REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Гроші і кредит → Побудова графіків функцій

Реферат на тему:

Побудова графіків функцій

Розглянемо технологію побудови графіка на прикладі функції у = sin (x) при хПобудова графіків функцій[-2; 2]. Процес побудови графіка функції складається з двох етапів:

- створення таблиці значень функції;

- безпосередня побудова її графіка.

Створення таблиці значень функції

Для побудови графіка функції необхідно спочатку побудувати таблицю її значень при різних значеннях аргументу, причому аргумент змінюють звичайно з фіксованим кроком. Крок вибирають невеликим, так щоб таблиця значень функції відображала її поведінку на інтервалі табуляції. У нашому випадку за крок зміни аргументу візьмемо 0,2.

Нам необхідно знайти у(-2), у(-1,8), ..., у(2). Очевидно, що послідовність аргументів складає арифметичну прогресію, яку можна заповнити двома способами:

Перший спосіб

1. В чарунки А1 і А2 введіть перший і другий члени арифметичної професії.

2. Виділите діапазон чарунок А1: А21.

3. Розташуєте покажчик миші на маркері заповнення виділеного діапазону (рис. 3.1) і простягніть його вниз (у даному випадку на діапазон А1: А2 доти, поки не вийде числовий ряд потрібної довжини (рис. 3.2).

Побудова графіків функцій

Рис. 3.1 - Вид покажчика миші на маркері заповнення

Побудова графіків функцій

Рис. 3.2 - Арифметична послідовність, побудована за першими її двома членами за допомогою маркера заповнення

Другий спосібдозволяє скористатися діалоговим вікном Прогресія. Для цього:

1. В чарунку А1 введіть перший член арифметичної прогресії.

2. Виберіть команду Правка | Заповнити | Прогресія.

3. У діалоговому вікні, що з'явилося, Прогресія (мал. 3.3) у групі Розташування вибираємо перемикач по стовпцях, а в групі Тип - перемикач арифметична. У поле Крок уведіть значення 0,2, а в поле Граничне значення — 2.

4. Натисніть кнопку ОК.

Побудова графіків функцій

Рис. 3.3. Діалогове вікно Прогресія

Діалогове вікно Прогресія закриється, а на робочому листі автоматично буде побудована необхідна професія.

Діалогове вікно Прогресія, відображуване на екрані вибором команди Правка | Заповнити | Прогресія, також дозволяє створювати геометричні прогресії.

Повернемося до прикладу побудови графіка. В чарунку В1 уведіть формулу:

=sin(a1)

Уведення формул в чарунку можна робити або з клавіатури, або за допомогою діалогового вікна Майстер функцій, що відображається на екрані або вибором команди Вставка | Функція, або натисканням кнопки Вставка функції Побудова графіків функцій панелі інструментів Стандартна. Майстер функцій містить список усіх функцій робочого листа, довідки по їх синтаксисі і приклади застосування.

Продемонструємо роботу з майстром функцій на прикладі введення згаданої вище формули.

1. Виберіть чарунку В1.

2. Натисніть кнопку Вставка функції Побудова графіків функцій панелі інструментів Стандартна, або виберіть команду Вставка | Функція. На екрані відобразиться діалогове вікно Майстер функцій (рис. 3.4.) — крок 1 з 2, яке складається з двох частин:

Категорія зі списком дванадцяти категорій функцій;

Функція зі списком імен функцій, що входять в обрану категорію.

Категорія Повний алфавітний перелік містить всі вбудовані функції і їхні імена впорядковані за абеткою, категорія 10 недавно використовуваних містить імена десяти останніх застосовуваних функцій. Ця категорія прискорює виклик функцій, постійно використовуваних користувачем.

Побудова графіків функцій

Рис. 3.4 – Діалогове вікно „Майстер функцій"

3. Функція sin відноситься до категорії Математичні. Виберіть цю функцію і натисніть кнопку ОК. На екрані відобразиться панель формул (рис. 3.5.).

Побудова графіків функцій

Рис. 3.5 - Панель формул

У поле Число вводиться аргумент функції — у розглянутому прикладі це значення, яке знаходиться в чарунці А1, на яку необхідно здійснити посилання. Після натискання кнопки ОК в чарунку b1 буде введена формула:

=sin(А1)

Відмітимо, що при використанні майстра функції перед введенням формули в чарунку не потрібно вводити знак =, він вставляється у формулу автоматично.

Таким чином ми знайшли значення функції sin(х) для значення х з чарунки a1. Тепер нам залишилося знайти значення цієї функції для діапазону А2:А21. Для цього:

1. Виберіть чарунку b1.

2. Розташуєте покажчик миші на маркері заповнення виділеної чарунки і пробуксируйте його вниз на діапазон B2:B21.

Процес створення таблиці значень функції завершено (рис. 3.6).

На рис. 3.6 на лівому робочому листі приведені формули, введені в чарунки робочого листа. Для того щоб в чарунках робочого листа відображалися не значення, а формули, треба вибрати команду Сервіс | Параметри і на вкладці Вид діалогового вікна Параметри в групі Параметри встановити прапорець формули.

На правому робочому листі рис. 3.6 приведений результат табуляції функції, на якому дані приведені до загального виду, а саме:

Побудова графіків функцій

Рис. 3.6 - Результат табуляції функції

значення аргументу виведені в числовому форматі з точністю до одного знаку після десяткової крапки, а значення функції — з точністю до двох знаків після десяткової крапки. Для форматування даних необхідно вибрати команду Формат | Чарунки. У діалоговому вікні, що з'явилося, Формат чарунок на вкладці Число в списку Числові формати виберіть Числовий, а в полі Число десяткових знаків уведіть необхідне число. Натисніть кнопку ОК. Дані в вибраних чарунках будуть відформатовані, як показано на правому робочому листі рис. 3.6.

Побудова графіка

У попередньому розділі була створена таблиця значень функції sin(х) з відформатованними даними. Перейдемо тепер до конструювання графіка цієї функції за існуючою таблицею значень аргументів і відповідних значень функції. Для цього:

1. Виберіть команду Вставка | Діаграма.

2. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм на вкладці Стандартні в списку Тип виберіть варіант Графік, а в списку Вид вкажіть стандартний графік (рис. 3.7.). Натисніть кнопку Далі.

3. У діалоговому вікні, що з'явилося, Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми (яке пізніше перейменовується у вікно Вихідні дані) на вкладці Діапазон даних виберіть перемикач Ряди в стовпцях, тому що дані розташовуються в стовпцях. У поле введення Діапазон приведіть посилання на діапазон чарунок В1:В21, значення з який відкладаються уздовж осі ординат (рис. 3.8).

Побудова графіків функцій

Рис. 3.7. Вкладка „Стандартні" діалогового вікна „Майстер діаграм": „Тип діаграми"

Побудова графіків функцій
Рис. 3.8 - Вкладка „Діапазон даних" діалогового вікна „Вихідні дані"

Щоб уникнути помилок, посилання на цей


 
Загрузка...