REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Промисловість і сільське господарство України у 1929 – 1939 рр.

віруючих.

Теологія – богослов'я, форма осмислення релігії, яка виникає із спроби доступно пояснити для віруючих загальні положення певної релігії.

Бог - верховна надприродна сутність, яка згідно з різними релігійними вченнями, наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу, зумовлюючи все, що відбувається в ньому.

Найпоширеніша класифікація релігій

І. Ранні форми релігії (родоплемінні): тотемізм, фетишизм, магія, анімізм, анімалізм, шаманство, культ природи, культ предків, язичництво, політизм.

ІІ. Національні релігії:

 • Ранні національні релігії:

  релігія Давнього Єгипту, релігія Народів Дворіччя, релігія Давньої Індії (ведична, брахманізм), давньогрецька релігія, релігія Давнього Риму, релігії доколумбової Америки та ін.

 • Пізні національні релігії:

  іудаїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм.

  ІІІ. Світові релігії:

  буддизм, християнство, іслам

  IV. Нетрадиційні релігії, нові релігійні рухи:

 • Неохристиянство

  Богородична церква, церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони), Новоапостольська церква, церква Христа.

 • Релігії орієнталістського напряму:

  Товариство свідомості Крішни, послідовники Саї Баби, центри Чері Чіншая, Ошо-центр, вселенська чиста Релігія.

  3) Синтетичні релігії:

  Велике Біле братство, церква Єднання, Всесвітня віра Бахай.

  4) Езотеремні об'єднання:

  теософія, братство Грааля.

  5) Неоязичниство:

  Рідна віра, РУН віра, Собор Рідної віри.

  6) Сайєнтологічні рухи:

  діанектика, наука розуму, Християнська наука.

  7) Сатанізм

  Література

 • Історія релігії в Україні / За ред. Колодного А.М., Яроцького П.Л. / К., 1998.

 • Релігієзнавство / За ред. Бублика С.А. – К., 1998.

 • Релігієзнавство / За ред. Калініна Ю.А., Харьковищенко Є.А. – К., 2000.

 • Лекції з релігієзнавства. – К., 1998.

 • Релігієзнавство / За ред. Лубського В.І., Теремка В.І. – К., 2000.

  Міністерство освіти і науки України

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Коломийський економіко-правовий коледж

  "Затверджую"

  заступник директора з навчальної роботи

  ___________________ Слюсар Ю.О.

  "____" ___________ ________ р.

  РОБОЧА ПРОГРАМА
  з дисципліни

  "Релігієзнавство"

  для студентів спеціальності:

  6.050200 – "Менеджмент організацій"

  6.050100 – "Облік і аудит"

  6.050100 – "Економіка підприємства"

  кваліфікація - бакалавр

  (Заочне відділення)

  Загальна кількість годин на предмет

  54

  З них: лекції

  6

  Семінарські

  -

  Самостійна робота студентів

  48

  Залік

  4

  Робоча програма складена

  на основі навчальної програми з

  дисципліни "Релігієзнавство".

  Навчальний план 2001 р.

  Укладач:

  викладач Коломийського економіко-

  правового коледжу

  Кіселейчук О.М.

  Обговорена і схвалена на засіданніциклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

  "_____" ________________ 2001 р.

  протокол № _________

  Голова комісії _____________

  Коломия – 2001 р.

  Тематичний план дисципліни

  № п/п

  Найменування тем курсу

  Разом

  Лекцій

  Семін.

  С.Р.С.

  1

  Предмет, структура, завдання курсу "Релігієзнавство"

  6

  2

  -

  4

  2

  Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури

  6

  2

  -

  4

  3

  Релігії світу. Родоплемінні культи. Ранні національні релігії.

  6

  2

  -

  4

  4

  Релігії світу. Різні національні релігії. Світові релігії.

  8

  -

  -

  8

  5

  Історія і сучасний стан релігій в Україні.

  6

  -

  -

  6

  6

  Історичні форми критичного аналізу релігії.

  8

  -

  -

  8

  7

  Конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в Україні.

  8

  -

  -

  8

  8

  Релігія і церква в Україні. Правові акти про свободу віросповідання.

  6

  -

  -

  6

  Всього:

  54

  6

  -

  48

  Плани лекцій.

  Тема 1. Предмет, структура, завдання курсу "Релігієзнавство".

  Плани лекцій.

 • Предмет курсу "Релігієзнавство".

 • Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

  Література:

 • Історія релігії в Україні / За ред. Колодного А.М., Яроцького П.Л. / К., 1999.

 • Релігієзнавство / Навч. посібник за ред. Бублика С.А. – К., 1998.

 • Релігієзнавство / За ред. Калініна Ю.А., Харьковищенко Є.А. – К., 2000.

 • Лекції по религоведению. – М., 1999.

  Тема 2: Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури.

  Плани лекцій.

 • Сутність і походження релігії.

 • Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.

 • Функції релігії та її роль у житті суспільства.

  Література:

 • Біблія

 • Бутинова М.С. Как возникла религия. – М., 1997.

 • Дулуман Е.К. Релігія як соціально-історичний феномен. – К., 1994.

 • Сорокин П. Социокультурная динамика и религия. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 • Угринович Д.М. Введения в религиезнавство. – М., 1985.

  Тема 3: Релігії світу

  Плани лекцій.

 • Родоплемінні культури.

 • Ранні національні релігії.

  Література:

 • Беленький С.О. О мифологии и философии Библии. – М., 1997.

 • Калинин Ю.А., Харьковищенко Е.А. Релігієзнавство. – К., 2000.

 • Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1982.

 • Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1994.

 • Мень А. История религии – М., 1991.


 •  
  Загрузка...