REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Тема: Оперативне управління виробництвом.

План.

 • Оперативне управління виробництвом, його завдання.

 • Виробнича потужність підприємства, фактори, що її визначають.

 • Розрахунок виробничої потужності і шляхи поліпшення використання виробничих потужностей.

 • Оперативно виробниче планування в різних типах в-ва.

 • Оперативне управління виробництвом, його завдання.

  В умовах переходу до ринкових відносин, потрібне гнучке реагування на зміну попиту споживачів на той чи інший вид продукції, росте роль оперативно-виробничого планування. Його завдання – забезпечити чітку і безперебійну роботу підприємства і внутрізаводських підрозділів при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів.

  Ритмічність в-ва – це ритмічна праця і рівномірний випуск продукції. Це все можна забезпечити ОВП, яке являє собою систему мір, направлених на конкретизацію техніко-економічного плану в часі і просторі. ОВП випускає складовою частиною внутрізаводського планування і правильно забезпечує вирішення великого кругу завдань.

  Завдання оперативного управління в-вом:

  • Деталізація і розподіл виробничої програми і інших показників плану економічного розвитку по місцю і часу їх виконання

  • Розробка прогресивних календарно-планових нормативів

  • Забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, заготовками, деталями, оснасткою, інструментом

  • Складання графіків руху предметів праці в часі і просторі і доведення їх до виконавців

  • Координація роботи цехів, участків, бригад, робочих місць

  • Контроль і регулювання ходу в-ва.

  Вирішення всіх цих завдань забезпечує чітку, ритмічну роботу всіх структурних підрозділів підприємства і рівномірний випуск продукції.

  Виробничо-господарська діяльність підприємства вклячає в себе такі об'єкти, які необхідно запланувати і організувати:

 • виробництво товарної продукції

 • технічна підготовка в-ва

 • допоміжні господарства

 • матеріально-технічне забезпечення

 • праця, кадри і зарплата

 • фінансова діяльність

  Кожний із перерахованих об'єктів планується і організовується окремо, але всі вони між собою взаємозв'язані і направлені на виконання головного завдання підприємства – здійснення господарської діяльності, направленої на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу і інтересів власника майна підприємства. Центральна ланка – це виробництво товарної продукції. Призначення всіх інших ланок – своєчасне забезпечення в достатній кількості основного в-ва засобами в-ва, матеріалами, трудовими і фінансовими ресурсами.

  Реалізація плану в-ва на підприємстві досягається всіма структурними підрозділами. На результати роботи кожної виробничої ланки впливає маса факторів. Для нормального процесу в-ва потрібно виявити ці фактори і їх негативну дію, так як це не буде зроблено, то це приведе до зривів в-ва, це потребує постійного поточного контролю і управління за ходом в-ва.

  Метод безперервного нагляду, контролю, управління, регулювання виробничого процесу, заснований на календарних планах і використовує технічні засоби для обміну і аналізу інформації і називається диспетчеризацією.

  Оперативне управління і регулювання виконує облік, контроль і диспетчеризацію в-ва, і відповідає таким вимогам:

  • забезпечує єдність показників обміну і контролю

  • достовірність інформації

  • своєчасність інформації

  При управлінні і регулюванні ходом в-ва необхідно звести до мінімуму витрати і відхилення від плану і відновляти графіки виконання виробничих завдань.

  Оперативне управління в-вом забезпечує ефективне функціонування всього виробничого процесу, який в свою чергу дуже залежить від потужностей підприємства.

 • Виробнича потужність підприємства, фактори, що її визначають.

  Виробнича потужність підприємства – це є максимально можливий річний випуск продукції або об'єм переробки сировини в номенклатурі і асортименті, які встановлені планом при повному використанні обладнання і площ з врахуванням використання прогресивної технології, передової організації праці і в-ва.

  Виробнича потужність – це змінна величина на яку впливає багато факторів:

 • структура основних виробничих фондів

 • питома вага активної частини основних фондів

 • засоби в-ва

 • предмети в-ва

  При визначенні виробничої потужності діючого підприємства враховується все закріплене за ним обладнання незалежно від його стану (діюче або бездіюче), а також обладнання, яке знаходиться в процесі монтажу і на складі, яке має ввестися в експлуатацію в основному в-ві.

 • освоєння прогресивної технології, що дає можливість прискорювати технологічний процес

 • продуктивність технічного обладнання – чим досконаліші машини і обладнання, чим вища їх виробнича потужність в одиницю часу, тим більша виробнича потужність в цілому

 • від спеціалізації підприємства, змісту і кількісного співвідношення виробів – на сьогоднішньому етапі ринкових відносин часта зміна одних виробів на інші обумовлює зміну потужностей підприємства

 • рівень організації праці і в-ва одним з основних елементів якого є режим роботи підприємства. Існує безперервний і дискретний процес в-ва.

  В залежності від режиму роботи визначають фонди часу для роботи обладнання:

  - календарний

  - режимний

  - робочий

 • Фк = 365●24 = 8760 год – календарний

 • Фр = [(365 – Двих - Дсв) – tн●Дп.св] SKзм – режимний фонд часу

  tн - кількість передсвяткових годин

  Дп.св – дні передсвяткові

  Kзм – кількість змін

  S – тривалість змін

 • Фд = Фк – (Рк + Рп.п) – робочий фонд часу для безперервного в-ва

  Фд = Фр – (Рк + Рп.п) – робочий фонд часу для дискретного в-ва

  Рк, Рп.п – планові затрати часу на капітальний і


 •  
  Загрузка...