REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна ДПЮ, Військова справа → Завдання і організація медичної служби армії і фронтуРеферат на тему:

Завдання і організація медичної служби армії і фронту

 • Навчальна мета

  Дати студентам коротку характеристику сил і засобів медичної служби армії і фронту, їх завдання та організацію розгортання і роботи у воєнний час.

 • Час

  90 хв.

 • Місце проведення

  Ауд. № 14

 • Навчально-матеріальне оснащення

  а) Література

 • "Організація медичного забезпечення об'єднань". Підручник – Л., 198 р.

 • Є.І.Смірнов "Війна і воєнна медицина". 1933-1944 р.р.

 • Ф.І.Комаров "Військово-медична підготовка студентів вищих медичних закладів". Підручник – М., 1985 р.

  б) Наочні посібники

  Схеми і таблиці

  • Схема організаційної структури АмедБр.

  • Принципова схема розгортання військово-польового госпіталю.

  • Стенд "Медична служба армії".

 • Навчальні питання і розрахунок часу

  Вступ

  5 хв.

  Основна частина

  80 хв.

 • Коротка характеристика сил та засобів медичної служби об'єднання

  10 хв.

 • Завдання, призначення частин і підрозділів АмедБр.

  30 хв.

 • Поняття про госпітальну базу, її завдання та склад

  25 хв.

  4.

  Призначення, організаційна структура і принципова схема розгортання військово-польових госпіталів

  15 хв.

  Підсумки

  5 хв.

  Вступ

  Для надання медичної допомоги пораненим і хворим, їх лікування та реабілітації важливу роль відіграють різні медичні частини та заклади, які розгортаються в тиловій смузі у складі госпітальних баз або діють самостійно на певних оперативних напрямках. Спеціалізація надання медичної допомоги досягається використанням штатних спеціалізованих госпіталів, які мають висококваліфікованих лікарів-спеціалістів і спеціальне оснащення. За евакуаційним призначенням поранені , хворі та уражені будуть поступати в госпіталь для:
  • поранених в голову, шию, хребет;
  • поранених в груди, живіт і таз;
  • поранених з переломами довгих, трубчастих кісток і пошкодженням великих суглобів;
  • обпечених;
  • легкопоранених;
  • уражених ОР;
  • уражених іонізуючим випромінюванням;
  • інфекційних хворих;
  • неврологічних хворих;
  • хворих з психічними розладами;
  • хворих на туберкульоз;
  • хворих з шкірними і венеричними захворюваннями;
  • хворих жінок при пораженнях жіночих статевих органів. • КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛ І ЗАСОБІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОБ'ЄДНАНЬ
  Під силами і засобами медичної служби об'єднань (армії) слід розуміти ті частини та заклади, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні начальника медичної служби армії: АмедБр., армійський медичний склад. Медична служба армії, як орган управління службою здійснює планування медичного забезпечення, бойових дій, організовує взаємодію між військовою і армійською медичною службою, здійснює маневр силами і засобами медичної служби армії в ході бойових дій і контролює діяльність всіх медичних формувань об'єднання. В складі органу управління медичної служби армії, крім начальника і його заступників є:
  • 4 старших офіцерів, які відповідають за певні напрямки діяльності медичної служби (лікувально-евакуаційне, санітарно-гігієнічне, протиепідемічне, забезпечення медичним майном;
  • медичні спеціалісти армії (хірург, терапевт, епідеміолог і токсиколог-радіолог);
  • допоміжні спеціалісти (фінансист, бухгалтер, зав. таємним діловодством і інші).
  Армійські сили і засоби представлені АмедБр. І медичним армійським складом.
 • ЗАВДАНЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ АРМІЇ

  • підсилення у необхідних випадках медичної служби з'єднань особовим складом, санітарним транспортом, протиепідемічними засобами;

  • надання в ОМЗ і ОМедРотах кваліфікованої і першої лікарської допомоги пораненим і хворим, тимчасова госпіталізація нетранспортабельних, лікування легкопоранених і легкохворих з термінами видужання до 5-10 діб;

  • допомога медичній службі з'єднань в евакуації поранених з МПП і вогнищ масових санітарних втрат в ОмедБ і ОМЗ, а також евакуацію з них в госпітальні бази;

  • проведення кваліфікований медичної розвідки в смузі розташування і дії військ армії;

  • організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах;

  • проведення заходів медичної служби по захисту особового складу військ від ЗМУ, захисту, охороні і обороні частин і підрозділів медичної служби армії;

  • участь у заходах по ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ;

  • військово-медична підготовка і санітарна просвіта особового складу військ, бойова підготовка особового складу медичної служби;

  • ведення медичного обліку та звітності, вивчення та узагальнення бойового досвіду діяльності медичної служби армії;

  • забезпечення медичним майном особового складу військ, підрозділів, частин і закладів медичної служби військ і армії.

  Для виконання вище перелічених завдань медичної служби армії має АмедБр. і медичний склад.

  Організаційно АмедБр. складається з:

  • управління;

  • 2-5 ОМЗ (окремий медичний загін);

  • 1-2 ОМедРот (окрема медична рота);

  • 1 ЗМП (загін медичного підсилення);

  • 1 АСР (автосанітарна рота);

  • 1 СЕЗ (санітарно-епідемічний загін).

  О М З

  Окремий, медичний загін призначений для надання кваліфікованої і першої лікарської допомоги пораненим і хворим, тимчасової госпіталізації нетранспортабельних, лікування легкопоранених і легкохворих з термінами видужання до 5-10 діб, а також для евакуації поранених і хворих з медичних пунктів частин і вогнищ масових санітарних втрат. Організаційно-штатна структура ОМЗ подібна до структури ОмедБ. Основними підрозділами ОМЗ є:

  • управління;

  • дві рухомі медичні групи (РМГ);

  • евакуаційно-транспортний взвод;

  • підрозділи забезпечення і обслуговування.

  Основу ОМЗ складають РМГ, які призначені


 •  
  Загрузка...