REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігія суспільне явище складова частина духовної культури Сучас

основним канонічним текстом послідовників Муна.

Теологія Церкви Єднання – дивне поєднання неохристиянства, містичних, психологічних, філософських і харизматичних елементів. Мун вважає, що людина – видима форма Бога, а Бог – невидима форма людини; Бог і людина – єдине; людина є втіленим Богом.

Готель "Нью-Йоркер" належить Муну і є міжнародною штаб-квартирою його організації.

Рух Харе Кришна.

Впродовж тривалого часу індуїзм неодноразово змінювався і перероджувався, розділяючись на окремі гілки й течії, породжуючи нові релігії.

Засновником та ідеологом нового руху був Кайтанья Махапрабу (1486-1534 рр.), який відродив масові поклоніння Кришні в Бенгалії.

Головний і улюблений священний текст кришнаїтів – Бхагавад-гіта, та Шримар-Бхагаватам.

Рух ґрунтується на двох найважливіших індуїстських концепціях – кармі та сон сарі. Згідно з вченням Бхактиведанти, Кришна, "наддуша", створив безлічі індивідуальних душ (джив). Джива – це реальне "я" людини, а не матеріальне тіло. Джива не вмирає. а перевтілюється в інше тіло після смерті.

Структура Руху Харе Кришна проста. Нею керує 11 гуру, кожному з яких доручена певна географічна територія. Жінки вважаються істотами нижчого рангу. За рішенням наставників укладають шлюби. Кришнаїти засновують храми по всьому світу, особливо в США.

Висновок

Релігія – феномен духовного життя людства. Вона – світоглядна основа людини, що регламентує її повсякденну поведінку, надає їй можливості спілкування з надприродними силами шляхом відправлення певних обрядів. Це зумовило вивчення релігії багатьма науками: філософією, теологією, релігієзнавством, культурологією, соціологією, психологією, історією та іншими. Водночас, релігія є сферою ідеологічної діяльності. Вона включає в себе відправлення різних культів (молитви, обряди, свята), що відбуваються на базі відповідних об'єктів (церкви. монастирі, релігійні громади, мечеті, пагоди тощо), які, пройшовши певні етапи становлення формування і розвитку, є локалізованими і функціонують у просторі, і маже всі зумовлені часом.

У свій час Альберт Ейнштейн сказав: "Нашому часові притаманні вражаючі успіхи наукового пізнання. Як же не радіти цьому? Але не можна забути, що одні лише знання і майстерність не зможуть привести людей до щасливого і гідного життя. Людство має всі підстави підносити провісникові моральних цінностей вище, ніж відкривачів наукових істин".

Використана література:

 • А.А. Опарин. Древние города и библейская археология. – Харьков: "Факт", 1997.

 • Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М., 1984.

 • Богословие в культуре Средневековья. Путь к истине. – К., 1992.

 • Брамлей Ю., Подольный Р. Человечество – это народы. – М.: Мысль, 1990.

 • Буддизм: словарь /под общ. ред. Н.Л.Жуковой. – М.: Республика, 1992.

 • Ваша судьба: Мистика /Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Н.Гопаченко. – Харьков: Фолио; Ростов н/д: Феникс, 1998.

 • Григорьев Д.П. Сущность христіанського ученія. – СПБ, 1882.

 • Джон Макдеуэлл, Дон Стюарт. Обманщики. – М.: "Протестант", 1993.

 • Энциклопедия мистицизма. – СПБ.: "Литера", 1996.

 • Лобковиц Н. Христианство и культура // Вопросы философии. – 1993. - №3.

 • Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Тайны богов и религий. – М.: Вече, 1999.

 • Протоієрей Василь Вепрук. Догматичне богослів'я: навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000.

 • Религии мира, энциклопедия. – М., 1996.

 • Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

 • Семен Абрамович. Основне богослів'я: навч. посібник. – Чернівці: Рута, 1999.

 • Світло для світу. І стала людина душею живою... /рел.-просвітницькі листи /під ред. О.Воронин. – Кенсінгтон. США.

 • С.В.Павлов, К.В.Мезенцев, О.О.Любіщева. Географія релігій: навч. посібник. – К.: "Артек", 1998.

 • Сучасні секти. Тоталітарні культи. Деструктивні релігійні органазіції. – Львів, 1997.

  Зміст

  Вступ............................................................................................................... ст.

 • Основна частина............................................................................................ ст.

 • Релігія як суспільне явище і складова

  частина духовної культури........................................................................ ст.

 • Сутність і походження релігії................................................................. ст.

 • Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.............. ст.

 • Функції релігії та її роль у житті суспільства....................................... ст.

 • Сучасні релігії.............................................................................................. ст.

 • Племінні культи....................................................................................... ст.

 • Ранні національні релігії......................................................................... ст.

 • Пізні національні релігії.......................................................................... ст.

 • Світові релігії............................................................................................... ст.

 • Буддизм..................................................................................................... ст.

 • Християнство........................................................................................... ст.

 • Іслам.......................................................................................................... ст.

 • Християнсько-тубільні церкви та секти............................................... ст.

 • Нові світові релігії та культи.................................................................... ст.

 • Основні західні культи (неохристиянські релігії) ............................... ст.

 • Східні релігії та культи........................................................................... ст.

  Висновок................................................................................................... ст.

  Список використаної літератури............................................................ ст.


 •  
  Загрузка...