REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Свобода совісті як елемент демократичних свобод

4.11.1950р. представниками держав - початкових членів Ради Європи, являється основоположним документом Ради Європи.), Підсумковий акт наради з безпеки та співробітництва в Європі(Хельсинки, 30 липня - 1 серпня 1975р.)) зміст світоглядних прав і свобод було розширено і уточнено у виразі: "свобода думки, совісті, релігії і переконань".

Зокрема, "Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод" оголосила:

1.Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одному так і спільно з іншими, публічним або приватним порядком, в богослужінні, вченні та відправленні релігійних та ритуальних обрядів.

2.Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише тим обмеженням, які встановлені законом і необхідні у демократичному суспільстві в інтересах суспільного спокою, охорони суспільного порядку, здоров'я або моральності, або для захисту прав та свобод інших осіб..

"Підсумковий акт наради з безпеки та співробітництва в Європі" зазначає:.

а) Декларація принципів, якими держави - учасники будуть керуватися у взаємовідносинах

...IIV.Повага до прав людини та основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань.Держави - учасники будуть поважати права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань для усіх, без різниці раси, статі, мови та релігії...

В ціх рамках держави - учасники будуть визнавати та поважати свободу особи сповідувати, як одному так і спільно з іншими, релігію або віру, діючи згідно велінню своєї совісті... В області прав людини та основних свобод держави - учасники будуть діяти у відповідності з цілями та принципами Статуту ООН і Всезагальної декларації прав людини. Вони будуть також виконувати свої зобов'язання, як вони встановленні у міжнародних деклараціях та угодах у цій області.

У всіх наступних Міжнародних правових актах (Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 25 листопада 1981р.); Підсумковий документ Віденської зустрічі від 15.01.1989 р.; Парижська хартія для нової Європи від 21.11.1990 р.; Декларація про права осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи мовних меншин(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1992 р.)) при зверенні до проблем світоглядних свобод вже незмінно вживається вислів: "свобода думки, совісті, релігії і переконань".

Саме в зазначеному контексті і повинна розглядатися вся система прав і свобод в галузі свободи совісті.

5. Свобода совісті в Конституціях країн членів і не-членів ООН.

Хоча міжнародні акти про світоглядні свободи людини оголошені Організаціями і Нарадами, членами яких є, практично, всі країни світу, проте, на мою думку, громадяни різних країн не в рівній мірі забеспечені згаданими правами і свободами в галузі релігії.

Елементами свободи совісті має бути відокремлення церкви від держави.Aле в світі є чимало країн, в яких церква не відокремлена від держави. В конституціях цих країн законодавчо закріплено правова нерівність релігійніх конфесій.

Ось що написано в подібних Конституціях:

Норвегія :

Конституція, стаття 2.

Евангельська лютеранська релігія являється офіційною державною релігією.Громадяни, які сповідують цю релігію, повинні виховувати своїх дітей як її послідовників.

Данія :

Конституція, частина 7, стаття 4.

Евангельська лютеранська церква являється державною церквою Данії та в такій якості підтримується державою.

Стаття 66.

Будова державної церкви реулюється статутом.

Греція :

Конституція, стаття 3.

Домінуючую релігією в Греції являється східна православна християнська церква. Православна церква Греції, визнаючи своим главою Господа Ісуса Христа, єдина по своїй доктрині з великою константинопольською християнською церквою.

Стаття 13.

Усі відомі релігії вільні, а право на відправлення обрядів захищено законом...Прозелітизм заборонений законом.

Стаття 14.

Послідовники усіх відомих релігій знаходяться під таким же контролем держави та повинні виконувати такі ж обов'язки по відношенню до нього, як і послідовники домінуючої релігії

Іран :

Конституція, стаття 2.

Ісламська республіка Іран являється системою правління, заснованою на вірі : а) в єдиного Бога (як сказано у ісламському віровченні : ``Нема Бога , крім Аллаха``),в його виключно вищу владу та право управляти і в необхідність підчинятися його велінням ; б) в божественну відвертість та його основоположну роль у тлумаченні законів ; в) у повернення до Бога після смерті і у конструктивну роль цієї віри в сходженні людини до Бога ; г) у божественну справедливість творення та законодавства ; д) в прийнятність керівництва та управління і їх фундаментальну роль в забезпеченні постійності ісламської революції ; е) у вищє достоїнство та цінність людини і його свобод, з'єднаної з обов'язками перед Богом.

Стаття 12.

Офіційною релігією Ірану являється іслам та традиція дванадцяти ісламів. Інші течії ісламу... також користуються повагою.

Стаття 13.

Іранці - послідовники зороастризма, іудейства та християнства являються єдиними визнаними релігійними меншинами.

Саудівська Аравія :

Конституція, стаття 6.

Громадяни повинні шанувати короля відповідно зі священним Кораном і традиціями Пророка в покірності та послуху в часи труднощів, успіхів та поневірянь.

Стаття 7.

Державне правління в Саудівській Аравії черпає владу з священного Корана та традицій Пророка.

Індонезія :

Конституція.

Держава заснована на слідуючих філософських принципах : віра в єдиного Бога ; справедливий та цивілізований гуманізм ; єдинство Індонезії ; демократія, яка керується мудрістю рішень представників народу ; соціальна справедливість для усіх індонезійців.

Болівія :

Конституція, стаття3.

Держава признає та підтримує римську апостольську католичну релігію. Гарантується можливість публічного відправлення будь-якого іншого культу. Відношення з католичною церквою регулюються за допомогою угод, заключених між болівійською державою і святим престолом.

Аргентина :

Конституція, стаття 2.

Федеральний уряд підтримує римську апостольську католичну церкву.

Великобританія :

Конституція відсутння.

Великобританія являється єдиною країною , у законодавстві якої наряду з віруючими та атеїстами фігурують також і агностики. Недивлячись на свободу пропаганди своїх поглядів, громадянин країни може бути притягнений до відповідальності за богохульство у випадку публікації непристойних


 
Загрузка...