REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Мікроекономіка → Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМУ:

"Соціально-економічні наслідки

інфляції в Україні"

роботу виконав: студент

гр.ФК-97-1

Любович Станіслав

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

1998 р.

П Л А Н .

 • Вступ.

 • Чинники інфляції в Українській економіці.

 • Аналіз інфляційних процесів.

 • Масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних підприємств:

  • причини затримок;

  • наслідки затримок;

  • шляхи подолання;

  5. Висновок.

  В С Т У П .

  Найефективнішим індикатором "здоров*я" єкономіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забеспечує необхідні взаємозв*язки в економіці, вона є одним з найдійовіших інструментів макроекономічного регулвання, інструментом, за допомогою якого уряди країн мають змог регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забеспечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан "керованості" інфляційними процесами. Необхідність цього викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається єфективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.

  Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить у гіперстадію за умов перевищення швидкості зростання цін 50% за місяць. Прикладом тому є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1922 рр., Росія 1921-1924 рр., Греція 1943-1944 рр., латиноамериканські країни 1970-1980 рр. Інфляція в Угорщині після Другої світової війни була найсильнішою з усіх, які відомі історії світової економіки. З червня 1946 р. були випущені банкноти на сумму в егімільярд більйонів (один мільярд мільярдів) . у червні 1946 р. золотий пенге 1931р. випуску коштував 130 трильйонів паперових пенге.

  Чинники інфляції в Українській економіці.

  Будь-яке підвищення рівня цін викликає посилення інфляції і стає, таким чином, інфляційним. Згідно з данною теорією, інфляція особливо в умовах перехідної економіки, зумовлюється багатьма процесами, що відбуваються у сфері державних фінансів, чи у грошово-кредитній сфері - інфляційне зростання цін супроводжується збільшенням грошової маси. Спочатку воно відбувається в активному обігу за рахунок зменшення нагромаджень, а потім зростає загальна маса грошей. Поєднання спаду виробництва та незмінних доходів і цін спричинили приховану інфляцію, яка виражалася передусім у формі дефіциту товарної маси. Статистика свідчить що в СРСР ціни у другій половині 80-х зростали в середньому на 1,5-2,0% щорічно.1

  Як свідчать дані таблиці 1, інфляційні процеси протягом 1991-1993рр. набрали в Україні найвищих темпів. Пояснити це можна не лише структурною розбалансованістю економіки, нераціональним співвідношенням галузей, що працюють на виробничій та споживчий ринок, об*єктивними негараздами перехідної економіки, в тому числі значною мірою - залежністю від зовнішнього енергопостачання.

  Таблиця 1

  Індекс споживчих цін країн СНД у 1991-1994 рр.2

  КРАЇНИ

  Р О К И

  1991

  1992

  1993

  1994

  Азербайджан

  212

  1039

  1213

  1880

  Беларусь

  199

  1071

  1290

  2321

  Вірменія

  240

  -

  10978

  5065

  Грузія

  179

  -

  -

  -

  Казахстан

  179

  1615

  1758

  1977

  Киргистан

  213

  1189

  1294

  378

  Молдова

  214

  1209

  1284

  586

  Росія

  200

  2609

  940

  303

  Таджикистан

  213

  1007

  2236

  339

  Туркменістан

  212

  870

  1731

  2814

  Узбекистан

  197

  515

  1332

  1650

  Україна

  390

  2100

  10256

  501

  Інфляційні процеси в Україннській економіці були зумовлені:

  • невиваженою первинною емісією;

  • структурними перекосами у матеріальному виробництві та ціновій політиці;

  • витратністю економіки та непродуктивними витратами окремих виробництв;

  • значним зруйнуванням товаровиробничої сфери та неефективністю безготівкової системи розрахунків;

  • від*ємним сальдо зовнішньої торгівлі та неконтрольованим експортом

  • процесами доларізації економіки

  Трансформація економіки України в ринкову породила проблему масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних підприємств, установ та організацій. З огляду на це важливе значення має аналіз і оцінка стану й тенденцій заборгованості з виплати в галузях економіки країни, встановлення причин виникнення цієї проблеми і розгляд шляхів її вирішення.

  Проблема подолання заборгованості з виплати зарплати включає економічні, соціальні, політичні і правові аспекти.

  Зниження основних показників економіки України в перехідний до ринку період почалося в 1991 р. (як показують розрахунки, обсяг внутрішнього валового продукту в 1996р. знизились порівняно з 1990р. на 44,8%, а частка зарплати у ВВП - до 34,% проти 53,1% у 1990р.

  Із таблиці 2 видно, що спад виробництва, як і зниження питомої ваги зарплати у витратах на виготовлення продукції, спостерігається рік у рік. Ці ж тенденції чітко простежуються і в 1996 році.

  Показники

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  Темпи зміни ВВП, %


   
  Загрузка...