплив або компенсаційної шкоди). Внаслідок такого впливу власні витрати та вигоди (які відображаються у витратах і доходах відповідних виробників та споживачів) відрізняються від суспільних витрат і вигод (тих, що виникають у суспільстві в цілому).

  Негативні зовнішні ефекти - коли діяльність однієї сторони спричинює витрати іншої (завод виливає стічні води в ріку, в якій рибалки ловлять рибу. Що більше стічних вод буде вилито, то менше зловлять рибалки).

  Позитивні зовнішні ефекти – коли діяльність однієї сторони дає прибуток для іншої (власник будинку перефарбовує його і водночас розбиває красивий квітник. Всі сусіди виграють від такої діяльності, хоча рішення прикрасити будинок і територію навколо нього, напевне, не приймалось із урахуванням вигоди для сусідів. Хобі одного з мешканців міста - розводити квіти. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого встановлені неподалік.).

  Зовнішні ефекти можуть виникати в результаті виробництва або споживання якоїсь продукції і здійснювати позитивний чи негативний вплив на виробничу діяльність або споживання третіх осіб.

  Характерними для зовнішніх ефектів є:

  Граничні приватні витрати (ГПВт), граничні зовнішні витрати (ГЗВт) і граничні суспільні витрати (ГСВт) – це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні витрати, обумовлені виробництвом кожної додаткової одиниці даного блага.

  При негативному зовнішньому ефекті ГПВт менші від ГСВт на величину ГЗВт: ГСВт = ГЗВт + ГПВт.

  Гранична приватна вигода (ГПВ), гранична зовнішня вигода (ГЗВ) та гранична суспільна вигода (ГСВ) - це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні вигоди, які виникають при збільшенні виробництва та споживання даного продукту ще на одну одиницю.

  При позитивних зовнішніх ефектах ситуація протилежна: суспільна вигода виробництва або споживання блага (ГСВ) більша його індивідуальної вигоди (ГПВ) на величину (ГЗВ): ГСВ = ГПВ + ГЗВ.

  Таким чином, у випадках виникнення екстерналій (зовнішніх ефектів) вплив одних суб'єктів на інші виходить за межі взаємовигідних добровільних ринкових відносин і не може регулюватися механізмом цін.

  3. Оскільки зовнішні фактори не відображаються в ринкових цінах, вони можуть стати причиною економічної неефективності.

  Пригадаймо приклад про завод, який виливає стічні води в річку. Якщо припустити, що фірма має виробничу функцію з фіксованими пропорціями використовуваних виробничих ресурсів, то об'єм стоків можна скоротити лише за рахунок зниження обсягів виробництва.

  Чи є ефективне виробництво в галузі при наявності екстерналій?

  Ефективний обсяг в галузі досягається тоді, коли граничний доход від додаткової одиниці продукції дорівнює граничним суспільним витратам.

  Зовнішні впливи призводять до неефективності як у ДП, так і в КП. Нам відомо, що фірми вступають в конкурентну галузь промисловості, якщо ціна перевищує середні витрати виробництва, і виходять з галузі, якщо ціна нижча середніх витрат. За тривалої рівноваги ціна дорівнює тривалим середнім витратам. За негативних зовнішніх впливів середні приватні витрати на виробництво є меншими, ніж суспільні витрати. В результаті деякі фірми залишаються в галузі, навіть коли з міркувань ефективності їм варто було б вийти з неї. Таким чином, негативні екстерналії заохочують велику кількість фірм залишатися в галузі.

  4. Прикладом позитивної екстерналії є витрати фірм на науково-дослідницькі роботи (НДР). Часто нововведення, що є результатами НДР, неможливо захистити від інших фірм. Уявимо, наприклад, що НДР однієї фірми сприяли новому дизайнерському вирішенню кінцевого продукту. Якщо цей дизайн запатентувати, фірма робить істотний прибуток, виготовляючи і розміщуючи на ринку новий вид продукції. Якщо на законних підставах можливе безліцензійне запозичення (або близька імітація) нового дизайну іншими фірмами, ці фірми можуть виготовляти і випускати на ринок аналогічну продукцію, позбавляючи цим фірму-виробника частини прибутку в результаті конкуренції. В такому випадку НДР не будуть добре оплачуватись, а ринковий прибуток, можливо, і не окупить втрат фірми на неї.

  5. У розпорядженні економічної політики є різні засоби усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів, використання яких сприяє тому, щоб обсяги виробництва благ з екстерналіями наближались до ефективних, а саме:

  • встановлення прав власності на ресурси і можливість вільного обміну цими правами;

  • колективне або державне надання благ, яким притаманні зовнішні ефекти;

  • заборона або встановлення обмежень на викиди речовин, які забруднюють довкілля (адміністративне регулювання);

  • запровадження коригуючих податків і субсидій.

  Мета використання всіх цих інструментів (за винятком державного надання таких благ) полягає у включенні додаткових суспільних витрат або


 •  
  Загрузка...