REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Тема: Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол.

Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал.

Розв'язок:СIIмоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол; СIVмоб ="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала:

Квітень – 20 чол.

Травень – 40 чол.

Червень – 100 чол.

Липень – 102 чол.

Серпень – 105 чол.

Вересень – 110 чол.

Жовтень – 105 чол.

Листопад – 108 чол.

Грудень – 100 чол.

Визначити середньооблікову чисельність за рік, за II, III, IV квартали.

Розв'язок: СIIоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

СIIIоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

СIVоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Срікоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача3:На діючому підприємстві С/обл чисельність в 1999р. склала :

Iкв – 108 чол.

IIкв – 155 чол.

IIIкв – 168 чол.

Ivкв – 105 чол.

Ивзначити середньооблікову чисельність за рік.

Розв'язок: Срікоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача4:На діючому підприємстві фактична середньооблікова чисельність за I квартал склала 50 чол. В зв'язку з реконструкцією підприємства, а також введенням нових технологій очікується збільшення чисельності в II кварталі на 100чоловік в тому числі помісячно квітень – 50чол., жовтень – 30чол., червень – 20чол.знайти середньооблікову чисельність за IIквартал і за I півріччя.

Розв'язок: СIIоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" чол.

СIпівоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача5: Підприємство почало функціонувати з грудня 1999р. Середньооблікова чисельність за грудень становить 90 чол. Обчислити середньооблікову чисельність за IVквартал.

Розв'язок: СIVоб="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача6:В січні місяці працівниками організації відроблено 850 л/дн, святкових і вихідних 12 дн.,неявки за робочі дні склали 150л/дн.Визначити: середнє число фактично зайнятих працівників, середнє число робітників за фактичний час роботи.

Розв'язання:

Задача7: В січні місяці працівники підприємства відпрацювали1250л/дн. Святкові і вихідні 12 дн. Визначити: середнє число фактично зайнятих працівників.

Розв'язок: Чсер="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача8: В організації середньооблікова чисельність в базовому періоді складає 450чол. Об'єм виробництва вплановому періоді повинен зрости на 11,1% тобто складе 111,1%.

Ріст продуктивності праці 110,6%.Обчислити планову чисельність.

Розв'язок: Чпл=450"Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"чол.

Задача1:Обчислити залишок матеріалів і сировини на 1,07,99р., по цеху, коли відомо, що фактичний залишок згідно бухгалтерського обліку на 1,06,99 склав: матеріалів – 100кг, сировини – 20кг. В червні місяці цех отримав матеріалів 300кг, сировини 1000кг. Витрати за червень склали:

На основне виробництво – 1300кг.

На ремонтно – експлуатаційні роботи – 5кг.

Інші потреби (розхід матеріалів) – 100кг.

Розв'язок: З=(100+20)+(300+1000) – (1300+5+100)=15кг.

Задача2:обчислити залишок сировини на 1,01,2000р. по цеху, коли відомо, що фактичні залишки на 1,12,99р. згідно даних інвентаризації склали 500кг. В грудні 99р., підприємство отримало сировини в кількості 10000кг. Розхід сировини на основне виробництво на грудень 9000кг, розхід на ремонтно експлуатаційні потреби за грудень 100кг, розхід на брак (оформлений актом списання) 20кг.

Розв'язок: З=500+100000 – ( 9000+100+20 ) =1380кг

Задача3: Обчислити залишок сировини на 1,09,99р., по цеху коли відомо, що фактично цех отримав в серпні місяці сировини на суму 200грн. Залишок сировини на 1,08,99р., становили 20грн. Підприємство в серпні місяці випустило 500 штук виробів ( норма розходу сировини на один виріб 0,22кг по ціні 1,10грн за кг. ).Фактичний розхід сировини на зміни незавершеного виробництва 10кг.

Розв'язок: З=20+200 – (500Х0,22Х1,10) – 10 =89грн.

Задача4: Обчислити залишок матеріалів на складі на 1,01,2000р., коли відомо, що фактичний залишок на 1,12,99р., згідно бухгалтерських даних склав 100000тн. Фактично в грудні місяці випущено цехом 120000тн. Отримано в грудні згідно поставок 200000тн. Списання ( по актах списання ) склало 1000кг.

Розв'язок: З=100000+200000 – (120000+1000 )=79000.

Задача№1: Якщо підприємство поклало на депозитний рахунок 15000грн під 35% річних терміном на три роки то скільки грошей буде на його депозитному рахунку.

а – у кінці кварталу;б – у кінці року;в – по закінченню терміну дії договору.

 • За один рік: "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" грн

 • За один місяць: 5220:12=437,5грн

 • За квартал: "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" грн ., або "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"грн.

  У кінці кварталу: 15000+ (1312,5 • 4 ) =20250грн

  У кінці договору: а)за перший рік на рахунку 20250грн.;

  б)за другий рік "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"грн.;

  в) за третій рік в кінці договору "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" грн.

  На депозитних рахунках, щороку нараховуються відсотки на ту суму грошей, яка є на 1число місяця що що передує звітньому.

  Задача2: Генеральний план розвитку передбачає зростання поточної вартості акцій з 5000грн до 6200грн на кінець четвертого року. Яким повинне бути щорічне зростання акцій ?

  6200 – 500 = 1200грн. Приріст за чотири роки на одній акції підприємства "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)":5000"Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"% ; "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)":4=6% (у рік ) має бути приріст авртості акцій за чотири роки або інше рішення: 6200 – 5000 =1200грн.; 1200:4:5000 "Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" у рік.

  Задача3: Обігові кошти згідно балансу підприємства складають 16007 тис.грн. Розрахунковий період, це рік за який складено баланс. Об'єм реалізованої продукції за розрахунковий період 79700тис.грн. Розрахувати оборотність оборотніх коштів, прямий коефіцієнт оборотності, та зворотній коефіцієнт оборотності.

  1.Оборотність обігових коштів розраховується за формулою: L="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)" ,де

  E – обігові кошти;

  T – звытный перыод;

  N – об'єм реалізованої продукції. L="Тема ""Олігономія"" (задачі, розв'язок)"

  Це означає, що обіг наявних коштів один оборот проходить за 72,3дні.

  2.Прямий коефіцієнт оборотності:


 •  
  Загрузка...