REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Політологія, Політика → Сучасні політичні процеси в Криму

Сучасні політичні процеси в Криму

Магістерська робота на тему:

Сучасні політичніпроцеси в Криму

Острог,2006

Зміст

Вступ.

Розділ І. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТАТУС............................................................................................61.1 Автономна республіка в складі України....................................................6

1.2 Конституційний статус Автономної Республіки Крим............................7

Розділ II. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В АРК: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ.......................................................................................10

 • Перший етап: 1989-1994рр...........................................................................10

 • Другий етап: 1994-1998рр.............................................................................15

 • Третій етап: 1998-2004рр...............................................................................21

  2.4. Четвертий етап: 2005-2006рр......................................................................23

  Розділ III. ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В КРИМУ.........................................................................................26

  3.1. Недосконалість правового регулювання відносин між Києвом та Кримом..26

 • Незадоволення політико-правових вимог кримських татар...............28

 • Невирішеність соціально-економічних і культурних проблем кримських татар....................................................................................................................................................32

  3.4. Недостатня присутність в АРК Української мови та культури.........36

  3.5. Складна міжконфесійна та міжнаціональна ситуація в Криму.................38

  3.6. Вплив кримінальних угрупувань на діяльність органів влади АРК..41

  Розділ IV. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В АРК..............................................................................................42

 • Оцінка населення зовнішнього впливу на політичну ситуацію в АРК........42

 • Російський фактор........................................................................................................42

 • Турецький фактор...........................................................................................................47

 • Ісламський фактор..............................................................................................49

 • Висновки..........................................................................................................52

  Список використаних джерел та літератури...................................................57

  Вступ.

  Крим періодично стає простором політичних конфліктів. Ще пам'ятні ті часи, коли Росія й Україна конфліктували з приводу військово-морського флоту. Після врегулювання питання щодо флоту деякі російські офіційні особи (і навіть законодавчий орган Росії) продемонстрували сумнів у державній приналежності Криму. Потім виник конфлікт з приводу статусу татарського населення в Криму. Хтось схильний бачити в цьому конфлікті лише протистояння між реформаторськими кроками уряду та консервативними лівими, а зараз ще і проросійсько налаштованими силамикримського парламенту. Хтось схильний розглядати кримський конфлікт як питання регіональної політики.

  Однак, ситуація набагато складніша, аніж тільки політичне протистояння в рамках регіонального конфлікту. Крим – це не просто регіон серед інших регіонів держави. Перебуваючи у складі України, Крим схильний до впливу Росії та Туреччини не менше, ніж впливу України. Крим – суб'єкт не регіональної політики, а геополітики. І ця ситуація таїть у собі декілька загроз, з приводу яких і необхідно зробити рішучі кроки на найвищому державному рівні. Щоб поки досить стабільна ситуація в Криму такою і залишалася.

  Існує чотири основні загрози Криму – експансіонізм Росії, вплив лівих настроїв, ісламський чинник та проблема повернення кримських татар. Горезвісна кримінальна активність у Криму, яка не так давно давала багато інформації для журналістів і була реальною загрозою стабільності,
  останнім часом має стійку тенденцію до зниження. Акцентуація уваги на ній відбувається досить штучно, і кримінальну ситуацію можна розглядати тільки як чинник політичних спекуляцій. У системному ж аналізі злочинність не може розглядатися як системна проблема, якщо не є результатом чиєїсь стратегії, чиєїсь цілеспрямованої діяльності. У той час як стратегічно діючі
  чинники – Росія, ліві настрої населення, повернення виселених татар і так званий "ісламський чинник" – являють собою системну загрозу, що і становить актуальність дослідження даної теми.

  Об'єктом дослідження є Автономна республіка Крим як суб'єкт української політики.

  Предметом дослідження є політичні процеси, що відбуваються в Криму.

  Метоюданої роботи є дослідити сучасні політичні процеси в Криму та чинники, які їх визначають,а також роль Криму як дестабілізуючого фактору в Україні.

  Завдання роботи:

  • дослідити роль та статус Криму в складі України;

  • проаналізувати основні чинники, що формують конфліктну ситуацію в АРК;

  • розглянути Крим як основну проблему українсько-російських стосунків.

  Методологічною основою дослідження обраний діалектичний метод наукового пізнання суспільно-політичних процесів та явищ, який дає змогу розглядати їх у розвитку, зв'язку між собою і з суспільством, виявити сталі закономірності та тенденції і їх складові. Основою дослідження стали також спеціальні наукові методи системного, історичного та структурно-функціонального аналізу. Історичний метод використовувався насамперед для дослідження генези розвитку політичних процесів; системно-функціональний – для виявлення чинників, що вплинули на сучасний період розвитку політичних прцесів у Криму, місця та ролі органів державної влади Криму в даних процесах.

  Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

  В першому розділі містяться передумови набуття автономії та основні конституційно-правові засади Автономної республіки Крим.

  У другому розділі аналізуються етапи та тенденції розвитку політичної ситуації в АРК. Якщо на першому етапі (1989-1994рр.) на півострові наростали негативні тенденції, то другий етап (1995-1998рр.) характеризувався певною стабілізацією ситуації. На наступному етапі, після ухвалення нової Конституції АРК (грудень 1998р.), зберігаються окремі негативні тенденції; електоральні


 •  
  Загрузка...