REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна ДПЮ, Військова справа → АРМІЯ УКРАЇНИ І ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМОВІ

Реферат на тему:

АРМІЯ УКРАЇНИ І ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМОВІ

Трагедія 11 вересня у США поставила міжнародний тероризм у ряд найгостріших глобальних проблем безпеки людства. Як зазначив Президент України у Зверненні до українського народу 12 вересня 2001 року, за своїми масштабами, жорстокістю і цинізмом цей терористичний акт не має прецедентів в історії. В одну мить світ зрозумів, що, незважаючи на численні прояви тероризму у багатьох країнах, на його експансію далеко за межі головних осередків, досі не було усвідомлено усієї небезпечності цього явища і не створено ефективної системи боротьби з ним. Маючи найпотужніші у світі збройні сили, розвідувальні та інші спецслужби, США виявилися незахищени-ми від прямого удару у своє економічне серце - Всесвітній торговельний центр та у головну військову цитадель - Пентагон. Мабуть, лише випадковість врятувала від такого ж удару політичний центр держави - Білий дім.

Раптом з'ясувалося, що вся інтелектуальна, військова, технологічна міць людства не здатна протиставити міжнародному тероризмові надійних засобів запобігання та припинення. Навпаки, саме демократичні засади сучасного суспільства, його величезні технологічні та комунікаційні досягнення стали тією опорою для міжнародного тероризму, знищити яку не можна - це було б самогубством для нашої цивілізації. Тому вихід з цього становища слід шукати у визначенні форм і способів захисту людини, суспільства, його демократичних, матеріальних, духовних і культурних цінностей від посягань тих сил, які готові вдатися до будь-яких жахливих за своїми наслідками вчинків заради досягнення антигуманних цілей через залякування окремих країн та світового співтовариства в цілому. Однак незалежно від того, які шляхи оберуть народи світу для подолання цієї біди, захист від тероризму надовго залишатиметься гостро актуальною проблемою безпеки.

Отже, під антитерористичною діяльністю можна розуміти систематичні та разові заходи й дії в інтересах запобігання тероризму як суспільно-політичному явищу, запобігання терористичним акціям, ізоляцію (знищення) терористів та їх угруповань, ліквідацію наслідків терористичних нападів.

