REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Філософія → Релігійно-філософська думка часів Київської Русі

"Релігійно-філософська думка часів Київської Русі"

ПЛАН

 • Становлення і розвиток релігійно-філософської думки часів Київської Русі.

 • "Слово про Закон і благодать" Іларіона.

 • Релігійно-філософська творчість Якова Мніха.

 • "Повчання" Володимира Мономаха.

 • Релігійно-філософська праця Кирила Туровського.

 • Висновок.

  Становлення і розвиток релігійно-філософської думки часів Київської Русі.

  Культура Київської Русі формувалася в тісному зв'язку з культурами Візантії, південних і західних слов'ян, скандинавських і тюркських народів. Усвідомлення цього зв'язку і також часи власної неповторності, своєрідності, визначало, і характер втілення думки в духовній культурі середньовічній Русі - це були послання, благання, оповіді, політичні публіцистика, повчання – жанри нетрадиційні, вільні від сліпого проходження книжкових канонів, тому пов'язані з народною свідомістю, самосвідомістю, з язичницькими віруваннями та фольклором.

  Звичайно, багато які твори мислителів Київської Русі були одягнуті в релігійну форму, що було абсолютно неминуче – ядром середньовічної культури і на Заході і на Сході з'явилася релігія, вона втілювала теоцентризм цієї культури, тобто визнання Бога творцем і центром Всесвіту, що визначає всі діяння людські. Відповідно і мораль, і мистецтво, і наука про природу, і філософія вдягалася в тій або іншій мірі в релігійну форму. Це був суперечливий процес, і його не можна оцінювати плоско, односторонньо, розставляючи знаки "плюс" або "мінус". Звичайно, непорушне проходження догмам релігії сковувало людську думку, особливо пізнання природи. А також доба християнства, в тому числі і в його православній формі, містила глибокі гуманістичні ідеї, воно визначало звертання людської думки до проблем душі і тіла, добра і зла, вірності своїй вірі і також віротерпимість. Воно проголосило подолання племінної расової несвідомості та приниження, розкрило перед людьми горизонти загальнолюдських початків. Тому релігійна форма звернення до релігійних сюжетів, опора на образи Старого і Нового Заповіту, характерні для творів мислителів середньовічної Русі, не повинні приховувати для нас цілісність пошуків думки, прагнення зрозуміти і передати і складні людські взаємовідносини, і оцінку різних форм поведінки, "діяння" людини, і його відношення до рідної землі. У релігійну форму вдягалися і твори, що закликали до відходу від світу, до монастирського життя, до відлюдницької самотності, до постів і молитов, як головного змісту діл людських, і твори абсолютно іншої спрямованості, висхідні до слов'яно-язичницьких традицій з їх живим сприйняттям природи, з їх прихильністю до праці, до всіх радощів життя.

  Основну роль в залученні Київській Русі до філософських ідеалів античної цивілізації зіграла візантійська література. Твори отців східно-християнської церкви, так звана святоотчеська література, незважаючи на свою прихильність догмам і недовір'я до розуму, все ж зберегла і донесла не тільки до самої Візантії, але й до всіх народів, що прийняли православ'я, багато які ідеї, категорії, підходи, вираження древньогрецький філософією.

  Після прийняття християнства – хрещення Русі в 988 році – в Київській Русі почали розповсюджуватися грецькі твори з Візантії, копіюватися перекази візантійських авторів, здійснені в сусідніх болгарських землях, і з'явилися перші самобутні перекази з грецького. Таким чином, Київська Русь познайомилася з творами візантійських богословів –отців церкви – Іоанна Златоуста, Іоанна Дамаскіна, Афанасія Олександрійського, Григорія Богослова, Василя Великого.

  Спираючись на складний симбіоз візантійських ідей, що перепліталися з традиціями слов'янського язичництва і болгарської книжності в домонгольский період розвитку духовної культури Київської Русі, складалася оригінальна, самобутня філософська думка.1

  "Слово про закон і благодать" Іларіона

  Іларіон Київський – видатний мислитель і релігійний діяч, що отримав особливу популярність під час правління Ярослава Мудрого, коли Іларіон в 1051 – 1054 рр. займав посаду митрополита Київського. Причому він був першим митрополитом зі слов'ян, оскільки до нього з часів хрещення Русі митрополитами були лише греки, що приїхали з Візантії.

  "Слово" Іларіона за своєю формою – це пристрасна проповідь, це звертання переконаного проповідника до тих, що моляться, які якби об'єднуються в єдине ціле. Проповідь ця призначалася для проголошення в Софійськім соборі. У самому тексті "Слово" говориться про те, що Іларіона слухали князь Ярослав Мудрий і його дружина.

  Ось як починається це "Слово":

  Про Закон, Мойсея даний, йому по

  Благодаті та істині, в Ісусі Христі що зявилися,

  Про те, як Закон відійшов,

  А Благодать і істина всю землю наповнила

  І віра на всі мови розширилась

  І на наш народ руський

  Похвала князю нашому Володимиру,

  Ним ми хрещені були;

  Молитва Богу від всієї землі нашої:

  Господи, благослови, Отче!2

  Іларіон зіставляє дві книги, утворюючі Священне писання, - Старий та Новий Заповіт (Євангеліє).

  Віддаючи повинне Біблії – Ветхому Заповіту як першій книзі, що відкрила шлях від язичництва, багатобожжя до монотеїзму, визнання єдиного Бога, Іларіон також побачив і відому обмеженість цієї книги. У ній закон домінує над всім, він підпорядковує собі людину, будує своїми розпорядженнями жорсткі рамки свободі. Інакше говорячи, не закон для людини, а людина для закону. Іларіон, зіставляючи обидві книги, бачить перевагу Нового Заповіту, так як він звільняє людину від жорстких рамок формального закону, відкриває шлях до вільного спілкування з Богом, до Благодаті. Вчення Христа це звертання не до одного народу, а до всього людства.

  Але порівняння двох священних книг –Старого та Нового Заповітів, основ двох релігій – іудаїзму і християнства, все ж не головне в "Слові". Це лише його основа, традиційна канва, необхідна по канонах, вимогах богослів'я. Головне ж – перше в історії російської думки затвердження історичної місії Русі, визначення її місця у всесвітній історії. Іларіон відкинув ідею боговибрання лише одного народу. Він, як пише академік Д. С. Ліхачев, викладає вчення про рівноправність всіх народів, свою теорію всесвітньої історії як поступового залучення всіх народів до культури християнства.

  Ця історія з'являється як послідовна зміна трьох етапів. Перший – язичницький, покоління ідолам, другий – іудейський, коли панує закон Мойсея. Третій, вищий етап – це вже панування Благодаті, істини, яку принесло для світу християнство.

  Руський народ, що прийняв під час князя Володимира християнство в його православній формі, залучається до світової історії, більш того стає в ряд з іншими християнськими народами, анітрохи не відстаючи від них. Володимир по своїй мудрості зіставляється з християнськими апостолами, а по своїй державній значущості – з римським імператором Костянтином Великим. Владу київських князів Володимира і його сина Ярослава вийде, таким чином, за релігійні рамки, вона придбаває на ті часи всесвітній


 •  
  Загрузка...