REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Тема: Виробництво і виробничі системи.

План.

 • Класифікація і їх місце в зовнішньому середовищі.

 • Закон про підприємство.

 • Класифікація і їх місце в зовнішньому середовищі.

  Класифікація підприємств в економіці проходить по 7 класифікаційних ознаках:

 • мета і характер діяльності

 • форма власності

 • національна належність капіталу

 • правовий статус і форма господарювання

 • галузево-функціональний вид діяльності

 • технологічна цілісність і ступінь підпорядкування

 • розмір за кількістю працівників

  I – комерційні, некомерційні

  II – приватні, колективні, комунальні, державні

  III – національні, закордонні, спільні

  IV – одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства (командитні)

  V – промислові, с/г, будівельні, транспортні, торгові, виробничо-торгові, банківські, лізингові, страхові, туристичні

  VI – головні, дочірні, асоційовані, філії (залежить від головної фірми)

  VII – великі, середні, малі, мікропідприємства

  У виробничій системі на перший план виступає промислове підприємство.

  Підприємства різних галузей промисловості мають свої специфічні особливості, які випливають із характеристики підприємства, техніки і технології, кваліфікації кадрів. В той же час вони мають ряд спільних признаків, які дозволяють класифікувати їх по ряду напрямків: форма власності, галузева належність, рівень концентрації виробництва, ступінь спеціалізації, тип виробництва, рівень механізації і автоматизації.

  В залежності від організаційних форм і форм власності підприємства діляться на:

 • індивідуальні, сімейні, засновані на приватній власності

 • колективні, засновані на колективній власності

 • виробничі кооперативи

 • акціонерні товариства

 • громадські організації

 • релігійні організації

 • державні, засновані на державній власності

 • спільні, створені на об'єднанні майна його засновників, які користуються правом юридичної особи. В числі засновників можуть бути іноземні юридичні особи і громадяни

 • орендні і інші види підприємств.

  Ця класифікація підприємств використовується для розробки типових рішень по організації виробництва.

  Кожне підприємство має багаточисельні зв'язки з зовнішнім середовищем, а також з іншими системами народного господарства.

  Як свідчить світовий і вітчизняний досвід господарювання, згідно чинного Законодавства України в Україні можуть створюватися господарські товариства добровільні:

 • асоціації – з метою постійної координації господарської діяльності, але не втручається у виробничу та комерційну діяльність

 • консорціум – тимчасові об'єднання промислового та банківського капіталу (наприклад, для здійснення великого господарського проекту)

 • корпорації – об'єднання на засаді інтеграції науково-технічних, виробничих та комерційних для регулювання діяльності

 • концерни – форма статутних об'єднань фірм, що характеризується єдністю власності і контролю. Об'єднання відбувається за принципом диверсифікації – тобто одне підприємство інтегрує свою роботу і всі питання самостійності і фінансування знімаються

 • картелі, синдикати – об'єднання для комерційної діяльності

 • трести – монополістичне об'єднання в якому трест повністю керує

 • холдінги – не займаються виробничою діяльністю

  Коли на арену виступає підприємство, як виробнича система, то воно може створювати такі об'єднання.

  Зовнішнє середовище підприємства. Підприємства можуть створювати добровільні об'єднання.

  Консорціум – це тимчасове об'єднання підприємств, організацій, які заключили між собою договір про виробничо-збутову кооперацію або інше об'єднання ресурсів з метою створення і фінансування єдиного великого господарського об'єкту.

  Характерний признак – в роботі приймає участь банк. В світовій практиці "консорціум" означає тимчасова згода між декількома банками або промисловими монополіями для проведення комерційних операцій великого масштабу.

  Сам консорціум не є юридичною особою. Він управляється по взаємній згоді всіх учасників, які мають повну економічну і юридичну самостійність. Для досягнення спільної мети вони відповідають тою долею, яку внесли по обов'язках консорціуму. Якщо мета досягнута консорціум припиняє свою діяльність.

  Асоціація – доюровільне об'єднання підприємств і організацій по галузевому, територіальному або іншому признаку. Вона носить постійний характер. Може бути юридичною особою.

  Державні виробничі об'єднання /ДВО/ - об'єднання підприємств для дальшого підвищення рівня концентрації виробництва. Можуть створюватися по галузевому признаку або на виробничо-територіальній основі.

  ДВО – це союз рівних, воно не є вищестоячою організацією для учасників.

  Міжгалузеві державні об'єднання (концерни) об'єднує підприємства по виробничому признаку, з правом юридичної особи в цілому. Тому концерн може бути галузевим. Управління веде головне підприємство.

  Акціонерні товариства – випускають акції на всю балансову вартість майна (або на вартість статутного фонду). Майно підприємства за рахунок внесків акціонерів.

  Якщо в інших формах питання власності не беруться до уваги, то в акціонерному товаристві питання про власність стержневе, тому що вони власники майна це колективна самостійна форма власності.

 • Закон про підприємство.

  Загальні правові, економічні, соціальні основи організації підприємства при багатограмній формі власність і його діяльності в умовах розвитку товарно-грошових відносин і ринку визначені в Законі про підприємництво.

  Закон направлений на забезпечення самостійності підприємства, визначає його права і обов'язки, регулює відношення підприємства з іншими підприємствами, організаціями і органами державного управління.

  Закон має 7 розділів:

  1 – загальні положення

  2 – створення підприємства і порядок його реєстрації

  3 – майно підприємства

  4 – управління підприємством

  5 – господарська, економічна, соціальна діяльність підприємства

  6 – підприємство і держава

  7 – ліквідація і реорганізація підприємства

  1 розділ – загальні положення: характеристика, його завдання, форма власності, мета і завдання, які види діяльності

  2 розділ – організаційно-правові положення як створюється, де реєструється

  3 розділ – правові положення про створення і використання майна. Майно – це основні і обігові кошти

  4 розділ – загальні принципи управління і самоуправління

  5 розділ – визначає господарську, економічну, соціальну діяльність, прибуток, його розподіл

  6 розділ – гарантії прав і інтересів підприємства любі рішення, які не суперечать чинному законодавству

  7 розділ – ліквідація або реорганізація

  Підприємство являється створеним з моменту його реєстрації в органах влади. Підприємство має статус – це зведені правила, які встановлюють порядок і організацію підприємства.

  Крім статуту реєструється Договір про створення підприємства.

  Також підприємство має виробничо-технічний паспорт (все про підприємство) генеральний план (це зображення графічне підприємства, споруд, доріг).

  Класифікація промислових підприємств

  Виробництво і виробничі системи

  Виробництво і виробничі системи


 •  
  Загрузка...