REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Організація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "

Тема: Матеріальні і нематеріальні активи

Задача1:Організація почала функціонувати з 1листопада 1999р. середньооблікова чисельність в листопаді склала 50 чол., в грудні 80 чол.

Визначити середньооблікову чисельність за два місяці, за IV квартал.

Розв'язок:СIIмоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол; СIVмоб ="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача2:Організація почала працювати з 1квітня 1999р.Середньооблікова чисельність склала:

Квітень – 20 чол.

Травень – 40 чол.

Червень – 100 чол.

Липень – 102 чол.

Серпень – 105 чол.

Вересень – 110 чол.

Жовтень – 105 чол.

Листопад – 108 чол.

Грудень – 100 чол.

Визначити середньооблікову чисельність за рік, за II, III, IV квартали.

Розв'язок: СIIоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

СIIIоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

СIVоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Срікоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача3:На діючому підприємстві С/обл чисельність в 1999р. склала :

Iкв – 108 чол.

IIкв – 155 чол.

IIIкв – 168 чол.

Ivкв – 105 чол.

Ивзначити середньооблікову чисельність за рік.

Розв'язок: Срікоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача4:На діючому підприємстві фактична середньооблікова чисельність за I квартал склала 50 чол. В зв'язку з реконструкцією підприємства, а також введенням нових технологій очікується збільшення чисельності в II кварталі на 100чоловік в тому числі помісячно квітень – 50чол., жовтень – 30чол., червень – 20чол.знайти середньооблікову чисельність за IIквартал і за I півріччя.

Розв'язок: СIIоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " чол.

СIпівоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача5: Підприємство почало функціонувати з грудня 1999р. Середньооблікова чисельність за грудень становить 90 чол. Обчислити середньооблікову чисельність за IVквартал.

Розв'язок: СIVоб="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача6:В січні місяці працівниками організації відроблено 850 л/дн, святкових і вихідних 12 дн.,неявки за робочі дні склали 150л/дн.Визначити: середнє число фактично зайнятих працівників, середнє число робітників за фактичний час роботи.

Розв'язання:

Задача7: В січні місяці працівники підприємства відпрацювали1250л/дн. Святкові і вихідні 12 дн. Визначити: середнє число фактично зайнятих працівників.

Розв'язок: Чсер="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача8: В організації середньооблікова чисельність в базовому періоді складає 450чол. Об'єм виробництва вплановому періоді повинен зрости на 11,1% тобто складе 111,1%.

Ріст продуктивності праці 110,6%.Обчислити планову чисельність.

Розв'язок: Чпл=450"Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "чол.

Задача1:Обчислити залишок матеріалів і сировини на 1,07,99р., по цеху, коли відомо, що фактичний залишок згідно бухгалтерського обліку на 1,06,99 склав: матеріалів – 100кг, сировини – 20кг. В червні місяці цех отримав матеріалів 300кг, сировини 1000кг. Витрати за червень склали:

На основне виробництво – 1300кг.

На ремонтно – експлуатаційні роботи – 5кг.

Інші потреби (розхід матеріалів) – 100кг.

Розв'язок: З=(100+20)+(300+1000) – (1300+5+100)=15кг.

Задача2:обчислити залишок сировини на 1,01,2000р. по цеху, коли відомо, що фактичні залишки на 1,12,99р. згідно даних інвентаризації склали 500кг. В грудні 99р., підприємство отримало сировини в кількості 10000кг. Розхід сировини на основне виробництво на грудень 9000кг, розхід на ремонтно експлуатаційні потреби за грудень 100кг, розхід на брак (оформлений актом списання) 20кг.

Розв'язок: З=500+100000 – ( 9000+100+20 ) =1380кг

Задача3: Обчислити залишок сировини на 1,09,99р., по цеху коли відомо, що фактично цех отримав в серпні місяці сировини на суму 200грн. Залишок сировини на 1,08,99р., становили 20грн. Підприємство в серпні місяці випустило 500 штук виробів ( норма розходу сировини на один виріб 0,22кг по ціні 1,10грн за кг. ).Фактичний розхід сировини на зміни незавершеного виробництва 10кг.

Розв'язок: З=20+200 – (500Х0,22Х1,10) – 10 =89грн.

Задача4: Обчислити залишок матеріалів на складі на 1,01,2000р., коли відомо, що фактичний залишок на 1,12,99р., згідно бухгалтерських даних склав 100000тн. Фактично в грудні місяці випущено цехом 120000тн. Отримано в грудні згідно поставок 200000тн. Списання ( по актах списання ) склало 1000кг.

Розв'язок: З=100000+200000 – (120000+1000 )=79000.

Задача№1: Якщо підприємство поклало на депозитний рахунок 15000грн під 35% річних терміном на три роки то скільки грошей буде на його депозитному рахунку.

а – у кінці кварталу;б – у кінці року;в – по закінченню терміну дії договору.

 • За один рік: "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " грн

 • За один місяць: 5220:12=437,5грн

 • За квартал: "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " грн ., або "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "грн.

  У кінці кварталу: 15000+ (1312,5 • 4 ) =20250грн

  У кінці договору: а)за перший рік на рахунку 20250грн.;

  б)за другий рік "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "грн.;

  в) за третій рік в кінці договору "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " грн.

  На депозитних рахунках, щороку нараховуються відсотки на ту суму грошей, яка є на 1число місяця що що передує звітньому.

  Задача2: Генеральний план розвитку передбачає зростання поточної вартості акцій з 5000грн до 6200грн на кінець четвертого року. Яким повинне бути щорічне зростання акцій ?

  6200 – 500 = 1200грн. Приріст за чотири роки на одній акції підприємства "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) ":5000"Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "% ; "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) ":4=6% (у рік ) має бути приріст авртості акцій за чотири роки або інше рішення: 6200 – 5000 =1200грн.; 1200:4:5000 "Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " у рік.

  Задача3: Обігові кошти згідно балансу підприємства складають 16007 тис.грн. Розрахунковий період, це рік за який складено баланс. Об'єм реалізованої продукції за розрахунковий період 79700тис.грн. Розрахувати оборотність оборотніх коштів, прямий коефіцієнт оборотності, та зворотній коефіцієнт оборотності.

  1.Оборотність обігових коштів розраховується за формулою: L="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) " ,де

  E – обігові кошти;

  T – звытный перыод;

  N – об'єм реалізованої продукції. L="Тема ""Матеріальні і нематеріальні активи"" (задачі, розв'язок, тести) "

  Це означає, що обіг наявних коштів один оборот проходить за 72,3дні.

  2.Прямий коефіцієнт оборотності:


 •  
  Загрузка...