REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна ДПЮ, Військова справа → Оцінка хімічної та радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу

Реферат на тему

Оцінка хімічної та радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу

План

1. Оцінка радіаційної обстановки.

2. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах

1. Оцінка радіаційної обстановки.

Методи прогнозування

Радіаційна обстановка складається на території адміністративного району, населеного пункту чи об'єкта в результаті радіоактивного зараження місцевості і всіх розташованих на ній предметів і вимагає вживання визначених заходів захисту, що виключають чи зменшують радіаційні втрати серед населення.

Радіаційна обстановка може бути виявлена й оцінена методом прогнозування. Це так називана передбачувана, чи прогнозована, обстановка.

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміється рішення основних задач по різних варіантах дій формувань, а також виробничої діяльності об'єкта в умовах радіоактивного зараження, аналізу отриманих результатів і вибору найбільш доцільних варіантів дій, при яких виключаються радіаційні втрати. Оцінка відбувається за результатами прогнозування наслідків застосування ядерної зброї і за даними радіаційної розвідки.

Оскільки процес формування радіоактивних слідів триває кілька годин, то попередньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатами прогнозування радіоактивного зараження місцевості. Ці дані дозволяють завчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари до об'єкта, провести заходи щодо захисту населення, робітників, службовців, підготовці підприємства до переходу на режим роботи в умовах радіоактивного зараження, підготовці протирадіаційних укриттів і засобів індивідуального захисту.

Вихідні дані для прогнозування рівнів радіоактивного зараження:

час здійснення ядерного вибуху;

координати здійснення ядерного вибуху;

вид і потужність вибуху;

напрямок і швидкість середнього вітру.

Тільки достовірні дані про радіоактивне зараження, отримані органами розвідки за допомогою дозиметричних приладів, дозволяють об'єктивно оцінити радіаційну обстановку. На об'єкті розвідка ведеться постами радіаційного спостереження, ланками і групами радіаційної розвідки. Вони встановлюють початок радіоактивного зараження, вимірюють рівні радіації й іноді визначають час наземного ядерного вибуху. Отримані дані про рівні радіації і часу вимірів заносяться до журналу радіаційної розвідки і спостереження. По нанесеним на схеми рівням радіації можна провести границі зон радіоактивного зараження.

Ступінь небезпеки і можливий вплив наслідків радіоактивного зараження оцінюються шляхом розрахунку експозиційних доз випромінювання, з обліком яких визначаються:

можливі радіаційні втрати;

припустима тривалість перебування людей на зараженій місцевості;

час початку і тривалість проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних робіт на зараженій місцевості;

припустимий час початку подолання ділянок радіоактивного зараження;

режими захисту робітників, службовців і виробничій діяльності об'єктів і т.д.

Методика оцінки радіаційної обстановки

Основні вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки:

час ядерного вибуху;

від якого відбулося радіоактивне зараження;

рівні радіації і час їхнього виміру;

значення коефіцієнтів ослаблення радіації і припустимих доз випромінювання.

При виконанні розрахунків, зв'язаних з виявленням і оцінкою радіаційної обстановки, використовують аналітичні, графічні і табличні залежності, а також дозиметричні і розрахункові лінійки.

Таблиця 1

Найменування укриттів і транспортних засобів або умови дії населення

Косл

Відкрите розташування на місцевості

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Автомобілі й автобуси

Залізничні платформи

Криті вагони

Пасажирські вагони, локомотиви

ПРОМИСЛОВІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ БУДИНКИ

Виробничі одноповерхові будинки (цеху)

Виробничі й адміністративні триповерхові будинки

ЖИТЛОВІ КАМ'ЯНІ БУДИНКИ

Одноповерхові

Підвал

Двоповерхові

Підвал

Триповерхові

Підвал

П'ятиповерхові

Підвал

ЖИТЛОВІ ДЕРЕВ'ЯНІ БУДИНКИ

Одноповерхові

Підвал

Двоповерхові

Підвал

У СЕРЕДНЬОМУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Міського

Сільського

1

2

1,5

2

3

7

6

10

40

15

100

20

400

27

400

2

7

8

12

8

4

При вирішенні задач по оцінці радіаційної обстановки звичайно приводять рівні радіації на 1 годину після вибуху. При цьому можуть зустрітися два варіанти: коли час вибуху відомо і коли воно невідомо.

Для розрахунків можливих експозиційних доз випромінювання при діях на місцевості, зараженої радіоактивними речовинами, потрібна інформація про рівні радіації, тривалості перебування людей на зараженій місцевості і ступені захищеності. Ступінь захищеності характеризується коефіцієнтом ослаблення експозиційної дози радіації Кпосл значення якого для будинків і транспортних засобів приведені в Таблиці 1.

У штабах ЦО маються таблиці, по яких за рівнем радіації, часу після вибуху і часу перебування визначається експозиційна доза випромінювання. У Таблиці 2 приведені експозиційні дози випромінювання тільки для рівня радіації 100 Р/год на 1 годину після ядерного вибуху. Щоб визначити експозиційну дозу випромінювання для іншого значення рівня радіації на 1 годину після вибуху, необхідно знайдену по таблиці експозиційну дозу, отриману за зазначений час перебування з початку опромінення після вибуху, помножити на відношення P1/100, де P1 - фактичний рівень радіації на 1 годину після вибуху.

Таблиця 2

Час початку опромінення з моменту вибуху, год.

Час перебування, год.

1

2

3

4

6

8

10

11

12

Експозиційні дози опромінення (Р), що можуть бути отримані на відкритій місцевості при рівні радіації 100 Р/год на 1 годину після


 
Загрузка...