REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Діловодство, Архівознавство → Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна. Його завдання та функції.

Архівознавство, як наукова система і навчальна дисципліна. Його завдання та функції.

План

 • Що таке архівознавство.

 • Завдання архівної служби.

 • Основні функції архівів.

 • Зв'язок теорії і практики архівної справи з іншими науками

  1. Архівознавство – це наука, яка висвітлює політичні, науково-правові і практичні питання, організації архівних документів та робочих архівних установ.

  Вивчення та розробка теоретичних, методичних і організаційних основ архівної справи займається така ще наукова дисципліна як теорія і практика архівної справи.

  Ця наука є основна із наукових дисциплін, що входять в поняття архівознавство. Вона розробляє принципи і методи відбору орган-йх док., які належать арх. Зберіганні. Забезпечує повне збереження матеріалів, сист. інформації про зміст документу та забезпечує все стороннє цих док.

  У кожній держ. для збереження історичної пам'ятки, створено держ.архівний фонд. Він є власністю держави і національним досягненням всього народу.

  2. Для збереження держ. архівного фонду, а також для поповнення його і використання в інтересах держ. та використання в інтересах народу.

  Держ.-архіви – це спеціальні установи на які покладено у відповідності про положення держ.-ий ар.-й фонд, та положення для головне архівне управління та головні завдання:

 • Держ. збереж. Документів державного архівного фонду;

 • Держ.облік документів архівного фонду;

 • Складання та розвиток науково-довідкових документів державного архівного фонду;

 • Комплектування державного архівного фонду на основі експертизи цінності документів, які мають політичне, народногосподарське, наукове, соціально-культурне та історичне значення;

 • Організ. методичне керівництво і контроль за роботою відомчих архівів та організ.док. у діловодстві;

 • Використання державного архівного фонду в політичних, народногосподарських, наукових, соціально-культурних сферах, а також для забезпечення прав та законних інтересів громадян;

 • Інформація в установ. порядку державного архівного фонду;

 • Підбір, розстановка і виховання кадрів державного архівного фонду.

  Всі ці основні завдання в державного архівного фонду внесені в законі "Про національний архівний фонд та архівні установи", положення "Про головне архівне управління".

  3. З метою виконання завдань архіви здійснюють такі функції:

 • Прийняти на збереження в установленому порядку документи установ, організацій і підприємств, що є джерелами комплектування архіву.

 • Ведуть обмін і забезпечують збереження прийнятих в архів документів.

 • Проводити експертизу цінності документів.

 • Підготовлюють та в установленому порядку передають на державне зберігання документи "строкового фонду" або особливо цінні. З цією метою для збереження документів архівом здійснюється і організовується щорічне складання актів на документи постійного зберігання.

 • Здійснює відбір особливо цінних документів, створює та зберігає, веде облік страхового фонду.

 • Надають методичну і практичну допомогу службі діловодства у пошуку справ, що були заведені згідно з номенклатури але своєчасно не поступили на зберігання.

 • Здійснює використання документів, що зберігаються в архіві.

 • Інформує керівництво та працівників інших організацій про склад інших документів в архіві.

 • Видавати в установленому порядку документи або копії документів на тимчасове користування, а також для роботи дослідників в читальних залах.

 • Виконувати запити організацій та заяв громадян. Надає консультації організаціям та окремим особам по питаннях місцезнаходження документів, які необхідні для наведення архівних довідок.

 • Вести облік використаних документів.

 • Здійснювати перевірку зберігання, правильності формування справ, об'єднує відомчі та між відомчі архіви і здійснює перевірки в організаціях, які є джерелами комплектування.

 • Брати участь у розробці нормативно-методичних документів, інструкцій, положень.

 • Брати участь при проведенні міроприємств, про підвищення кваліфікації працівникам архіву та службі діловодства.

  Архівам для виконань його завдань та функцій надається таке право:

  • надавати в установленому порядку вказівки в структурних підрозділах та архівах підвідомчих організацій по питаннях, що входять в компетенцію;

  • робити запити в структурні підрозділи, організації про дані, які необхідні для роботи архіву.

  4.

  Коло пошукових дисциплін з якими пов'язана наука архівознавства, тому, що організація їх збереження створення науково та використання їх вимагають знань та галузей людської діяльності в результаті якої вони виникли.

  Архівознавство опирається на досягнення архівоісторії, природознавства і техніки, а також джерелами і інших дисциплін (математики, фізики, хімії, документознавства, біології, інформатики, кібернетики). Ці дисципліни використовують з метою забезпечення матеріальних умов, реставрації, мініатюризації тобто мікрофільмування їх.


 •  
  Загрузка...