REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Педагогіка, Сценарії виховних заходів → Вивчення системи роботи вчителя

необхідно опрацювати ...........................

Копії індивідуальних планів залишаються в методичному кабінеті, їх використовують під час проведення консультації, вивчення результативності роботи педагога, а на засіданнях атестаційної комісії простежується стан їх виконання.

Як відомо, атестація - це звіт педагога про роботу протягом 35 років. Як простежити розвиток майстерності вчителя, результати його участі в методичному та педагогічному житті школи? Доцільним є створення банку даних на кожного вчителя. Це може бути комп'ютерна програма або індивідуальна картка вчителя.

Індивідуальна картка вчителя

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Рік народження

З. Освіта

4. Категорія

5. Атестація

6. Курсова підготовка

7. Внесок у методичну роботу (школи, міста)

8. Робота з обдарованими дітьми

9. Участь у конкурсі "Вчитель року"

10. Над яким питаннями методики, педагогіки та психології працює

11. Результати участі у виставці педтехнологій

З метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, ознайомлення малодосвідчених учителів із творчою лабораторією, диференціюємо заходи, спрямовані на підготовку та проведення атестації педагогічних працівників.

Для вчителів, які атестуються на встановлення І та II категорії

1. Консультації:

- Аналіз та самоаналіз уроку

- Вибір доцільних методів і прийомів навчання

- Раціональне використання часу на уроці

- Оптимальність структури уроку

- Як підтримати дисципліну учнів

- Шляхи професійного зростання вчителя тощо.

2. Співбесіди:

- Опрацювання методичної, фахової літератури

- Рівень обізнаності з нормативними документами

- Труднощі у спілкуванні з учнями

- Підготовка до проведення відкритих уроків та заходів

- Індивідуальні проблеми професійного зростання.

3. Робота в парах: наставник стажер.

4. Участь упроведенні педагогічних читань.

5. Діагностика труднощів.

б. Відвідування уроків досвідчених учителів з подальшим їх обговоренням.

7. Відкриті уроки та позакласні заходи.

Для вчителів, які атестуються на встановлення вищої категорії, присвоєння звання

1. Звіт учителя на робочому місці.

Аналіз роботи з поповнення матеріальної та методичної бази шкільного кабінету.

2. Звіт про роботу над проблемою.

Рекомендації до проведення

. Як виникла думка про роботу над даною темою?

. Скільки разів і в яких класах перевірено дану проблему?

. Ваші напрацювання, висновки.

. Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах.

. Чи поширювали результати роботи серед колег? Яким чином?

. Яку літературу використали?

. Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішено?

3. Творчий звіт учителя.

Рекомендації до проведення

. Відкриті уроки.

. Виставка дидактичних, методичних матеріалів, підготовленихучителем.

. Виставка творчих та наукових робіт учнів з предмета.

. Огляд кабінету, в якому працює учитель.

. Самоаналіз роботи вчителя за звітний період.

4. Творчий портрет педагога (під час узагальнення досвіду вчителя).

Рекомендації до проведення

Під час підготовки до проведення заходу вчителі отримують завдання - вивчити досвід колеги, якого представляють, зібрати цікаві факти його професійної біографії. Готують свої виступи учні. Педагог, який атестується, розкриває секрети творчої лабораторії, розповідає про свої професійні знахідки, спостереження. Під час підготовки сценарію можуть бути використані фото- та відеоматеріали, відгуки дітей, колишніх учнів.

Об'єднує вчителів, що атестуються, проведення таких заходів:

1. Методичний ринг "Сучасний урок: яким йому бути?"

2. Круглий стіл, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи кожного вчителя "Наші досягнення та проблеми".

3. Декада інноваційного уроку.

4. Дискусія "Вчитель і учень: проблеми спілкування".

Крім того, здійснюючи управлінську діяльність шляхом атестації, дирекція школи скеровує вчителів на активну участь у різноманітних заходах школи та міста, в роботі школи молодого вчителя, підготовку до виставки педагогічних технологій, участь у конкурсі "Вчитель року", підвищення кваліфікації.

Використовуючи стимуляційну та мотиваційну функції атестації, дирекція школи намагається здійснювати управлінську діяльність на засадах:

- тактовності;

- толерантності;

- комунікативної компетентності;

- особистісно зорієнтованого підходу до індивідуальності вчителя;

- поваги до думки та особистості педагога;

- діагностування, прогнозування та моделювання професійного розвитку вчителя.

Процедура підготовки до атестації, сам процес і результати її спрямовані на утвердження особистої гідності вчителя, на підвищення його авторитету не тільки серед колег, а й серед учнів та батьків.

Додаток 1

Анкета для визначення рейтингу вчителя (Відповідають учні)

1. Чим є для тебе навчання в школі:

радістю;

обов'язком;

примусом.

2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чому? Які не подобаються? Чому?

3. Чи впливає на твоє ставлення до предмета твоє ставлення до вчителя? Як саме? Наведи приклади.

4. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, може бути прикладом гарного вчителя? Щосаме тобі подобається в них?

5. Уроки яких учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:

погано пояснює матеріал;

учитель неприємний тобі як людина;

предмет складний для засвоєння;

інші причини.

6. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, найбільш професійно підготовлений? Хто ні?

7. Твоє ставлення до свого класного керівника. Назви його.

8. Що конкретно заважає тобі з максимальною віддачею працювати на уроках:

шум у класі;

особисті неуважність і не зібраність;

слабкий контроль з боку вчителя;

немає інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).

Додаток 2

Методика психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя

Запропонована методика дає змогу здійснити як діагностику окремих сторін


 
Загрузка...