Немає сумніву, що такий інститут державності як збройні сили також буде використано в антитерористичній боротьбі. Це підтверджують і події у світі після 11 вересня 2001 року. У зв'язку з цим виникає потреба оцінити можливу роль у вирішенні цієї проблеми збройних сил - одного з найпотужніших інструментів безпеки. Адже загроза міжнародного тероризму є настільки вагомою, що було б нераціонально не протиставити їй усі можливості держави, в тому числі й воєнні. Сукупність сил і засобів, а також органів управління ними, в інтересах використання цих можливостей має бути об'єднана в систему антитерористичної боротьби держави як специфічний елемент загальної системи національної безпеки.Однак завдання, які можуть бути покладені в інтересах антитерористичної боротьби на збройні сили, порядок, форми, способи і засоби вирішення цих завдань, законодавчі, нормативно-правові та організаційні засади антитерористичної діяльності збройних сил - все це зараз практично нові та і водночас невідкладні питання для будь-якої держави. Не є винятком і Україна.Основним призначенням Збройних Сил України був і залишається захист суверенітету, незалежності, територіальної цілісності держави. Саме на це були спрямовані досі основні зусилля нашої воєнної теорії та практики. Що можуть протиставити міжнародному тероризму Збройні Сили сьогодні і в майбутньому? Як вони повинні реформуватися для того, щоб набути більших можливостей саме для ведення антитерористичної боротьби, не втрачаючи при цьому можливостей для виконання завдань за своїм головним призначенням? На цей комплекс питань не дають чіткої відповіді ані воєнна історія, ані існуючі прогнози подальшого розвитку військової справи.Можна виділити три основних напрями вирішення цих питань.По-перше, необхідний поглиблений аналіз міжнародного тероризму як суспільно-політичного явища, його джерел, спрямованості, можливих засобів та способів їх застосування для здійснення терористичних акцій, тенденцій щодо розширення арсеналу цих засобів і збільшення їх руйнівної та нищівної сили.По-друге, потрібна оцінка існуючих можливостей організаційних і функціональних структур Збройних Сил з погляду антитерористичної боротьби, визначення мети, порядку і способів їх використання, обґрунтування заходів щодо підвищення цих можливостей в рамках подальшого реформування та розвитку Збройних Сил.По-третє, очевидною є проблема внесення відповідних змін до законодавчо-нормативної бази будівництва і застосування Збройних Сил, у тому числі в інтересах забезпечення їх ефективної взаємодії з іншими елементами системи антитерористичної боротьби.Детальний розгляд кожного із зазначених напрямів має бути предметом спеціальних ґрунтовних досліджень. Однак певні висновки можуть бути зроблені вже зараз.Міжнародний тероризм як суспільно-політичне явище виник внаслідок намагання певних політичних сил, суспільних груп, прошарків населення через різні види насильства зберегти, встановити і поширити власні погляди на світовий устрій, взаємовідносини держав, теологічні основи життєдіяльності суспільства. Апелюючи до політичних і релігійних догм, міжнародний тероризм перебирає на себе право на примусові дії, на застосування без обмежень будь-яких засобів начебто в ім'я захисту священних прав людини та релігійних цінностей від нав'язаних цивілізованим світом норм життя. Прикладом є періодичне загострення внутрішніх протиріч у деяких мусульманських державах як реакція на начебто примусове запровадження західного способу життя (так званої "вестінтоксикації").Джерела міжнародного тероризму криються у політичній нестабільності, кризових явищах в економічній та соціальній сферах багатьох держав, у загостренні етнічних, релігійних, національних та інших протиріч. Прояви політичного і релігійного екстремізму та войовничого сепаратизму, спроби радикальних сил досягти своїх політичних цілей шляхом збройного та іншого насильства, створення для цього незаконних воєнізованих формувань, зростання масштабів діяльності організованих злочинних груп аж до відкритої терористичної боротьби на міжнародній арені здатні розхитати основи міжнародної безпеки. Досить згадати про численні (і небезрезультатні) спроби держав, які, за визнанням міжнародної спільноти, підтримують міжнародний тероризм, стати власниками засобів масового ураження.Апологетика міжнародного тероризму найбільш популярна серед населення найбідніших країн світу з найнижчим рівнем освіти. Причина полягає в тому, що ідея тероризму дає змогу займати примітивні, але саме через це привабливі позиції.З одного боку, бідність начебто виправдовує найвідчайдушніші форми і способи терористичної боротьби - мовляв, нема чого втрачати. Крім того, бідність одних держав сприймається як наслідок багатства інших і через це - як негативний наслідок технологічного прогресу, а в такому разі варварське руйнування стає начебто шляхом досягнення більшої соціальної рівності та справедливості.З другого боку, вразливість сучасного демократичного суспільства досягла такого рівня, що терористи можуть вільно переміщуватись територіями найбільш розвинених країн світу, закуповувати і застосовувати у своїх злочинних цілях найсучаснішу зброю, а також будь-які хімічні речовини та різноманітні пристрої. На сьогодні 15 так званих "країн, що розвиваються" мають у своєму арсеналі балістичні ракети, в 10 країнах активно здійснюється їх розробка. Понад 20 "молодих" держав приховано чи відкрито ведуть дослідження в галузі хімічної та бактеріологічної зброї. За останні роки в США та інших державах "безслідно зникли" десятки кілограмів збагачених ядерних матеріалів. Взагалі можна очікувати на застосування під час акцій міжнародного тероризму будь-яких засобів. При цьому диявольська хитрість сполучається з нелюдською жорстокістю (про це яскраво свідчать події 11 вересня 2001 року в США), і все це виправдовується релігійними догмами і начебто благородними мотивами. Важливе місце в терористичній діяльності посідає також "інформаційна війна", що включає і засоби психологічного тиску (досить згадати про розповсюдження листів з білим порошком) .Одна з найважливіших небезпек тероризму полягає в його підступності, в несумісності його цілей та акцій з усталеними цінностями цивілізованого людського буття. Це обумовлює і специфічні особливості антитерористичної боротьби: вона має передбачати та викорінювати такі явища


 
Загрузка...