REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Діловодство, Архівознавство → Кадрове діловодство II

Кадрове діловодство

1. Розглянути та накреслити книгу штатно-посадового обліку, алфавітну книгу, книгу реєстрації наказів

Штатно-посадова книга

№№

Назва підрозділу, посади

Категорія персоналу

Оклад ставка

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

Освіта

Спеціальність

1

2

3

4

5

6

7

8

Алфавітна книга

№№ пп.

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер особової справи (картки)

Табельний номер

Примітка

1

2

3

4

5

Книга реєстрації наказів

№№

Дата

Короткий зміст

Хто підготував

Кому направлений або об'явлений

1

2

3

4

5

2. Познайомитися, розглянути та накреслити журнали обліку відпусток, журнал реєстрації відпусток, записку про надання відпустки

Журнал обліку відпусток

Дата

Прізвище, ініціали

Місце роботи, відділ, цех

Табельний номер

Посада

Вид відпустки

За який період роботи

Період відпустки

Час відпустки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Журнал реєстрації відпусток

№№

Прізвище, ім'я та по батькові

Надається щорічна відпустка на період

Кількість робочих днів

Інший вид відпусток кількість робочих днів

Всього на роб. дні ____

з______

по_____

Початок – з ____

Кінець – по ____

Записка про надання відпустки

Найменування фірми Код по ОКУД 0301005

Записка №_____

про надання відпустки

_____________ 200__ р.

_________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цех, відділ

Відділок

Категорія персоналу

Професія, посада

Тарифний розряд, (клас) оклад

Табельний номер

1

2

3

4

5

6

Надається щорічна відпустка за період з _____200__р. по ____200 р. на ______ робочих днів.

Інші види відпусток:

____ на _____ робочих днів ____ на _____ робочих днів

____ на _____ робочих днів ____ на _____ робочих днів

всього на _____ робочих днів.

З "____" __________200__р. по "____" __________200__р.

Підпис керівника

Підпис начальника ВК (цеха, відділу, відділку)

Підпис майстра "____" __________200__р.

Підпис робітника "____" __________200__р.

3. Розглянути бланк особового листка з обліку кадрів та доповнення до нього

Опис документів, що містяться в особовій справі

_________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Назва документу

Кількість листів

Дати вилучення документа

Хто одержав документ і з якої причини

1.

Доповнення до особового листка

2.

Особовий листок обліку кадрів

3.

Автобіографія

4.

Документи про освіту: копія диплома, завірена нотаріально

Контрольна картка до особової справи №_____

Коли видана

Розписка в одержанні

Дата повернення і підпис робітника відділу кадрів

Відповіді на питання

1. В чому полягає призначення документації з особового складу?

Документація з особового складу – це та документація, яка утворюється в більшості своїй у результаті роботи з кадрами установ, підприємств і організацій з їхнього підбору, розстановці по посадах, просуванню, підготовці, перепідготовці, вихованню.

Сам термін "кадри" в перекладі з французької означає багато людей, що мають специфічну спільність професії, характеру діяльності, роботи в тій чи іншій системі або в тій чи іншій галузі.

Документація з особового складу відображає діяльність установ, організацій і підприємств з питань прийому, переміщення, звільнення, обліку працівників, учнів, видачі їм заробітної плати, виплати


 
Загрузка...