REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Розміщення продуктивних сил (РПС) → Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту

Реферат

на тему

Конкурентоспроможність України

в галузі бухгалтерського обліку та аудиту

Мета роботи.

На даному етапі складно говорити про глобальну конкурентоспроможність українського бухобліку та аудиту. Складність полягає в тому, що аудит в Україні існує всього вісім років. Для того, щоб конкурувати на міжнародному ринку український аудит принаймні має здобути визнання на власній території. І в аудиторах потенційний замовник повинен вбачати не тільки "борця з податковою інспекцією", а певного радника підприємця. Проте для багатьох споживачів аудит – це нав'язана необхідність. І метою роботи є дослідити на скільки гостро стоїть ця проблема зараз, оцінити економічну перспективу аудиту, розглянути найбільш перспективні шляхи та умови розвитку аудиторської діяльності в Україні. Щодо бухгалтерського обліку ситуація навіть складніша порівняно з аудитом. Минуло лише два роки з часу затвердження Урядом України програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Тому про глобальну конкурентоспроможність бухгалтерських послуг покищо мова не може йти з одної простої причини, що, перш ніж конкурувати, слід чітко з'ясувати і оцінити власний потенціал. Розроблені національні стандарти і плани рахунків бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України, не адаптовані до Четвертої Директиви Ради ЄС, що регулює методологію бухобліку і звітності в країнах-членах ЄС. Нові нормативні документи з бухгалтерського обліку потребують подальшого вдосконалення та узгодження. Реформа бухгалтерського обліку не обмежується його гармонізацією з міжнародними стандартами. Потрібна глобальна система бухгалтерського обліку, яка має забезпечити інформаційні потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. Тому метою роботи стосовно бухобліку є виявлення недоліків реформи бухгалтерського обліку, аналіз ситуації на цьому ринку та спроба оцінити, чи має український ринок бухгалтерських послуг конкурентоспроможне майбутнє.

Постановка проблеми.

Аудит

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Відсутність дієвого контролю якості аудиторських послуг с боку держави та надлишок непрофесіоналів від аудиту, що продають свої печатки та підписи в конвейорному режимі та за демпінговими цінами, призвели до поразки українських аудиторсько-консалтингових груп (АКГ) в конкурентній боротьбі з міжнародими компаніями "Великої п'ятірки".

бухоблік

Трансформація економіко-правової системи, курс на ринкові перетворення в Україні неможливі без реформування бухгалтерського обліку. Мета реформи - створення інформаційної фінансової бази для забезпечення об'єктивною і достовірною інформацією не тільки державних органів, а й інших користувачів інформації: керівників і працівників підприємств, власників, постачальників, кредиторів, інвесторів, громадськості. Бухгалтерський облік в умовах ринку можна назвати ''мовою'' бізнесу.

Аналіз проблеми.

аудит

На сьогодні в зв'язку з існуванням двох стандартів аудиту в Україні цей ринок послуг представлен двома сегментами, що практично перетинаються: міжнародного та національного аудиту. В першому безперечне лідерство належить українським представництвам світових лідерів в області аудиту та консалтингу – компаніям "Великої п'ятірки" (Andersen, Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers).

Серед локальних компаній, як показав опит експертів, сильні позиції займають "Внешинформаудит", "Аудит 21", "Аналитик" та інші. Сфера діяльності вітчизняних аудиторів – надання послуг за національними стандартами. Та заяви українських компаній, що звучали раніше, про наміри "повоювати" за ринок міжнародного аудиту залишились лише заявами. Експерти роблять висновки: українські компанії не змогли налаштуватися на роботу в глобальних масштабах та зазнали поразки в боротьбі за цей сегмент.

Ринок міжнародного аудиту вже поділен компаніями "Великої п'ятірки". "Зараз можна говорити про структуризацію ринку, – вважає менеджер по аудиту компанії Andersen Дмитро Литвак. - Українські компанії зайняли свою нішу, компанії "п'ятірки" – свою. Вони не перетинаються. Тому міжнародні компанії не розглядають локальні як конкурентів. Хоча не виключають можливості появи конкуренції в майбутньому – коли українські стандарти будуть масимально наближені до міжнародних."

Тим не менш більшість експертів притримуються точки зору, що реабілітуватися вітчизняним компаніям буде надзвичайно складно. Спостерігачі відмічають, що компанії "Великої п'ятірки" повністю поділили український ринок аудиту, і зараз навіть між ними конкуренція менш гостра, ніж була раніше. Незважаючи на деклароване уявлення всього спектру аудиторських послуг, компанії набули достатньо чітко вираженої спеціалізації. Так спеціалісти стверджують, що компанія Andersen орієнтується на залучення клієнтів з числа товаровиробників, телекомунікайних та енергетичних компній, а також є активним учасником приватизаційних процесів енергогенеруючих компній. Deloitte&Touche курирує процеси банкрутства підприємств. Ernst&Young спеціалізується на веденні бухобліку для підприємств. А KPMG, завдяки агресивній стратегії, зайняла ведучі позиції на українському ринку банківського аудиту, напрацювала довгий список клієнтів з числа енергетичних компаній, цементних заводів, пивних компаній тощо. PriceWaterhouseCoopers більш орієнтована на державні проекти та консалтинг держструктур.

На думку експертів, поява нових сильних гравців в найближчому майбутньому малоймовірно. І перш за все – через низьку привабливість бізнесу. "Західні компанії розуміють, що в Україні мало платоспроможних клієнтів, для яких прийнятні їх тарифи на аудит", - говорить керівний партнер компанії "BDO Баланс-Аудит" Сергій Балченко. Непрямим підтвердженням цього може бути той факт, що численні в минулому випадки залишення посад спеціалістами в міжнародних компаніях та організація ними власного бізнесу зараз трапляються рідко.

бухоблік

Реформування бухгалтерського обліку й упорядкування фінансових звітів відповідно до міжнародних норм сприятиме розвиткові ринку капіталу, залученню інвестицій, інтеграці економіки України у світовеспівтовариство. Гармонізувати національну систему бухгалтерського обліку доцільно на основі міжнародних стандартів, які вироблені виходячи з потреб ринкової економіки, визнані у світі, дають змогу забезпечити порівнянність обліково-звітних показників українських і зарубіжних господарюючих суб'єктів і структур. Головним завданням трансформування обліку згідно з Програмою реформування системи бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року №1706, є


 
Загрузка...