REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Психологія → Розвиток творчого мислення дітей

Реферат на тему:

Розвиток творчого мислення дітей

І. Щотакетворчемислення

Ще здавна людство намагалось збагнути сутність творчості. Першими об'єктами вивчення були люди науки та мистецтва. Аналізувались їхні щоденники, листи, висловлювання. Більшість авторів великих винаходів визначали дві стадії творчого процесу: перша стадія—тривалі роздуми над фактами та явищами, що вивчалися; друга стадія — те, що російською мовою називається "озарением", плюс інтуїтивно прийняті рішення. Винахідник Томас Едісон так визначив процес творчості: "Винахід — це 99% поту і 1% натхнення".

У другій половині нашого століття досліди творчого мислення значно розширилися. Було створено перші діагностичні завдання, що виявляли рівень розвитку творчого мислення. Почали вивчатися процеси творчості дітей та підлітків. Розроблялись перші навчальні програми формування творчих здібностей. У цей час було виявлено психологічні складові творчої діяльності: гнучкість розуму; систематичність і послідовність мислення; діалектичність; готовність до ризику та відповідальності за прийняте рішення.

Гнучкість розуму складається із здібності до відокремлення суттєвих ознак з безлічі випадкових і здатність швидко перебудовуватися з однієї ідеї на іншу. Люди з гнучким розумом зазвичай одразу пропонують значну кількість варіантів рішень, комбінуючи та переставляючи окремі елементи проблемної ситуації. Систематичність та послідовність дозволяють людям керувати процесом творчості. Без них гнучкість може перетворитися на "перегони ідей", коли рішення до кінця не продумуються.

У цьому випадку людина, яка має багато ідей, не може вибрати серед них потрібну. Вона нерішуча та залежна від тих, хто її оточує. Завдяки систематичності всі ідеї зводяться до певної системи і послідовно аналізуються. Доволі часто за такого аналізу абсурдна на перший погляд ідея перетворюється і відкриває шлях до вирішення проблеми.

Часто-густо відкриття народжувалось за поєднання здавалося б непоєднуваного. Цю здатність назвали діалектичністю мислення. Приміром, тривалий час такі явища, як бездротова передача мовлення на відстань, польоти на апаратах, важчих за повітря, запис і зберігання звуку здавалися непридатними • для розв'язання. Людина, яка мислить діалектично, може чітко сформулювати протиріччя і знайти спосіб його вирішення.

Людина, яка вміє мислити творчо, також має потребу в здатності ризикувати і не боятись відповідальності за своє рішення. Це відбувається тому, що доволі часто старі та звичні способи мислення зрозуміліші більшості людей. Приміром, відомо, що закони спадковості було відкрито й опубліковано Георгом Менделем у 1865 році. Але до 1900 року всі біологи ігнорували відкриття Менделя. Лише через 35 років, після того, як три різні групи вчених знову відкрили закони спадковості, про відкриття Менделя згадали і прийняли його.

ІІ. Стадіїтворчогомислення

Згадані в попередньому розділі психологічні компоненти творчості є властивостями дорослого мислення. У дітей здібності до творчості складаються поступово, вони проходять декілька стадій розвитку. Ці стадії спливають послідовно: перед тим як бути готовою до наступної стадії, дитина обов'язково повинна оволодіти якостями, що формуються на попередніх стадіях. Дослідження дитячої творчості дозволяють виявити як мінімум три стадії розвитку творчого мислення: наочно-дійове, причинне і евристичне.

НАОЧНО-ДІЙОВЕ МИСЛЕННЯ

Мислення народжується від дії. У дитинстві та ранньому віці воно невід'ємне від дії. У процесі маніпулювання з предметами дитина вирішує різноманітні розумові завдання. Приміром, граючись із збірно-розбірними іграшками типу головоломок, пірамідок, матрьошок, дитина практично, методом спроб і помилок, шукає принципи їх розбирання та збирання, навчається враховувати та співвідносити між собою величину та форму різних деталей. До п'яти-шести років діти навчаються створювати дії подумки. За об'єкти маніпулювання правлять уже

не реальні предмети, а їхні образи-уявлення. Найчастіше діти уявляють наочний зоровий образ предмета. Тому мислення дитини дошкільного віку називають наочно-дійовим. Дуже важливими для розвитку мислення є завдання на досліди образу-уявлення. До п'яти років діти навчаються розчленовувати уявлення на окремі частини, активізувати контури предметів, співставляти схожі предмети між собою і знаходити схожість та відмінності.

Виділення окремих елементів образу дозволяють дитині поєднати деталі різних образів, вигадувати нові, фантастичні об'єкти або уявлення. Так, дитина може уявити тварину, що поєднує в собі частини багатьох тварин і тому має такі властивості, яких не має жодна тварина в світі. В психології таку здібність називають фантазією.

Можна назвати лише декілька психологічних якостей, що лежать в основі фантазування:

• чітке й ясне уявлення образів предметів;

• гарна зорова та слухова пам'ять, що дозволяє тривалий час утримувати в свідомості образ-уявлення;

• здатність подумки співставляти два і більше предметів і зрівнювати їх за кольором, формою, розміром і кількістю деталей;

• здатність комбінувати частини різних об'єктів і створювати об'єкти з новими якостями.

Хорошими стимулами для фантазії є незакінчені малюнки, невизначені образи типу чорнильних плям, опис незвичайних, нових якостей предметів.

Фантазія дитини на першій стадії розвитку творчого мислення ще дуже обмежена. Дитина мислить ще занадто реалістично і не може відірватися від звичних образів, способів використання речей, найбільш вірогідних ланцюжків подій. Приміром, якщо дитині дошкільного віку розповісти казку про лікаря, який, йдучи до хворого, попрохав чорнильницю постерегти своє житло, то дитина з цим погоджується, оскільки в казці річ може виконувати різні функції. Одначе дитина починає активно заперечувати, якщо їй сказати, що коли прийшли злодії, то чорнильниця загавкала. Це не узгоджується з реальними якостями чорнильниці. Найчастіше діти пропонують інші, більш реалістичні способи дії чорнильниці на злодіїв: розплескування чорнил, удари чорнильницею по голові тощо.

Отже, одним із напрямів розвитку творчості на етапі наочно-діючого мислення є вихід за рамки звичних розумових стереотипів. Цю якість творчого мислення називають оригінальністю, і вона залежить від уміння подумки зв'язувати далекі образи предметів, що в


 
Загрузка...